På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Samhällsplanerare
Spela filmen

Samhällsplanerare

Samhällsplanerare behöver ha mycket breda kunskaper om hur samhället fungerar. Vidare behöver de skaffa sig redskap för att kunna "samhällsplanera" t.ex kartor och GIS, geografiska informationssystem.

Fysisk panering är ett ganska brett fält inom samhällsbyggnadssektorn med många offentliga och privata aktörer. 

Att arbeta med samhällsplanering innebär att arbeta med riktlinjer för utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruktur och miljö. Till samhällsplanering hör ekonomisk och social planering.

Aktörerna inom samhällsplaneringen som formulerar de mål som skall uppnås utgörs av planeringsansvariga som är politiker och tjänstemän vars uppgift är att beställa, utarbeta, ta ställning till inkomna förslag samt övervaka att andra aktörer följer gällande regler och bestämmelser, och byggherrar som är företag, institutioner, kommunala eller statliga inrättningar och privatpersoner som låter uppföra byggnader eller anläggningar.

Arbetet med samhällsplaneringen för ett visst projekt omfattar bland annat att ta ställning till finansiella investeringar, miljöfrågor, resursfrågor, trafikfrågor, sysselsättningsfrågor, folkmängdsprognoser samt frågor om kvantitet och kvalitet. Resultatet av arbetet med samhällsplaneringen läggs till grund för ett planförslag, som ställs ut och berörda ges möjlighet att lämna synpunkter. Därefter beslutas en bindande plan.

Kommuner och företag bestämmer själva yrkestiteln och vilken utbildning som krävs för att kunna arbeta som "samhällsplanerare".

Exempel på arbetsuppgifter:

 • planera för ny bebyggelse som t.ex bostäder, buss-, spårvagns-, tunnelbanelinjer och hållplatser, planera för trivsel och sammanhållning på allmänna platser
 • som kollektivtrafikplanerare - planera och utveckla tidtabeller, linjedragningar, anropsstyrd trafik, busstrafik och samordna den med skolskjutstrafik
 • arbeta med infrastruktur och transporter, utreda och komma med förslag på lösningar angående t.ex vägar och järnvägar, se konsekvenser av olika byggprojekt, framkomlighet, effektivitet och byggkostnader, buller, placering av resecentra mm
 • jobba med regional utveckling och miljö, t.ex utreda konsekvenser av markanvändning, naturskydd, t.ex vid rennäring, boendemiljö, turism mm. och detta med hänsyn till "landskapsbild" och arbetsmarknad.

Utbildning

I Sverige administreras samhällsplanerarutbildningen inom kulturgeografin, medan stadsplanering administreras inom arkitekturen.

Samhällsplanerarprogram, 180 högskolepoäng (tre års heltidsstudier), ges idag på flera högskolor/universitet runt om i Sverige.

Högskoleexamen finns på både kandidat- (3 år heltid på högskolan) och masternivå (3 år på grundnivå + 2 år på avancerad nivå, heltid).

Där finns det generellt sett tre typer av utbildningar:

 • Utbildningar som grundas i kulturgeografi och som kan läsas på de flesta universitet, ofta kandidatexamen i kulturgeografi med någon sorts inriktning mot samhällsplanering, dessa tenderar att mer rikta sig mot utredningsarbete och översiktsplanering
 • Tekniskt inriktade utbildningar med inriktningar mot planering på de tekniska högskolorna. En "Väg- och vatteningenjör" kan exempelvis jobba som trafikplanerare
 • Arkitektutbildningar där Blekinge tekniska högskola utmärker sig eftersom de studerande läser direkt mot planarkitekt

 

Gymnasial grundutbildning finns bl a på Samhällsvetenskapsprogrammet eller Teknikprogrammet.

