Försäljning, inköp & marknad

Försäljning, inköp & marknad

Säljare finns i de flesta branscher. Man kan sälja produkter eller tjänster och kunderna kan vara privatpersoner eller företag. Vissa säljjobb kräver ingen lång utbildning, men man bör självklart tycka om att kommunicera med människor. Ofta är det bra att ha skaffat sig kunskap om de produkter man ska sälja och den bransch man ska arbeta i.

För andra säljarbeten behövs högskoleutbildning. Det handlar ofta om produkter och tjänster som ska säljas till företag. Ofta krävs ekonomikunskaper.

I den andra delen av den här branschen är man på kundsidan och gör inköp av varor och tjänster.

93 yrken inom försäljning, inköp & marknad