Folkhögskola Spela filmen

Folkhögskola

Folkhögskolan uppstod i Sverige på 1800-talet och tanken var att ge svenskar som saknade utbildning en ny chans. Idag finns det 150 folkhögskolor i landet, med egna profiler. De flesta är knutna till folkrörelser och ideella organisationer och resterande drivs av landsting eller regioner.

Speciellt för folkhögskolan är den pedagogiska miljön med studier i grupp och ämnesövergripande undervisning. 

Yrken
Folkhögskolorna erbjuder allmänna linjer, korta kurser men även yrkesutbildningar. T ex. Fritidsledare utbildar du dig på en av de fritidsledarutbildningar som finns med olika inriktningar på flera folkhögskolor.
Andra yrken som du kan utbilda dig till genom studier på en folkhögskola är t ex. Stödpedagog, Behandlingsassistent, Journalist och Tolk.

Till de allmänna kurserna finns inga speciella inträdeskrav. Till de mer specialiserade kurserna ställs det ibland krav på erfarenhet eller arbetsprov. De allmänna kurserna kan ge behörighet till högskolestudier.

Ansökan
Varje folkhögskola ansvarar själv för antagningen till sin utbildning och skola. Om du vill söka en specifik utbildning eller kurs så ska du först vända dig till aktuell skola. Du måste skicka en ansökan till varje folkhögskola som du vill söka till eftersom det inte finns någon central antagningsenhet som behandlar ansökningar.

Folkhögskolorna ger omdöme
Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger ett samlat studieomdöme för en helårskurs. På de särskilda kurserna får du ett intyg efter fullgjord kurs. Om du uppnår kraven får du ett omdöme om grundläggande behörighet och blir behörig att söka till högskoleutbildningar.

Åldersgränser vid ansökan till folkhögskola
Du bör fylla minst 18 år under det kalenderåret som utbildning på folkhögskolans "långkurs" börjar. Gränsen mellan korta och långa kurser: 14 dagar är en kort kurs och en kurs som pågår under 15 dagar eller längre kallas för en "långkurs". För att kunna antas till korta kurser eller sommarkurser måste du ha fyllt 13 år.
För mer info var god kontakta Folkhögskolrnas gemensam informationstjänst eller läs på Folkhogskola.nu.

Boende
Många folkhögskolor utanför storstäder kan erbjuda boende på internat. Internat betyder att du bor på skolan tillsammans med andra kursdeltagare. Om du väljer att bo på skolan är du en del av en gemenskap inte bara under skoltid utan även på fritiden. 

Länktips
folkhogskola.nu - kontaktuppgifter till folkhögskolornas gemensam informationstjänst
folkbildningsradet.se - info om Studeranderätt på folkbildningsrådets hemsida
folkbildningsradet.se//globalassets/statsbidrag - dokument som beskriver vem folkhögskolan kan få statsbidrag för
Sverigesfolkhogskolor.se - är en webbplats för den som vill få ett samlat grepp om utbildningsformen "folkhögskola"
framtid.se/yrke/folkhogskolelarare - yrkespresentation Folkhögskolelärare.

Visa mer
Visa mindre