Framtidsutsikter

Eftersom det är brist på bostäder och arbetskraft inom bostadsbyggnadssektorn i stort sett hela Sverige är arbetsmarknaden för planerare god (2017). De främsta offentliga arbetsgivarna är kommunernas planavdelningar men även läns- och regionstyrelserna. Inom privat sektor är det främst konsultbolagen inom samhällsbyggnad som anställer planerare.

Personliga egenskaper

De viktigaste personliga egenskaper för samhällsplanerare är välutvecklade förmågor att samarbeta och kommunicera samt förmågan och viljan att utvecklas, att vara flexibel och ta till sig ny kunskap.

Arbetsplats

Samhällsplanerare arbetar vanligtvis inom offentliga verksamheter på kommunal och regional nivå med planerings- och utvecklingsfrågor, men de kan även finnas inom statliga myndigheter och i privat sektor, exempelvis kan de jobba på olika konsultföretag.

Övrigt

Strax innan kl. 8 på morgonen den 20 januari 2017 uppgick befolkningen i Sverige till tio miljoner. 2026 förväntas svenskarna bli 11 miljoner och 2060 - 13 miljoner.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

12 Lediga jobb

Forskningsassistent samhälls- och beteendevetenskaplig transportforskning

Arbetsgivare / Ort: Statens Väg- och Transportforskningsinst / STOCKHOLM
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast idag
Publicerad: 2020-09-01
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Språk
Krav
 • Svenska
 • Engelska

Om jobbet

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är en uppdragsmyndighet med cirka 215 anställda och en omsättning på ca 245 MSEK. Institutet har kontor i Linköping, Stockholm, Göteborg och Lund.

Till enheten Mobilitet, Aktörer och Planeringsprocesser, MAP, söker vi nu en forskningsassistent med placeringsort Stockholm eller Linköping. Tjänsten är en visstidsanställning t.o.m. 30 juni 2021 med möjlighet till förlängning.

Om tjänsten

VTI bedriver forskning och kvalificerade utredningar inom transportområdet. Vid den tvärvetenskapliga enheten MAP bedrivs forskning inom fyra tematiska områden; Styrning, planering och omställning; Nya tillgänglighetstjänster för hållbara transporter; Trafiksäkerhet och Trafikpsykologi samt Social rättvisa och delaktighet i transportsystemet. Enheten har 16 medarbetare placerade i Stockholm, Linköping och Lund.

Du kommer att arbeta projektbaserat i olika forskningsprojekt som drivs inom de fyra tematiska områdena. I arbetet ingår att planera forskningsprojekt och rekrytera informanter till intervjuer och fokusgrupper, genomföra datainsamling, särskilt intervjuer, dokumentstudier och enkätstudier. I arbetet ingår också att författa rapporter och artiklar samt presentera forskning och forskningsresultat. Arbetet ställer krav på såväl självständighet som samarbetsförmåga.

Din profil

Du har en master/magisterexamen med samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning, gärna med tvärvetenskapliga inslag, t.ex. sociologi, psykologi, folkhälsovetenskap, samhällsplanering, socialantropologi eller liknande.

Du ska ha förmåga att självständigt sammanställa, analysera och presentera FoU-material och resultat och vara väl förtrogen med kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga metoder. Arbetsuppgifterna kräver god förankring i samhälls- eller beteendevetenskaplig teoribildning. God förmåga att uttrycka dig såväl skriftligt som muntligt på svenska och engelska är ett krav.

Arbetsuppgifterna innebär kontakter med samhällsmedborgare, samarbetspartners och andra forskare. Därför ställs krav på god förmåga att kommunicera och nätverka med andra människor.

Mer information

Ytterligare information om tjänsten lämnas av t.f. forskningschef Jessica Berg, tel 013-20 40 24. Fackliga representanter är Jonas Ihlström, Saco, och Thomas Lundberg, ST, som du når via VTI:s växel, 013-20 40 00.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa om på www.vti.se

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.

