På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Kommunikatör

Kommunikatör

Kort och gott
Kommunikatörer är specialister på att planera, utforma, sprida, utvärdera och förvalta informations- och kommunikationsinsatser.
______________________
En kommunikatör kan också kallas för Presskommunikatör och/eller för Informatör. Hen kan också verka som ekonomisk-politisk talesman/talesperson. För övrigt, så förekommer det många olika arbetstitlar, exemplevis kan man vara anställd som Regional kommunikatör/Projektledare.

Yrket innebär att man arbetar med kommunikation i företag, myndigheter eller organisationer alternativt i ett projekt där olika företag/organisationer/myndigheter samarbetar med varandra. Det kan vara både intern kommunikation med personal och extern kommunikation - mot kunder, medier och politiker. Arbetet kan handla om att i första hand utveckla ett varumärke eller om att i första hand bygga långsiktiga relationer.

Informatören/kommunikatören behöver vara uppmärksam på vilka omvärldsfaktorer som påverkar verksamheten. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad och följa med i samhällsdebatten för att kunna ge rådgivning till beslutsfattare i första hand i centrala, för den aktueIIa verksamheten, frågor. 

Arbetsuppgifter

Kommunikatörer verkar för att skapa förtroende, uppnå organisationens/företagets mål, utveckla varumärket och/eller bygga relationer. Det kan vara relationer med kunder, medarbetare, samarbetspartners, politiker och medier. 

De undersöker marknaden, analyserar omvärlden och ger råd till kollegor i kommunikationsfrågor och beslutsprocesser. De behöver känna till vilka faktorer i omvärlden som påverkar organisationens verksamhet. Om organisationen vill nå ut med en produkt är det informatörens/kommunikatörens uppgift att sätta produkten i ett större sammanhang. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad, till exempel genom att läsa rapporter och följa med i samhällsdebatten.

Informatörer/kommunikatörer arbetar med intern och extern kommunikation på privata företag, inom kommuner och Iandsting, på myndigheter, i religiösa församlingar, ex. inom svenska kyrkan och i diverse oIika projekt.
Intern information kan handla om att informera medarbetare via personaltidningen, nyhetsbrev eller internwebben (intranät) om det som händer i verksamheten. Interninformatören har ett nära samarbete med personalavdelningen och chefer. Ibland anställs "internkommunikatörer" tillfälligt, ofta i samband med större organisatoriska förändringar.
Arbete med extern information innebär att vända sig direkt till kunder, kommuninvånare och/eller medier. Kriskommunikation är ett exempel på en arbetsuppgift som kan ske externt.
Om organisationens verksamhet ifrågasätts är det ofta kommunikatörer/presstalesmän/presskommunikatörer som hanterar mediekontakterna.

Olika arbetstitlar och många olika arbetsplatser
Kommunikatörer finns med många olika arbetstitlar på väldigt många olika arbetsplatser, ex. kan man vara anställd som presskommunikatör på en myndighet, ex. på Migrationsverket.

Yrkesroller/arbetstitlar som en Kommunikatör kan ha är bland annat:
 
  • Digital kommunikatör
  • Kommunikatör / Informatör / Presskommunikatör
  • Webbkommunikatör
  • Social Medieexpert
  • Varumärkeskommunikatör
  • CCO (Chef of Communikations)
  • Digital Growth Manager
  • Kommunikationsassistent.


Yrkesporträtt

1) Lyssna på (Podcast) intervju med Anton, kommunikatörsstudent

2) Möt Mikael, som arbetar som digital project leader.


Se också gärna information om fIera yrken: KuIturkommunikatör, DigitaI kommunikatör, Presskommunikatör, Marknadskommunikatör, Informatör, Informationsarkitekt, Informationsstrateg, OmvärIdsanaIytiker, SamhäIIsvetare, TrendanaIytiker, Framtidsforskare och VerksamhetsutveckIare.

Lön
Ingångslön (uppgift från december 2017): ca 26 500 kr/månad.

Lilla ordboken
Killgissa - påstå något på ett sätt som gör att det verkar som om man vet vad man pratar om trots att man egentligen gissar. Källa: sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord.

Länktips
isk.lu.se/sites/isk.lu.se/files/ny_vad_haender_efter_examen.pdf - sammanställning av en undersökning om vad f d studerande på Lunds Universitet gör efter sina studier i strategisk kommunikation
si.se - Svenska Institutet (SI) bygger relationer & skapar förtroende för Sverige i världen
framtid.se/reportage - läs reportage "Svenska ungdomar är bra på att samarbeta"
europaeischer-referenzrahmen.de/deutsch-sprachzertifikate - info (på tyska) om ett Gemensamt Europeiskt Språkpass
Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime är en sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersvåld
datainspektionen.se - en myndighet som arbetar för att säkra den enskilda individens rätt till integritet i samhället
svt.se/nyheter/val2018/demokratiguider-ska-fa-fler-att-rösta

psykologisk.se/kroppssprak
mediestudier.se - Institutet för Mediestudier
Fridhem.fhsk.se/vara-utbildningar/kulturkurserprofilkurser/teaterlinje

oru.se/kommunikations--och-hr-chef
via.tt.se/pressmeddelande/svensken-drommer-om-att-bli

35 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.