Reservofficer
Spela filmen

Reservofficer

Som reservofficer får man det bästa av två världar eftersom man har minst två yrken, ett av dem är ett militärt yrke. Till vardags arbetar man med ett civilt yrke t.ex som polis, läkare, civilekonom eller jurist. Som reservofficer kan man tjänstgöra i en mängd olika befattningar inom FM, ex. som en chef för en pluton eller kompani, analytiker eller militärtolk.

Vid behov, exempelvis när regeringen beslutar om höjd beredskap, kommer reservofficerare in och bemannar sina krigsbefattningar under perioder som kan vara från några dagar till flera månader.

Det är mångfalden, det civila yrket och den militära kompetensen och erfarenheten som gör reservofficerarna mycket eftertraktade, både inom Försvarsmakten och på den civila arbetsmarknaden.

Utbildning

För information om utbildning till detta yrke och till andra yrken inom Försvarsmakten, läs mer på Försvarsmakten.se.

Arbetsplats

Som reservofficer, och tidvis tjänstgörande i Försvarsmakten, har man en lagstadgad rätt till ledighet för tjänstgöring i Försvarsmakten. Man måste visa sin civila arbetsgivare en tjänstgöringsorder från Försvarsmakten med minst 3 månaders framförhållning.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

65 Lediga jobb

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.