Ansökan

Välkommen med din ansökan inklusive cv och andra handlingar som du vill åberopa. Märk ansökan ”Forskningsassistent MAP dnr. 2020/0370–3.1” och skicka den till VTI, HR-enheten, 581 95 Linköping eller per e-post till [email protected]

Sista ansökningsdag är den 30 september 2020.

Arbetsgivare
Statens Väg- och Transportforskningsinst
Malvinas väg 7
11428 STOCKHOLM
Hemsida: www.vti.se
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE

Planhandläggare/samhällsplanerare

Arbetsgivare / Ort: Länsstyrelsen i Dalarnas län
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 4 October (3 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-10
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Samhällsplanerare

Om jobbet
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsen söker en medarbetare till enheten för kulturmiljö och samhällsplanering med god erfarenhet av fysisk planering. Som planhandläggare kommer du bland annat att: •Granska den kommunala planeringen med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, riksintressen, miljökvalitetsnormer, strandskydd, samt frågor som rör flera kommuner i länet. •Arrangera träffar och föra dialog med kommuner och myndigheter. •Samråda med Trafikverket när de planerar vägar och järnvägar, samt bereda beslut om betydande miljöpåverkan. •Föra en dialog och samverka med andra länsstyrelser statliga verk, Regeringskansliet om övergripande frågor och tillämpningar. •Arbeta för att behovet av bostäder tillgodoses och bostadsförsörjningsfrågor i allmänhet. •Du kommer att ingå i en arbetsgrupp och du kommer bidrar till gruppens samlade arbete. KVALIFIKATIONER Krav •Du har högskoleutbildning inom samhällsplanering, fysisk planering, lantmäteri, juridik, arkitektur, eller annan relevant utbildning. •Du har arbetslivserfarenhet av samhällsbyggnadsfrågor inom kommun, statlig myndighet och/eller privat sektor. •Du kan uttrycka dig korrekt och nyanserat i tal och skrift på svenska Meriterande •Du kan plan- och bygglagen och det är meriterande om du behärskar miljöbalken och väg- och järnvägslagarna. •Du har arbetat med att upprätta planer enligt plan- och bygglagen •Du tycker om att tala inför en grupp •Du har stor datorvana Personliga egenskaper Du behöver ha ett gott omdöme, vara strukturerad och serviceinriktad. Du behöver ha god samarbetsförmåga och bidra till ett gott och öppet arbetsklimat enlighet vår värdegrund. Vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser. ÖVRIGT Provanställning tillämpas. Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal av dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Länsstyrelsen i Dalarnas län är medlem i Rekryteringslots Dalarna och erbjuder medflyttarservice till partner. http://www.rekryteringslots.se/se/medflyttarservice/ Välkommen med din ansökan till: www.lansstyrelsen.se/dalarna/jobb
Arbetsgivare
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Ansökan
Ansök senast 4 October (3 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Regional utvecklingssamordnare inom kollektivtrafik

Arbetsgivare / Ort: REGION KRONOBERG
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 4 October (3 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-21
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Samhällsplanerare

