Militärtolk

Militärtolk

Militärtolken bidrar med sina kunskaper om språk och kulturer för att underlätta kommunikation och samarbeten i internationella insatser.

Arbetet vid en insats kan vara fysiskt och psykiskt krävande men framför allt bearbetar du som militärtolk en stor mängd information.

Att arbeta som militärtolk kan periodvis innebära att man utsätts för extrema utmaningar.

Du som deltar i samtal som tolkas bör prata i normal samtalstakt. Viktigt att komma ihåg är att inte ställa frågor till tolken, detta för att tolken är inte en part i samtalet. Tolkens uppgift är att översätta och förmedla det som sägs mellan de deltagande samtalsparter.

Utbildning

Utbildning till svensk militärtolk är tre terminer lång och sker vid Försvarets tolkskola i Uppsala. Du får en militär utbildning som omfattar ledarskap, militärstrategi, taktik och fysiskt stridsvärde. 

För information om utbildning till detta yrke och till andra yrken inom Försvarsmakten hänvisas till Försvarsmakten.se

Personliga egenskaper

Som militärtolk krävs att du har ett stort intresse för språk och främmande kulturer, har bra minne och hög studiekapacitet, klarar av att arbeta i fält och att du är mycket socialt kompetent samt har en välutvecklad problemlösningsförmåga.

Visa mer
Visa mindre

84 Lediga jobb

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.