Berghs School of Communication

Vi på Berghs tror på integration – mellan studenter, utbildningar, discipliner, ämnen, näringslivet, byråer, entreprenörer och företag. Vi förbereder dig med ett processtänk som gör att du kan klara av att följa med i en tid av snabba förändringar.

Vi hjälper dig att omvandla din kunskap till kompetens, du får testa din kunskap genom att öva, reflektera samt ge och ta emot feedback.

Studera hos oss
Berghs pedagogik är dynamisk och utvecklas ständigt i samarbete med våra lärare och kursansvariga. Vi testar kontinuerligt nya verktyg och metoder och har framgångsrikt utvecklat en undervisningsmodell med följande huvuddelar:

  • Action Based Learning - innebär praktiskt lärande. Vi lär genom handling, inte bara teori.
  • Perspektiv - olika perspektiv innebär att värna om inkludering och mångfald.
  • Andragogik - betonar vuxnas behov, erfarenheter och motivationsfaktorer, vilket skapar mer relevanta och engagerande inlärningsupplevelser.

Våra lärare tillhör de främsta inom sitt yrke och de kommer till oss för att dela sin erfarenhet och väcka nyfikenhet hos dig att självständigt tackla problem som uppstår.

Berghs utbildar alla inom kommunikations­branschen, vilket gör oss unika. Vi utbildar dig som vill in i branschen, dig som befinner sig mitt i yrkeslivet och dig som siktar mot absoluta toppen.
 

Visa mer
Visa mindre

Privata utbildningar hos Berghs School of Communication

Art Direction - distans

Kursen för dig som redan har grundläggande kunskaper inom grafisk formgivning och vill utvecklas strategiskt, konceptuellt och idémässigt. Under den här kursen använder du dina kreativa talanger till att skapa, visualisera och argumentera för att skapa effektiv kommunikation! Kursen är uppbyggd kring ett uppdrag där du arbetar med ett nystartat (fiktivt) företag med en specifik affärsidé, där kommunikation hjälper din kund att uppnå företagets vision och mission.

Berghs Intro - distans

Vill du veta vilka möjligheter som finns inom studier och yrkesval i kommunikations­branschen? Då är detta kursen för dig! Du får en bred förståelse för vad kreativitet och strategi är och vi visar på hur strategi, kreativitet och operativt arbete hör ihop och samspelar. Lektionerna är baserade på 6 moduler (en i veckan) som följer den kreativa process som flera byråer använder för att utföra sitt kommunikationsarbete. Varje vecka träffar du din kursledare som hjälper dig förstå veckans innehåll och hur det kan appliceras i verkligheten.

Business Design - distans

Lär dig att kombinera kundcentrerade designmetoder med analytiskt tänkande och modern affärsstrategi, allt för att skapa lönsamma och hållbara affärsidéer och affärsmodeller. I kursen lär du dig bygga mer solida affärsmodeller som utgår ifrån kundernas behov. Kursen i Business Design bygger på ett antal huvudprinciper som vi kommer att gå igenom under kursens gång: Affärsempati - Syntes - Affärsstruktur - Analys - Experiment.

Bygga varumärke i sociala medier - på plats dagtid

Du får lära dig att arbeta strategiskt med innehåll, att taktiskt utnyttja kanalerna och effektivt planera marknads­kommunikation i sociala medier. Allt med varumärket i fokus. En utmaning som många företag står inför i sin kommunikationsstrategi är att gå från att använda sociala medier som ett komplement till att utnyttja dess fulla potential som varumärkesbyggare. Det är i det som kursen Bygga varumärke i sociala medier tar sin utgångspunkt. Fokus är på varumärket och effektiv varumärkeskommunikation i sociala medier.

