På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Tolk
Spela filmen

Tolk

"Tolk" är ett samlingsnamn för flera olika yrken.

Konferenstolkar tolkar vid konferenser, förhandlingar och möten. Med hjälp av en speciell anteckningsteknik ska tolken korrekt kunna ange ett mellan fem och tio minuter långt anförande, utan att avbryta talaren. Konferenstolkar anlitas till exempel av företag och organisationer som ordnar internationella möten. EU:s institutioner är den största arbetsgivaren för konferenstolkar.

Kontakttolkar tolkar mellan personer som har otillräckliga kunskaper i svenska och representanter för myndigheter. Tolkningen kan till exempel göras på sjukhus, flyktingförläggningar etc. Kontakttolkar tolkar i huvudsak vid myndighetskontakter, det vill säga mellan personer som inte behärskar svenska och representanter för myndigheter.

Telefon- och videotolkning blir allt vanligare vid tolkning. På så sätt används tolkens arbetstid mer effektivt och det sänker kostnaderna pga uteblivna resor för tolks räkning.

Förutom att behärska ett eller flera främmande språk är tolkar ofta specialiserade inom ett ettspecifikt ämnesområden, t.ex. teknik, juridik, pedagogik, ekologi, ekonomi eller medicin, och då behöver man behärska fackterminologin och även ha minst grundläggande (men helst kunna så mycket som möjligt) kunskaper inom det området (eller de områden) som man tolkar inom.

För mer info läs bland annat på den här sidan.

Att tänka på
Det är en mycket liten del av tolkar som i Sverige har "fast anställning", utan det som är vanligt är att tolkar får "uppdrag" som varar ofta under mycket kort tid (t.ex en timme eller en dag), dvs man översätter vid "ett tillfälle" t.ex vid läkarbesöket /mellan patienten och läkaren/ eller att man tolkar på en konferens (under en dag).
Det är svårt att försörja sig endast som tolk, eftersom man ej kan på förhand veta hur många uppdrag man får och med det inte kan veta vilken inkomst man kommer att ha framöver.
Av den anledningen är tolk - för de flesta tolkar - endast ett extrajobb (vid sidan av en annan sysselsättning).

Utbildning

Konferenstolkar utbildas vid Stockholms universitet i Tolk- och översättarinstitutets (TÖI) regi. För att kunna söka till utbildningen bör man ha svenska som förstaspråk och mycket goda kunskaper och färdigheter i engelska eller franska plus ytterligare något språk, företrädesvis ett av EU:s officiella språk.

Konferenstolkar utbildas även vid särskilda tolkskolor utomlands, men då oftast inte i svenska; utbildningen varar 2 till 4 år och kan omfatta både tolkning och översättning.

Kontakttolkutbildning finns i huvudsak på folkhögskolor och studieförbund. Det finns inga formella behörighetskrav men gymnasiekompetens är idag oftast en förutsättning för att bli antagen, och deltagarna måste kunna svenska och det aktuella tolkspråket bra.

Folkhögskola.nu och Tolk- och översättarinstitutet har mer information kring tolkutbildningar.

Du som är intresserad av yrket Tolk, kanske vill läsa även om följande yrken: EU-tolk, Skrivtolk, Teckenspråkstolk och Översättare.

Auktorisation
Universitetesutbildningarna berättigar inte automatiskt till auktorisation som tolk. För att bli auktoriserad tolk krävs att man uppfyller vissa krav och klarar de prov som Kammarkollegiet håller. Proven hålls vanligtvis varje vår och höst men inte alltid för alla språk. För mer information om auktorisation för tolkar, se kammarkollegiet.se

Att tänka på när man använder tolkhjälp
Du som deltar i samtal som tolkas bör prata i normal samtalstakt. Viktigt att komma ihåg är att inte ställa frågor till tolken; detta för att tolken är inte en part i samtalet. Tolkens uppgift är att översätta/förmedla det som sägs mellan de deltagande samtalsparter.

Tävling för ungdomar Juvenes Translatores
ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_en - Juvenes Translatores is a competition to reward the best young translators in the European Union.

Visste du att...?
Världens mest talade spåk är kinesiska/mandarin, som talas av cirka 940 miljoner människor.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.