Om jobbet
I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län". Avdelningen Hållbar tillväxt arbetar med uppdrag kring hållbar regional utveckling. Våra medarbetare process- och projektleder, utreder och analyserar, mobiliserar och initierar utvecklingsinsatser, handlägger ärenden, informerar och kommunicerar, anordnar mötesplatser samt följer upp och utvärderar. Arbetet är dynamiskt och kräver ett flexibelt och processorienterat arbetssätt. Region Kronoberg arbetar, som regionalt utvecklingsansvarig organisation på regeringens uppdrag, med strategisk regional utvecklingsplanering för Kronobergs län. Inom vårt ansvarsområde ligger även uppdraget som regional kollektivtrafikmyndighet i Kronoberg (RKM). RKM:s uppdrag är att utveckla den regionala kollektivtrafiken i länet på lång sikt och ansvarar, under regionstyrelsen, för det strategiska arbetet med kollektivtrafik. Ansvaret för det operativa arbetet ligger på länstrafikverksamheten under trafiknämnden. Sammantaget innebär detta att utveckla kollektivtrafikutbudet och att förbättra samordningen med annan samhällsplanering, i enlighet med kollektivtrafiklagen. ARBETSUPPGIFTER För att bidra till en omfattande och långsiktigt hållbar trafik- och infrastrukturplanering som skapar god tillgänglighet och attraktiva livsmiljöer rekryterar Region Kronoberg nu en regional utvecklingssamordnare inom kollektivtrafik. Vi söker dig som vill arbeta med utvecklingen av kollektivtrafik och infrastruktur i Kronoberg. Du kommer att arbeta självständigt, i team eller i nätverk såväl internt som med externa parter, bl.a. kommun och myndigheter, beroende på vad uppgiften kräver. Dina närmaste kollegor kommer att finnas på samhällsbyggnadsområdet och arbetar med uppdrag kring infrastruktur, hållbar mobilitet, samhällsplanering, bredband och digitalisering. Tjänsten innebär att leda arbetet med vårt uppdrag som regional kollektivtrafikmyndighet i Kronoberg (RKM). Du kommer att arbeta med kollektivtrafiklagens huvudpunkter, däribland att upprätta regionala trafikförsörjningsprogram, ta fram underlag inför beslut om allmän trafikplikt och genomföra samråd med bland annat andra myndigheter och organisationer. KVALIFIKATIONER Vi söker medarbetare med följande kvalifikationer: • Akademisk utbildning inom relevant område. • Kunskap om och erfarenhet från de områden som tjänsten omfattar. • Erfarenhet av att driva strategiskt utvecklingsarbete som process- eller projektledare. • Erfarenhet av att arbeta i bred samverkan med olika intressenter regionalt, lokalt och nationellt. • Erfarenhet av utredningar och strategiskt planeringsarbete inom offentlig förvaltning. • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. • Digital kompetens inom samhällsplanering är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. B-körkort krävs. ÖVRIGT Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Arbetsgivare
REGION KRONOBERG
Ansökan
Ansök senast 4 October (3 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Va-ingenjör

Arbetsgivare / Ort: Öckerö kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 5 October (4 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-17
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Samhällsplanerare

Om jobbet
Öckerö är en kommun för alla där hållbarhet, trygghet och omsorg med människan i centrum präglar samhällsutvecklingen. Vår vision är att Öckerö ska vara en levande skärgårdskommun med människan i centrum. I Öckerö kommun bor ca 13 000 invånare och vi har ca 1100 anställda i kommunen. Tillsammans är vi unika, då vi lever och verkar i en kommun som består av 10 bebodda öar. För dig som reser når du öarna på 50 min med snabbuss från centrala Göteborg. Du hittar oss två mil väster om Göteborg. Vi uppskattar dig som vågar anta utmaningen att testa något nytt! Verksamhetsområdet för VA omfattar avgränsade delar av kommunens 10 öar. Totalt är ca 4 500 abonnenter anslutna till den allmänna VA-anläggningen. Årligen distribueras 900 miljoner liter renvatten som vidare omhändertas för rening före utsläpp i recipienten. Renvattenanläggningen omfattar ca 14 mil land- och sjöförlagt vattenledningsnät, 10 tryckstegringspumpstationer samt 11 reservoarer varav 9 i kontinuerlig drift. Avloppsanläggningen omfattar ca 17 mil land- och sjöförlagt avloppsledningsnät, ca 70 pumpstationer och 3 avloppsreningsverk. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en ingenjör för arbetsuppgifter inom va-området. Huvudsakliga arbetsuppgifter: * Projektledare för entreprenader * Beräkningar av anslutningsavgifter i samband med nybyggnation samt deltaga i samråd * Ansvarig för utredningar i samband med detaljplanearbeten och översiktsplanering * Projekteringsansvarig för va-arbeten i egen regi och på entreprenad * Utarbetande av taxor, ABVA och verksamhetsområden * Kostnadsberäkningar av va-utbyggnad * Upphandlingar för verksamhetens materialinköp och investeringar * Jour kan komma att ingå i tjänsten KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har minst gymnasial utbildning eller därmed likvärdig samt 3-5 års erfarenhet av arbetsuppgifter inom området eller kvalifikationer som kan prövas likvärdiga. Du skall behärska officeprogrammen samt ha goda kunskaper i tal och skrift i det svenska språket. B-körkort krävs.
Arbetsgivare
Öckerö kommun
Ansökan
Ansök senast 5 October (4 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Processledare: Barnens bästa gäller! – i Kronobergs län