Communication Management - på plats dagtid

Att professionellt hanterad kommunikation är en kritisk framgångsfaktor, det börjar bli en självklarhet för allt fler företag, organisationer och myndigheter. Stora krav ställs därför på den som har den mångfacetterade rollen som kommunikations­chef eller är ledare inom kommunikation. Kursen syftar till att skapa förståelse för dessa krav samt kompetens att anta utmaningarna på ett förtroendeskapande sätt. Du får insikter, inspiration och färdigheter som förbereder för rollen som kommunikationsledare i företag, organisationer eller myndigheter. Du får fördjupade kunskaper bl a i intressentanalys, varumärkesarbete, strategisk kommunikation och yrkesområdets utmaningar.

Content Creation Start - på plats kvällstid

I denna kurs får du verktygen för att kunna påbörja din karriär i djungeln av content och kunskaper kring hur man går från idé till färdig produkt. Hur navigerar man i en bransch som ständigt är i rörelse och konstant förändras? Finns det ett svar på hur man skapar nästa stora trend? Tillsammans med yrkesverksamma föreläsare går vi igenom dessa frågor och lär ut verktyg för att lyckas. Du får de kunskaper du behöver för att kunna sticka ut på arbetsmarknaden eller utvecklas inom den position du befinner dig i idag.

Content Marketing - distans

Här får du som redan har goda skrivkunskaper lära dig grunderna inom storytelling och Content Marketing. Dessutom går vi igenom olika metoder som effektivt skapar ett varumärke som håller i längden. Kursens mål är att ge viktiga nycklar till hur man kan tänka kring content marketing och vår tids globala kommunikativa spelplan. Centrala begrepp som undersöks, teoretiskt och praktiskt, är bland annat värde, kundresa, community, strategi, affärsnytta, transparens och förankring.

Copywriting - på plats kvällstid

Här lär du, som redan har en vässad penna, dig ännu mer om verktygen bakom en text: hur du hittar rätt tonalitet, rätt tilltal till rätt målgrupp och ser till att orden inte bara når ut, utan in. Den här kursen ger dig kunskap och verktyg som är nödvändiga för att skapa, välja, formulera och nå fram med dina budskap och texter. Att vara copywriter handlar långt ifrån bara om att skriva och därför kommer vi att träna på att utveckla koncept, kampanjer och kommunikativa lösningar. Du får tänka både kreativt och strategiskt och prova på att skriva för olika typer av målgrupper och medier.

Datadriven marknads­föring Start - på plats kvällstid

Har du hört talas om begrepp som growth- och performance marketing, och vill förstå vad det innebär? Då är den här kursen för dig! På den här introduktionskursen kommer du att dyka in i världen av datadriven marknads­föring och lära dig hur du använder data för att fatta strategiska beslut, optimera kampanjer och maximera ett företags- eller organisations marknadsföringsresultat. Kursen ger dig grunderna inom datadriven marknads­föring samt den kunskap och verktyg du behöver för att fortsätta utforska världen av marknads­föring där resultat och effekt står i fokus. Tillsammans med yrkesverksamma föreläsare går vi igenom dessa frågor och lär ut verktyg för att lyckas.

Digital B2B-marknadsföring - på plats dagtid

Syftet med kursen är att ge dig som arbetar med eller vill arbeta med B2B-marknadsföring ordentliga verktyg och en grundlig förståelse för vad digitala arbetssätt och kanaler kan göra. Utifrån vad du får med dig kan du sätta en strategi, identifiera lämpliga kunder och utveckla lead generation tillsammans med säljavdelningen. Under kursens gång väljer du en fördjupningsuppgift kopplad till ditt eget företags digitala position, och de olika delarna av kursens innehåll. Du får handledning och redovisar dina erfarenheter i samband med kursavslut. För att få bästa resultat av fördjupningsuppgiften bör du kunna lägga ett par timmar i veckan utöver kurstillfällena.

Digital Copywriting - distans

Som digital copywriter jobbar du med att uttrycka ett varumärkes identitet genom digitala kanaler. Under kursen arbetar du med uppgifter som utvecklar din förmåga att skriva starka och effektiva texter för digitala kanaler. Vi kommer även att diskutera och analysera digitala beteenden och trender för att inspireras och identifiera möjligheter. Du kommer lära dig att skriva webbtext, nyhetsbrev, blogg/content och texter till sociala medie-inlägg samt grunderna i sökmotoroptimering.

