Gymnasiet Spela filmen

Gymnasiet

Gymnasieskolan är en treårig utbildning och gymnasiesärskolan är fyraårig.
Syftet med gymnasiet är att förbereda eleverna inför ett yrke eller inför fortsatta studier.

Alla ungdomar i Sverige har efter avslutad grundskola rätt att läsa på gymnasiet.

Gymnasiet består av 18 nationella program: Tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Det finns även fyra introduktionsprogram som riktar sig till elever som inte är behöriga till ett nationellt program.

Utbildningen på ett yrkesprogram syftar till en yrkesexamen och utbildningen på ett högskoleförberedande program syftar till en högskoleförberedande program syftar till en högskoleförberedande examen. Båda dessa examina kallas gymnasieexamen.

Högskoleförberedande programmen förbereder eleverna i första hand för studier på högskola och universitet.

Yrkesprogrammen förbereder eleverna för ett yrke eller för fortsatta studier på yrkeshögskolan.

OBS! På ett yrkesprogram har du alltid rätt att läsa kurser som ger grundläggande behörighet att söka till högskola och universitet. Med dessa kurser finns alltså möjlighet att studera vidare på högskola eller universitet. Kontrollera med din SYV vilka kurser som krävs.


Gymnasieprogram 

Högskoleförberedande program

Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
International Baccalaureate Diploma

Yrkesprogram

Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Försäljnings- och serviceprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Industritekniska programmet
Naturbruksprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Introduktionsprogram

Programinriktat val
Yrkesintroduktion
Individuellt alternativ
Språkintroduktion

Riksrekryterande program med egna examensmål

Flygteknikutbildningen
Marinteknikutbildningen
Samiska näringar
Sjöfartsutbildningen
Tågteknikutbildningen
Yrkesdansarutbildning

Gymnasiesärskola

Nationella program 
Individuella program