Röda Korsets Högskola

Röda Korsets Högskola är en av Sveriges mest attraktiva högskolor inom sjuksköterskeutbildning. Hos oss kan du studera till sjuksköterska, vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska och läsa fristående kurser.

Som en del av rödakorsrörelsen är profileringen mot utsatthet, mångfald, humanitet och globala perspektiv central i samtliga utbildningar.

Här är några skäl till varför du ska välja Röda Korsets Högskola:
Vi har lång erfarenhet och hög kvalitet och ända sedan starten 1867 har Röda Korsets Högskola utbildat sjuksköterskor med kompetens och beredskap för globalt arbete. Vi har specialiserat oss på att utbilda just sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Vi verkar enligt samma värdegrund och uppförandekod som Svenska Röda Korset – med särskilt fokus på humanitet, opartiskhet och neutralitet.

En tredjedel av utbildningarna består av verksamhetsförlagd undervisning (VFU), klinisk praktik och klinisk färdighetsträning.

Röda Korsets högskola är beläget i nybyggda lokaler i Technology for Health-huset på Campus Flemingsberg. Här finns ett tvärvetenskapligt campus med flera högskolor, ett universitetssjukhus och ett växande företagskluster av framtidsforskning. Föreläsningar hålls i moderna undervisningslokaler – självklart med den senaste tekniken.

Läs gärna om vilka kunskaper en Röda Korset-sjuksköterska besitter >>


Våra program


Vi har även Fristående kurser >>

Här kan du få svar på dina frågor om våra utbildningar >>

Visa mer
Visa mindre