SFI

SFI

Utbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som riktar sig till vuxna personer med annat modersmål än svenska. 

Om du vill studera på SFI så anmäler du dig via din hemkommun. Hur och när du kan studera SFI kan variera beroende på vilken kommun du bor i.

På SFI får du grundläggande kunskaper i svenska språket. Du lär dig både tala, läsa och skriva på svenska och får träna på att använda språket i vardags- och arbetslivet. Utbildningen är kursutformad efter avslutad kurs får du betyg.  Studieplanen är individuell och ska anpassas efter individens behov.

SFI har tre studievägar:
Studieväg 1 vänder sig till den som inte kan läsa och skriva på sitt modersmål eller har kort utbildning. 
Studieväg 2 och 3 har snabbare studietakt och mer avancerade mål.
Varje studieväg består av flera kurser. När du går en SFI-kurs får du göra flera prov som testar att du uppnått målen i kursplanen. Efter varje avslutad kurs får du ett betyg. SFI använder betygsskalan A–F. A är högsta betyg och F är icke godkänt resultat.

Du kan studera på SFI från 1 juli året du fyller 16 år.

 

English:

SFI is for people who do not have Swedish as their first language. SFI is Swedish for beginners. You study the Swedish language and learn how to read, write, speak and understand Swedish. In SFI you will also learn Swedish and about the Swedish society.  

Perhaps you are new to Sweden or you have lived here for a few years and need to improve your Swedish.  

Swedish courses for immigrants are available at several different levels:

1. Swedish teaching for immigrants, SFI 
2. Swedish as a second language, SAS 
3. Swedish at the upper secondary level, Swedish 1, 2, and 3

You can study on an SFI course from 1 July in the year you reach the age of 16. 

Visa mer
Visa mindre