Folkhögskola Spela filmen

Folkhögskola

Folkhögskolan uppstod i Sverige på 1800-talet och tanken var att ge svenskar som saknade utbildning en chans att skaffa en. Idag finns det 150 folkhögskolor i landet, med egna profiler. De flesta är knutna till folkrörelser och ideella organisationer, och resten drivs av landsting eller regioner.

Speciellt för folkhögskolan är den pedagogiska miljön, med studier i grupp och ämnesövergripande undervisning. 

Yrken
Folkhögskolorna erbjuder allmänna liner, korta kurser men även yrkesutbildningar. Till Fritidsledare utbildar man sig på en av de fritidsledarutbildningar, som finns med olika intirkningar, på flera folkhögskolor; den 2,5 åriga utbildning ligger på eftergymnasial nivå.
Andra yrken som man kan utbilda sig bl a genom studier på en folkhögskola är ex. Stödpedagog, Behandlingsassistent, Journalist och Tolk.

Till de allmänna kurserna finns inga speciella inträdeskrav. Till de mer specialiserade kurserna ställs det ibland krav på erfarenhet eller arbetsprov. De allmänna kurserna kan ge behörighet till högskolestudier.

Ansökan om studier
Varje folkhögskola ansvarar själv för antagningen till sin skola. Om du vill söka en till en specifik utbildning eller kurs så ska du först vända dig till aktuell skola. Du måste skicka en ansökan till varje folkhögskola som du vill söka till eftersom det inte finns någon central antagningsenhet som behandlar ansökningar.

Folkhögskolorna ger omdöme
Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem, och ger ett samlat studieomdöme över en helårskurs. På de särskilda kurserna får man ett intyg efter fullgjord kurs. Om man uppnår kraven, kan man få omdöme om grundläggande behörighet och bli behörig att söka till högskoleutbildningar.

Åldersgränser vid ansökan till olika typer av utbildningar på folkhögskolor
Man bör, som regel, fylla 18 år under det kalenderåret som utbildning på folkhögskolans "långkurs" börjar. Gränsen mellan korta och långa kurser - 14 dagar är en kort kurs; en kurser som pågår under 15 dagar eller längre kallas för en "långkurs". För att kunna antas till korta kurser eller sommarkurser måste man ha fyllt 13 år.
För mer info var god kontakta Folkhögskolrnas gemensam informationstjänst eller läs på Folkhogskola.nu.

Boende
Många folkhögskolor utanför storstäder kan erbjuda boende på internat. Internat betyder att du kan bo på skolan tillsammans med andra kursdeltagare. Om du väljer att bo på skolan är du en del av en gemenskap inte bara under skoltid utan även på fritiden. 

Länktips
folkhogskola.nu - kontaktuppgifter till folkhögskolornas gemensam informationstjänst
folkbildningsradet.se - info om Studeranderätt på folkbildningsrådets hemsida
folkbildningsradet.se//globalassets/statsbidrag - dokument som beskriver vem folkhögskolan kan få statsbidrag för
Sverigesfolkhogskolor.se - är en webbplats för den som vill få ett samlat grepp om utbildningsformen "folkhögskola"
framtid.se/yrke/folkhogskolelarare - yrkespresentation Folkhögskolelärare.