Fastighetsmäklare

Fastighetsmäklare

En fastighetsmäklare förmedlar villor, fritidshus, bostadsrätter, kommersiella fastigheter och tomträtter. Fastighetsmäklarens uppgift är att förmedla kontakter mellan köpare och säljare. Du sköter förhandlingarna mellan parterna och upprättar kontrakt när parterna kommit överens.

Som fastighetsmäklare ska du ge parterna de råd och upplysningar de behöver för att kunna genomföra affären. Fastighetsmäklaren kontrollerar till exempel ägarförhållanden, inteckningar, tar fram en skriftlig beskrivning av fastigheten samt beräknar köparens boendekostnader.

I mäklaruppdraget ingår att annonsera efter köpare samt att visa objektet för intresserade. Du kan också få i uppdrag att hitta en viss fastighet eller bostadsrätt som en kund är intresserad av att köpa.

Fastighetsmäklare kan också vara specialiserade på en viss marknad. Att sälja fritidshus i Sverige till utländska köpare eller förmedla köp av semesterbostäder i utlandet åt svenskar är några exempel på vad en fastighetsmäklare kan vara inriktad på.

Utbildning

För att bli registrerad som fastighetsmäklare måste du dels ha teoretisk utbildning från universitet eller högskola, dels praktik. Den teoretiska utbildningen ska vara inom kunskapsområdena fastighetsförmedling, civilrätt, fastighetsrätt, skatterätt, ekonomi, byggnadsteknik och fastighetsvärdering.

Du ska ha utbildning från universitet eller högskola med offentlig huvudman eller hos enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina i de aktuella ämnena. Väljer du att läsa hos annan utbildningsanordnare, t ex Yrkeshögskola, måste du få dessa kurser tillgodoräknade vid ett universitet eller högskola med offentlig huvudman innan du ansöker om registrering.

Utbildningen ska omfatta minst 120 högskolepoäng (hp) fördelade på följande kunskapsområden:

 • fastighetsförmedling (minst 30 hp)
 • civilrätt (minst 15 hp)
 • fastighetsrätt (minst 15 hp)
 • skatterätt (minst 7,5 hp)
 • ekonomi (minst 15 hp)
 • byggnadsteknik (minst 7,5 hp)
 • fastighetsvärdering (minst 7,5 hp).

Resterande 22,5 hp ska vara fördjupning eller breddning inom något av de nämnda kunskapsområdena eller inom nationalekonomi.

Registrering beviljas av den statliga myndigheten Fastighetsmäklarinspektionen och på deras hemsida kan du läsa mer om utbildningskraven.

Framtidsutsikter

Fastighetsmäklare är ett yrke som till stor del påverkas av det allmänna ekonomiska läget och utbud/efterfrågan på bostäder brukar variera över tid. Det innebär att efterfrågan på fastighetsmäklare också varierar över tid. Mellan t ex. år 2010-2020 har vi haft mycket låga räntor och priset på lägenheter och hus har stigit kraftigt under flera år. Det har varit stor efterfrågan och höga priser, därmed också lättare för fastighetsmäklare att sälja och få hög provision för sitt arbete. Man måste dock vara medveten om att trender ändras och både Corona och kriget i Ukraina har ändrat förutsättningarna för samhällsekonomin och vi ser nu ökande räntor och en trögare fastighetsmarknad.
Situationen (uppgift från våren 2024) i stadsregionerna ser ut att vara den att det är svårt för många fastighetsmäklare att försörja sig (eftersom antal verksamma fastighetsmäklare överstiger det antal som skulle vara optimal för möjlighet att, i alla fall för de flesta, ha en rimlig försörjning). 

Arbetsplats

Fastighetsmäklare kan vara anställd vid fastighetsmäklarbyrå eller vara egen företagare. Som fastighetsmäklare har de flesta 100 % provisionsbaserad lön och därmed kan lönen helt utebli, i alla fall under vissa tidsperioder.

Övrigt

Möt Emma A - som läser på fastighetsmäklarprogrammet.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.