På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Kommunikatör Spela filmen

Kommunikatör

Kommunikatörer är specialister på att planera, utforma, sprida, utvärdera och förvalta informations- och kommunikationsinsatser.
En kommunikatör kan också kallas för Presskommunikatör och/eller för Informatör. Hen kan också verka som ekonomisk-politisk talesman/talesperson. För övrigt, så förekommer det många olika arbetstitlar, exemplevis kan man vara anställd som Regional kommunikatör/Projektledare.

Yrket innebär att man arbetar med kommunikation i företag, myndigheter eller organisationer alternativt i ett projekt där olika företag/organisationer/myndigheter samarbetar med varandra. Det kan vara både intern kommunikation med personal och extern kommunikation - mot kunder, medier och politiker. Arbetet kan handla om att i första hand utveckla ett varumärke eller om att i första hand bygga långsiktiga relationer.

Informatören/kommunikatören behöver vara uppmärksam på vilka omvärldsfaktorer som påverkar verksamheten. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad och följa med i samhällsdebatten för att kunna ge rådgivning till beslutsfattare i första hand i centrala, för den aktueIIa verksamheten, frågor. 

Arbetsuppgifter

Kommunikatörer verkar för att skapa förtroende, uppnå organisationens/företagets mål, utveckla varumärket och/eller bygga relationer. Det kan vara relationer med kunder, medarbetare, samarbetspartners, politiker och medier. 


De undersöker marknaden, analyserar omvärlden och ger råd till kollegor i kommunikationsfrågor och beslutsprocesser. De behöver känna till vilka faktorer i omvärlden som påverkar organisationens verksamhet. Om organisationen vill nå ut med en produkt är det informatörens/kommunikatörens uppgift att sätta produkten i ett större sammanhang. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad, till exempel genom att läsa rapporter och följa med i samhällsdebatten.

Informatörer/kommunikatörer arbetar med intern och extern kommunikation på privata företag, inom kommuner och Iandsting, på myndigheter, i religiösa församlingar, ex. inom svenska kyrkan och i diverse oIika projekt.
Intern information kan handla om att informera medarbetare via personaltidningen, nyhetsbrev eller internwebben (intranät) om det som händer i verksamheten. Interninformatören har ett nära samarbete med personalavdelningen och chefer. Ibland anställs "internkommunikatörer" tillfälligt, ofta i samband med större organisatoriska förändringar.
Arbete med extern information innebär att vända sig direkt till kunder, kommuninvånare och/eller medier. Kriskommunikation är ett exempel på en arbetsuppgift som kan ske externt.
Om organisationens verksamhet ifrågasätts är det ofta kommunikatörer/presstalesmän/presskommunikatörer som hanterar mediekontakterna.


Personliga egenskaper
Kreativ, flexibel, noggrann och självgående.


Olika arbetstitlar och många olika arbetsplatser
Kommunikatörer finns med många olika arbetstitlar på väldigt många olika arbetsplatser, ex. kan man vara anställd som presskommunikatör på en myndighet, ex. på Migrationsverket.
 

Yrkesroller/arbetstitlar som en Kommunikatör kan ha är bland annat:

 

  • Digital kommunikatör

  • Kommunikatör / Informatör / Presskommunikatör

  • Webbkommunikatör

  • Social Medieexpert

  • Varumärkeskommunikatör

  • CCO (Chef of Communikations)

  • Digital Growth Manager

  • Kommunikationsassistent

  • Kommunikationsstrateg

  • Kommunikationsansvarig.

Utbildning

En högskoleexamen inom medier och/eller kommunikation - är inte det absoluta kravet, men efterfrågas av de flesta arbetsgivare. Även yrkeshögskoleexamen i kommunikation är mycket attraktiv på arbetsmarknaden (uppgift från december 2018). 
Bra förberedande grundläggande utbildning finns på flera av gymnasieskolans nationella program, bland annat på SA, inriktning Medier, Information & Kommunikation och på ES, inriktning Estetik & Media.

Övriga kvalifikationer
Kunskaper inom olika sociala medier och inom grafisk kommunikation samt ett sinne för kreativt nyskapande. Arbetsgivare kräver oftast att man känner sig trygg med att jobba i Episerver, Photoshop, InDesign eller andra Adobe-program.

Övrigt

Se gärna en kort videofilm om Anna, som studerar Medie- och kommunikationsvetenskap.


Yrkesporträtt

1) Lyssna på (Podcast) intervju med Anton, kommunikatörsstudent

2) Möt Mikael, som arbetar som digital project leader.


Se också gärna information om fIera yrken: KuIturkommunikatör, DigitaI kommunikatör, Presskommunikatör, Marknadskommunikatör, Informatör, Informationsarkitekt, Informationsstrateg, OmvärIdsanaIytiker, SamhäIIsvetare, TrendanaIytiker, Framtidsforskare och VerksamhetsutveckIare.

Lön
Ingångslön (uppgift från december 2017): ca 26 500 kr/månad.

Lilla ordboken
Killgissa - påstå något på ett sätt som gör att det verkar som om man vet vad man pratar om trots att man egentligen gissar. Källa: sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord.

fkdm = förkortning som står för uttrycket "för kännedom".

Länktips

38 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.