Digital försäljning med fokus e-handel - distans

Detta är kursen för dig som vill bli vassare på digital försäljning och få en ökad affärsförståelse för att kunna specialisera dig inom e-handel. Kursen ger både strategisk och taktisk kunskap i hur man driver försäljning ?på en e-handel på ett effektivt sätt. Du får en genomgång av strategiska metoder för att ta fram en kundresa och utifrån den en digital säljstrategi. Under kursens gång sätter du upp en egen e-handelsite för att tillämpa dina kunskaper praktiskt. Det ger dig en god förståelse av olika användningsområden inom ämnet.

Digital innehålls­strategi - på plats dagtid

Som innehållsstrateg ansvarar du för att webben har det innehåll som ger bäst effekt för er verksamhet. För att lyckas med det behöver du ha insikt i hur besökare beter sig på webben i allmänhet och hur de reagerar på ditt innehåll i synnerhet. På kursen kommer du att utgå från innehåll du känner till idag och lära dig hur du kan utforma en innehålls­strategi baserat på de förutsättningar och behov som gäller inom din verksamhet. Unikt för denna innehållskurs är att vi tar stor hänsyn till användarnas upplevelser (UX) av ditt innehåll.

Digital spridnings- och kanalstrategi - på plats dagtid

På den här kursen lär du dig att ta ett helhetsgrepp på din digitala kommunikation: Från Google Ads och sociala medier till poddar och bloggar. Den här kursen utgår från det bredare samlingsbegreppet Content Marketing, dvs långsiktig produktion och spridning av målgruppsanpassat innehåll, både organiskt och köpt. Du får lära dig att lyfta blicken och se över syften, format, plattformar och mätning från ett helhetsperspektiv. Allt för att lyckas nå ut genom bruset med relevant och engagerande innehåll och därigenom nå önskad affärsnytta. Du får med dig en uppsättning nycklar och verktyg till att optimera och integrera din spridnings- och kanalstrategi. Oavsett om det handlar om att sälja en produkt eller tjänst, nå ut med ett budskap eller att bygga varumärke.

Employer Branding - distans

Kursen har särskilt fokus på hur du kartlägger behov, lägger grunden till en framgångsrik strategi och säkerställer att företagets kompetensbehov blir tillgodosett i en allt tuffare konkurrens om kompetenser. Kursen syftar till att ge deltagarna en mer strategisk och metodisk kompetens för att analysera, definiera, prioritera och utvärdera sitt arbete med Employer Branding, samt koppla denna till företagets övergripande affärsmål. Kort sagt att på allvar få upp Employer Branding på agendan inom en organisation.

Event och mötes­kommunikation - på plats dagtid

Den här kursen ger dig kunskap som behövs för att använda mötes­kommunikation som en framgångsrik del i företagets interna och externa kommunikation. Event och mötes­kommunikation blir allt viktigare i vårt digitala samhälle. Det är en kommunikationsform som både kan stärka varumärket på lång sikt samt öka försäljningen här och nu. Under kursens gång får du träffa en rad specialister inom olika områden, allt ifrån seniora projektledare, experter inom mätning, bildproducenter och tekniker. Du får kunskap inom dramaturgi, interaktivitet och retoriska modeller anpassade för events. Vi går igenom körschema, arbetsprocesser, arbetsroller och riskminimering.

Facilitering - på plats dagtid

Kursen ger dig värdefull kunskap om du skapar och leder engagerande samtal, smarta möten och driver kreativa processer i det digitala, fysiska och hybrida rummet. En facilitators expertis är att med enkelhet kunna manövrera samtal, utmaningar och oliktänkande framåt, oavsett plattform (digital, hybrid, fysisk), deltagare (projektgrupp, ledning, individ) eller miljö (privat, kommunal, ideell). Kursen varvar veta och göra, dvs den varvar kunskapsinhämtning med konkreta övningar. Den ger både ett strategiskt och ett kreativt perspektiv på fysiska/hybrida/digitala möten och workshops.