Arbetsgivare / Ort: REGION KRONOBERG
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 11 October (10 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-25
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Samhällsplanerare

Om jobbet
I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län". Du är underställd verksamhetschefen för Folkhälsa och social utveckling på Regional utveckling i Region Kronoberg där du ingår i ett team med utvecklingsledare och folkhälsoutvecklare, med placering i Regionhuset på Nygatan 20 i Växjö. ARBETSUPPGIFTER I Kronoberg finns det en stark politisk vilja att samarbeta bättre för barnens bästa. Kronobergs läns kommuner och Region Kronoberg vill utveckla arbetssätt och samarbete med varandra, med berörda myndigheter och idéburna organisationer för att Kronoberg ska bli ett bättre län för barn att växa upp i. Arbetet har sin utgångspunkt i det länsgemensamt finansierade uppdraget Barnens bästa gäller! i Kronobergs län vars syfte är att tillsammans skapa en trygg och säker uppväxt för varje barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser. Ditt uppdrag blir att leda processen framåt. Ytterligare information finns i följande länk: https://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomraden-processer/folkhalsa/barn-och-unga2/barnens-basta-galler-i-kronobergs-lan/ KVALIFIKATIONER Du har en relevant akademisk utbildning eller motsvarande förvärvad erfarenhet. Du har erfarenhet av strategiskt arbete inom skola, hälso- och sjukvården och/eller socialtjänst. Du har erfarenhet av att arbeta/stödja komplexa processer där flera aktörer är involverade. Du har omfattande erfarenhet av processledning och projektledning. Du har lång erfarenhet av förbättringsarbete. Du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation, gärna i en ledande funktion. Personliga egenskaper: Vi ser att du är drivande och utvecklingsinriktad och vill skapa resultat med ditt arbete. Du arbetar strukturerat och slutför påbörjade processer. Du är socialt flexibel. Du är kommunikativ och vill samarbeta i grupp. Du har förmåga att se helheter i komplexa sammanhang. Du är noggrann utan att vara petig. Du har förmåga att hålla högt tempo med flera saker på gång samtidigt men även kunna hantera lugnare tempo. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. ÖVRIGT Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Arbetsgivare
REGION KRONOBERG
Ansökan
Ansök senast 11 October (10 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

VA-utredare

Arbetsgivare / Ort: Mörbylånga kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 11 October (10 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-11
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Samhällsplanerare

