Tolk
Spela filmen

Tolk

"Tolk" är ett samlingsnamn för flera olika yrken.

Konferenstolkar tolkar vid konferenser, förhandlingar och möten. Med hjälp av en speciell anteckningsteknik ska tolken korrekt kunna ange ett mellan fem och tio minuter långt anförande, utan att avbryta talaren. Konferenstolkar anlitas till exempel av företag och organisationer som ordnar internationella möten. EU:s institutioner är den största arbetsgivaren för konferenstolkar.

Kontakttolkar tolkar mellan personer som har otillräckliga kunskaper i svenska och representanter för myndigheter. Tolkningen kan till exempel göras på sjukhus, flyktingförläggningar mm. Kontakttolkar tolkar i huvudsak vid myndighetskontakter, det vill säga mellan personer som inte behärskar svenska och representanter för myndigheter.

Telefon- och videotolkning blir allt vanligare vid tolkning. På så sätt används tolkens arbetstid mer effektivt och det sänker kostnaderna pga uteblivna resor för tolks räkning.

Förutom att behärska ett eller flera främmande språk är tolkar ofta specialiserade inom ett ett specifikt ämnesområden, t.ex. teknik, juridik, pedagogik, ekologi, ekonomi eller medicin, och då behöver man behärska fackterminologin och även ha minst grundläggande kunskaper inom det området som man tolkar inom.

Det är en mycket liten del av tolkar som i Sverige har fast anställning, det som är vanligast är att tolkar får uppdrag som varar under mycket kort tid, dvs man översätter vid ett specifikt tillfälle, som vid läkarbesöket eller att man tolkar på en konferens.

Det är svårt att försörja sig endast som tolk, de flesta har det endast som ett extrajobb vid sidan av en annan sysselsättning, t ex studier eller annat arbete.

Utbildning

Konferenstolkar utbildas vid Stockholms universitet i Tolk- och översättarinstitutets (TÖI) regi. För att kunna söka till utbildningen bör man ha svenska som förstaspråk och mycket goda kunskaper och färdigheter i engelska eller franska plus ytterligare något språk, företrädesvis ett av EU:s officiella språk.

Konferenstolkar utbildas även vid särskilda tolkskolor utomlands, men då oftast inte i svenska. Utbildningen varar 2 till 4 år och kan omfatta både tolkning och översättning.

Kontakttolkutbildning finns i huvudsak på folkhögskolor och studieförbund. Det finns inga formella behörighetskrav, men gymnasiekompetens är idag oftast en förutsättning för att bli antagen och deltagarna måste kunna svenska OCH det aktuella tolkspråket bra.

Universitetsutbildningarna berättigar inte automatiskt till auktorisation som tolk. För att bli auktoriserad tolk krävs att man uppfyller vissa krav och klarar de prov som Kammarkollegiet håller. Proven hålls vanligtvis varje vår och höst men inte alltid för alla språk.

Rekommenderad grundläggande utbildning finns på gymnasiets Humanistiska programmet.

Visste du att...?

... världens mest talade språk är mandarin, som talas av cirka 940 miljoner människor.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  367 Lediga jobb som tolk

  VISA FLER LEDIGA JOBB


  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.