Foto Start - på plats kvällstid

I den här kursen får du en introduktion till fotografyrket och inblick i vilka grunder som är viktiga för att kommunicera med hjälp av kameran. Under 10 veckor hinner vi titta på kamerans funktioner, hur man använder ljus, grunderna i bildbehandling och bildkommunikation. Du kommer att få inspirerande uppgifter för att prova på det du har lärt dig i praktiken. När kursen är slut har du en bild av hur du kan arbeta med fotografi och en uppfattning om hur du vill använda foto i en framtida yrkesroll.

Grafisk design - distans

På kursen går vi kortfattat igenom många delar av de vanligaste produktionerna från logotyp och visitkort till poster och förpackningsdesign. Kursen omfattar en viss del teori, men tyngdpunkten ligger på praktiska uppgifter som skapar nyfikenhet och förståelse inför grafisk design. Genom personlig återkoppling på alla uppgifter coachas du till att själv se möjligheterna i din formgivning. Vi hjälper dig att förtydliga ditt uttryck, dina idéer för att kommunicera med mottagaren. Du får en god inblick i hur en professionell grafisk formgivare arbetar.

Gränssnittsdesign/UX - distans

I kursen får du lära dig gränssnitts­design för både webb och smarta telefoner med användaren i fokus. Du kommer att få doppa tårna i designmönster, nysta upp begrepp som responsive design, gräva ner dig i hur man formger slagkraftiga ikoner samt lära dig hur man jobbar med typografi och läsbarhet i en mobil kontext. Oavsett om du ämnar att designa storskaliga webbsajter eller en enkel app så kommer du vara rustad med ny kunskap som går att tillämpa i ditt arbete. Kursen vänder sig till dig som vill bygga på din befintliga kunskap som grafisk designer med ett grundläggande lager gränssnitts­design.

Growth Marketing - distans

Growth Marketing handlar om att öka antalet kunder, användare eller medlemmar i ditt företag, tjänst eller organisation. På den här kursen utgår vi från praktiska exempel hämtade från verkligheten för att introducera oss till Growth Marketing. Vi kommer att undersöka vad som skiljer en organisation som använder sig av Growth Marketing mot en som inte gör det. Vi kommer att lära av de mest framgångsrika teamen för att skapa systematik i våra tester. Vi använder metoder och verktyg för att skapa verklig tillväxt – här och nu medan kursen pågår.

Illustration - distans

Här får du som vill bli illustratör lära dig att använda dina kreativa uttryck för att arbeta med kommunikation. Kursen är uppdelad i tre steg: Grunder, Uppdrag och Framtid. Du utvecklar praktiska och teoretiska kunskaper i visuell kommunikation utifrån ditt uttryck, idéer, komposition och färg. Du utvecklar ditt personliga uttryck och profil samt blir förtrogen med den kreativa processen, vilket ger dig ett effektivt verktyg att ge dig i kast med nya uppdrag. Kursen avslutas med en portfoliogenomgång.

Insiktsdriven strategi - distans

Är du intresserad av människors drivkrafter och varför viss kommunikation når fram och fungerar? Då är det här en kurs för dig. Under kursens åtta veckor hanteras samtliga de moment som lägger grunden för en mer träffsäker kommunikation. Kommunikation som är relevant för människor, som tydliggör varumärket och som därmed bidrar med värde till organisationens varumärke och affär. Efter kursen ska du ha fått en djupare förståelse för hur du via fakta bygger kunskap, omvandlar den till en djupare förståelse och därifrån utvecklar användbara insikter. De flesta av kursens uppgifter utgår från arbetsrelaterade case.