Om jobbet
Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv. Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka. ARBETSUPPGIFTER Som VA-utredare i Mörbylånga kommun har du en viktig roll i att säkerställa vår framtida vattenförsörjning på Öland. Tjänsten omfattar bland annat att skapa verksamhetsområden i samband med utbyggnad av VA-nätet, söka vattendomar och planera undersökningar för att hitta mer grundvattentäkter. För att möta framtidens utmaningar med befolkningstillväxt, klimatförändringar samt höja dricksvattenkvalitén för fler konsumenter i Mörbylånga kommun antogs 2015 en omfattande VA-plan. Planen innehåller bland annat en handlingsplan som sträcker sig in på 2030-talet. I rollen som VA-utredare har du ett nära samarbete med organisationen för VA-drift och våra projektledare. Tillsammans jobbar ni i projekt enligt VA-planen och bidrar på så sätt till en högre levnadsstandard för våra befintliga och kommande medborgare. I rollen bidrar du även till att stärka kommunens utvecklingsmöjligheter och säkra framtida dricksvattenförsörjning. Tjänsten omfattar även kontakter med fastighetsägare, organisationer, myndigheter och konsulter. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är en engagerad, noggrann och kreativ samt har erfarenheter med anknytning till vattenförsörjning. Då tjänsten i stor utsträckning omfattar samarbete med andra aktörer, både inom kommunen och utanför, krävs att du är kommunikativ, serviceinriktad och drivande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet Du har en relevant högskoleutbildning med inriktning på exempelvis vattenvård, miljö- och vattenteknik eller motsvarande. Körkort B är ett krav. Det är meriterande med kännedom om nationell lagstiftning inom vattenområdet, kommunala processer samt kunskaper i GIS. ÖVRIGT Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har Mörbylånga kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Arbetsgivare
Mörbylånga kommun
Ansökan
Ansök senast 11 October (10 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Regional Samhällsplanerare

Arbetsgivare / Ort: Trafikverket
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 14 October (13 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-23
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Samhällsplanerare

Om jobbet

Som Samhällsplanerare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Regional Samhällsplanerare

Arbetsuppgifter

I den snabbt växande Stockholmsregionen finns det stora utmaningar att bygga bostäder, arbetsplatser och fritidsanläggningar med goda kollektivtrafiklösningar och väl fungerande väg-, cykel- och gångtrafik.

Som regional samhällsplanerare kommer du att ha kommunansvar för utvalda kommuner i länet och samordna kommunernas bebyggelseplanering med den statliga infrastrukturen utifrån en aktiv dialog med kommunerna. Du kommer att få arbeta med stora utvecklingsprojekt där du är länken mellan kommunernas samhällsplanering och Trafikverkets infrastruktur. Du är med tidigt i samhällsbyggnadsprocessen där nya eller förändrade behov inom transportinfrastrukturen ska identifieras och hanteras.

I din roll ingår att arbeta för att säkerställa att Trafikverket är en efterfrågad och naturlig dialogpartner redan innan detaljplaner är färdigställda likväl som granskning av detalj- och översiktsplaner, väg- och järnvägsplaner samt bygglov. Du tydliggör Trafikverkets ansvar, mål och roll i varje fas i de formella planeringsprocesserna och medverkar till kreativa planeringsprocesser. Rollen innebär samordning, avvägningar och prioriteringar mellan olika intressen, både internt och externt, samt att genom utredningar identifiera behov och brister i transportsystemet.

Den organisatoriska placeringen för tjänsten är inom verksamhetsområdet Planering i Region Stockholm på enheten Samhällsplanering med ca 20 personer och du rapporterar till enhetschefen.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Intervjuer är planerade att hållas via Skype under vecka 44.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Placeringsort: Solna, resor i närområdet kommer att förekomma

Kvalifikationer

Vem är du?

Som person är du självgående och van vid att självständigt driva dina ärenden. Du är kreativ och analytisk, där du har erfarenhet av att arbeta med komplexa frågeställningar. Då arbetet innebär mycket kontakter är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga, är utåtriktad och har lätt för att både skapa och underhålla relationer. Befattningen ställer också höga krav på att kunna kommunicera både skriftligt och muntligt, där du har en god pedagogisk förmåga. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat.

Vi söker dig som

 • har universitets- eller högskoleexamen inom samhällsplanering, samhällsbyggnad eller fysisk planering, alternativt har du annan utbildning ihop med erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig
 • har några års erfarenhet av arbete med samhällsplanering ifrån verksamheter med liknande samhällsplaneringsprocesser alternativt kommunal och/eller statlig fysisk planering
 • har goda kunskaper i Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) samt Väglagen (VägL) och/eller Lagen om byggande av järnväg (LBJ)
 • har flytande kunskaper i svenska i både tal och skrift
 • har körkort för personbil

