Universitet & Högskola Spela filmen

Universitet & Högskola

Det första universitetet grundades redan 1477. Idag finns universitet och högskolor på fler än 20 svenska orter och tillsammans tar de emot 100.000 studenter varje år.

All utbildning är uppbyggd av kurser som kan läsas antingen fristående eller i paketutbildningar, till mer specifika yrken. Ett års studier på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Utbildning på universitet/högskola är indelad i:

  • Grundnivå - tre år
  • Avancerad nivå - plus ett till två år
  • Forskarnivå - två till fem år ytterligare


För att komma in på en universitets- eller högskoleutbildning måste du vara behörig. Grundläggande behörighet får du genom slutbetyg från gymnasiet, med lägst betyget godkänt i kurser motsvarande minst 2 250 gymnasiepoäng. Har du inget slutbetyg går det att läsa in på exempelvis Komvux.

Många kurser och utbildningar kräver också särskild behörighet, det betyder att det krävs att du har läst vissa ämnen eller har viss yrkeserfarenhet av något slag.

Läs om Högskoleprovet och andra behörigheter än gymnasiebetyg samt övrig information på www.studera.nu.

Vad är skillnaden mellan högskola och universitet?

Skillnaden mellan universitet och högskola är att universitet har generell rätt att utfärda examen på forskarnivå. Högskolor måste specifikt ansöka om sådan rättighet, eller samarbeta med ett annat lärosäte som har rättigheter. I praktiken är det dock ingen skillnad att studera på en svensk högskola eller universitet för de allra flesta studenter.

Visa mer
Visa mindre