Fischerströmska gymnasiet - Karlskrona

Du hittar Fischerströmska mitt i centrala Karlskrona, i samma hus som Törnströmska gymnasiet. Fischerströmska gymnasiet är en form av specialistenhet, där våra insatser ska hjälpa eleverna till vidare studier antingen på nationellt gymnasieprogram, vuxenutbildning eller folkhögskola. Några elever vill hellre arbeta och då får de hjälp att förbereda inträdet på arbetsmarknaden. 

Våra duktiga lärare arbetar tillsammans med elev, specialpedagog, kurator och studievägledare för att skräddarsy en individuell studieplan, som ofta innehåller såväl grundskole- som gymnasiekurser och praktik. Studieplanen sjösätts omgående och utvärderas sedan fortlöpande under studietiden. 

Vi lägger stor vikt vid det förebyggande arbetet med demokrati- och värdegrundsfrågor. I det jobbet är varje person i personalen en viktig stöttepelare! Vi strävar mot att alla elever ska känna sig trygga på skolan för att kunna fokusera på sin utbildning.

Vi har också egna bibliotek, matsalar och caféer i skolans lokaler.


På Fischerströmska gymnasiet hittar du Introduktionsprogrammen och Carpe Diem.
Carpe Diem är en skola för elever med AST – Autism Spektrum Tillstånd och undervisningen skräddarsys efter varje elevs behov för att förbereda inför kommande gymnasiestudier.


Vill du flytta hit?
Vi har tillsammans med Karlskronahem utarbetat ett populärt boendekoncept som vi kan erbjuda dig. Vill du veta mer, kontakta vår aktivitetssamordnare på 0455-30 51 76

Visa mer
Visa mindre