Ansökan

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Arbetsgivare
Trafikverket
Hemsida: www.trafikverket.se
Ansökan
Ansök senast 14 October (13 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Väktare vid behov till Tempest

Arbetsgivare / Ort: Just Arrived AB
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 18 October (17 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-18
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
OM JOBBET
Vi söker en flexibel och erfaren väktare för behovsarbete åt Tempest Security. Tjänsten utgår ifrån Stockholm med omnejd och exakta arbetsplats kan komma att variera. Du kommer att variera din tjänstgöring mellan olika objekt. Tjänsten är delvis bilburen med varierande arbetstider och du arbetar vid behov när ordinarie personal ej kan vara på plats. Självklart finns det goda möjligheter att anställningen går över till heltid i framtiden. 


Vem söker vi? 
Vi söker dig som är en lagspelare och trivs att samarbeta i grupp. Du ser laget före jaget och ställer alltid upp för kollegor. Vi söker också dig som är service minded och har en naturlig begåvning och vana med kundkontakt. Utöver detta är flexibilitet, stresstålighet och ödmjukhet ett måste, du är även mycket kompetent när det kommer till problemlösning. Vi ser gärna att du har en positiv attityd och ser alla utmaningar som möjligheter att utvecklas. 

Krav för denna roll: 
 • Någon tidigare erfarenhet som väktare
 • Fullständig och giltig väktarutbildning VU1 och VU2 
 • B-körkort
 • Behärskar svenska i tal och skrift på en god nivå 
 • Är godkänd av länsstyrelsen för anställning i ett auktoriserat bevakningsföretag 
 • Teknisks lagd, van vid att hantera larm och rapporteringssystem 
 • Serviceminded och en hjälpsam kollega 

Starka meriter: 
 • Skyddsvaktsutbildning
 • HAS- utbildning 
 • Tidigare erfarenhet av bilburen rondverksamhet
Denna tjänst kommer att tillsättas omgående, så tveka inte på att skicka in din ansökan! För denna roll är det även en stor fördel om du i samband med din ansökan också laddar upp nödvändiga utbildningsbevis.

Välkommen med din ansökan! 


OM FÖRETAGET
 "Tempest Security är en fullserviceleverantör av tjänster inom bevakning, säkerhetsteknik, service och säkerhetsutbildning. Bolaget startade 2009 har sedan dess vuxit och blivit en av Sveriges ledande aktörer inom säkerhet. Tempestbolagen har idag över 900 medarbetare I Stockholm, Göteborg, Uppsala, Luleå, Oskarshamn och Södermanlands län samt i Storbritannien, Norge, Finland, Tyskland och Turkiet. I början av december 2017 börsnoterades bolaget på Nasdaq First North.

Våra uppdrag och objekt varierar mellan myndigheter, landsting och privata verksamheter. Vår vision är att vara det självklara valet inom säkerhet och service genom att erbjuda medarbetare med högt säkerhetsmedvetande och stort personligt engagemang. Tempest - Nästa generations säkerhetspartner"
 •  
Arbetsgivare
Just Arrived AB
Ansökan
Ansök senast 18 October (17 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Nattväktare till Tempest

Arbetsgivare / Ort: Just Arrived AB
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 18 October (17 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-18
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
OM JOBBET
Vi söker en flexibel och erfaren väktare för heltidsarbete åt Tempest Security. Tjänsten utgår ifrån Stockholm med omnejd och exakta arbetsplats kan komma tt variera från dag till dag. Du kommer att variera din tjänstgöring främst mellan två objekt. Tjänsten är delvis bilburen med varierande arbetstiden mellan 18:00-07:00. 

Vem söker vi? 
Vi söker dig som är en lagspelare och trivs att samarbeta i grupp. Du ser laget före jaget och ställer alltid upp för kollegor. Vi söker också dig som är service minded och har en naturlig begåvning och vana med kundkontakt. Utöver detta är flexibilitet, stresstålighet och ödmjukhet ett måste, du är även mycket kompetent när det kommer till problemlösning. Vi ser gärna att du har en positiv attityd och ser alla utmaningar som möjligheter att utvecklas. 