Kreativt ledarskap - på plats dagtid

Den här kursen riktar sig till dig som har erfarenhet av hur kreativa processer fungerar, och vill utveckla ett ännu bättre kreativt ledarskap baserat på samskapande och lärande. I den här kursen delar kreativa ledare som har lång erfarenhet av att arbeta på detta sätt med sig av sina erfarenheter. Vi mixar teoretiska modeller med praktiska coachingövningar och arbete med verkliga case. Efter kursen har du fått ett nytt perspektiv på kreativt ledarskap och är redo att implementera det i ditt eget arbete.

Kriskommunikation - distans

Med rätt kunskaper och verktyg kan du fokusera på rätt saker och bibehålla förtroendet genom stormen. När krisen slår till sätts du och dina kollegor på prov. Med god, precis och insiktsfull kommunikation finns möjligheten att stärka anseendet och komma ur krisen i en bättre position än innan. I den här kursen går vi igenom de delar som skapar en stabil och trygg helhet i arbetet med kriskommunikation. Du kommer att få verktyg, insikter och arbetssätt som hjälper sig att strukturera arbetet och skapa god kommunikation när det behövs som allra mest.

Marknads­kommunikation - på plats kvällstid

Här ligger fokus på att ge dig grunderna inom ett lyckat kommunikationsarbete med verktygen strategi, koncept, PR och content. Du får med dig kunskap som gör att du kan navigera i den moderna marknadskommunikationens komplexa värld. Du får också träna på att sälja in dina kommunikations­projekt gentemot chefer och anställda. Och utveckla din kreativitet genom att skapa smarta kommunikationskoncept. En typisk kurskväll håller ofta högt tempo genom diskussioner, praktiska övningar, verkliga case och massor av konkreta tips. Kursen stöttas av digitala hjälpmedel, litteratur och gästföreläsare från både näringsliv och kommunikationsbyråer.

Motion Graphics - distans

Här får du lära dig hela processen från att planera en produktion till att skapa animation i After Effects och rendera film för webbpublicering. Vilka kunskaper krävs för att ta dagens statiska formgivning till ett rörligt format redo för sociala medier? Och hur planeras en produktion på bästa möjliga sätt? ?Under 8 veckor kommer vi att ta oss igenom de här frågorna genom en serie uppgifter som utgör grunderna för ett modernt arbetsflöde inom Motion Graphics. Allting med nära integration med de övriga Adobe programmen som Photoshop och Illustrator.? Efter kursen kommer du ha kunskap för att ta dig an produktioner som sträcker sig från snabba filmer i sociala medier till större infografik-projekt oberoende av plattform.

Performance Marketing - distans

Performance Marketing Specialist – en eftertraktad roll i dagens alltmer mätbara och konverteringsfokuserade medielandskap. Kursen går igenom grundpelarna i Performance Marketing: kanalval, optimering och mätning. Den ger förståelse för strategi och praktiska kunskaper i relevanta verktyg.

Projektledning - distans

Den här kursen ger dig den grundläggande kunskap som behövs för att leda människor, arbeta i projekt och ta din karriär vidare. I vår projektledningskurs får du grundläggande kunskaper i projektmetodik och ledarskap och god inblick i projektledarrollen och vad som gör en projektledare framgångsrik. Du får en verktygslåda med många olika verktyg att ta till i olika situationer. Du utvecklar din helt egna projektplan för valfritt projekt. Under kursen kommer du att få uppgifter som anknyter till situationer som kan uppstå under olika faser i ett projekt.

Strategisk kommunikation och PR - på plats kvällstid

Det här är en kurs för dig som vill bygga på och spetsa din kompetens inom strategisk kommunikation och PR. Kursen ger dig både teoretisk och praktisk kunskap, från strategi till genomförande. Med hjälp av yrkesverksamma föreläsare inom kommunikation och PR får du lära känna det nya medielandskapet, hur PR på ett kostnadseffektivt sätt kan lösa olika kommunikationsutmaningar samt om de olika yrkesroller branschen rymmer. Kursen ger dig en bred orientering i allt från plan- och strategiarbete, traditionella såväl som sociala och digitala kanaler, till verktyg och aktiviteter.