Krav för denna roll: 
 • 1-2 års tidigare erfarenhet som väktare
 • Fullständig och giltig väktarutbildning VU1 och VU2 
 • B-körkort
 • Behärskar svenska i tal och skrift på en mycket god nivå 
 • Är godkänd av länsstyrelsen för anställning i ett auktoriserat bevakningsföretag 
 • Teknisks lagd, van vid att hantera larm och rapporteringssystem 
 • Serviceminded och en hjälpsam kollega 

Starka meriter: 
 • Skyddsvaktsutbildning
 • HAS- utbildning 
 • Tidigare erfarenhet av bilburen rondverksamhet
Denna tjänst kommer att tillsättas omgående, så tveka inte på att skicka in din ansökan! För denna roll är det även en stor fördel om du i samband med din ansökan också laddar upp nödvändiga utbildningsbevis.

Välkommen med din ansökan! 


OM FÖRETAGET
 "Tempest Security är en fullserviceleverantör av tjänster inom bevakning, säkerhetsteknik, service och säkerhetsutbildning. Bolaget startade 2009 har sedan dess vuxit och blivit en av Sveriges ledande aktörer inom säkerhet. Tempestbolagen har idag över 900 medarbetare I Stockholm, Göteborg, Uppsala, Luleå, Oskarshamn och Södermanlands län samt i Storbritannien, Norge, Finland, Tyskland och Turkiet. I början av december 2017 börsnoterades bolaget på Nasdaq First North.

Våra uppdrag och objekt varierar mellan myndigheter, landsting och privata verksamheter. Vår vision är att vara det självklara valet inom säkerhet och service genom att erbjuda medarbetare med högt säkerhetsmedvetande och stort personligt engagemang. Tempest - Nästa generations säkerhetspartner"
 •  
Arbetsgivare
Just Arrived AB
Ansökan
Ansök senast 18 October (17 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Planerare Nationellt

Arbetsgivare / Ort: Trafikverket
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 19 October (18 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-28
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Samhällsplanerare

Om jobbet

Som planerare på nationell nivå på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Planerare Nationellt

Arbetsuppgifter

I den här tjänsten kommer du att arbeta på en enhet som nationellt ansvarar för väg- och järnvägsnätsfrågor, funktionella krav och utformning av transportsystemet samt trafikreglering- och vägvisningsfrågor.

Som planerare på nationell nivå leder du projekt och uppdrag inom trafikmiljöområdet med fokus på trafikreglering och vägvisning. Detta omfattar bland annat förvaltningsansvar och strategisk utveckling inom området men också att vid behov hantera utredningar, regeringsuppdrag och remisser.

På enheten är vi idag cirka 20 medarbetare där din närmsta arbetsgrupp består av tre kollegor med olika bakgrund, placerade på olika orter över landet. Gruppen har ett gott samarbete med högt i tak, prestigelöst förhållningsätt och en tät dialog om olika sakfrågor. Majoriteten av alla arbetsmöten sker via Skype.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med start så snart som möjligt.

Möjliga placeringsorter: Borlänge, Luleå, Solna, Gävle, Eskilstuna, Göteborg eller Kristianstad.

Övrig information

Valbara placeringsorter: Borlänge, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Luleå, Kristianstad, Solna

Urvalstest och arbetsprov kan komma att appliceras i denna rekrytering.

Kvalifikationer

Vem är du?

För att trivas i rollen ser vi att du har en god samarbetsförmåga, är kommunikativ och lyhörd då arbetsuppgifterna ofta innebär teamwork och relationsbyggande dels inom den egna enheten men även mellan regioner och andra verksamhetsområden på Trafikverket. Du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter där du själv strukturerar ditt angreppssätt och driver processer framåt. Vi ser att du har vana av att arbeta digitalt med dina kollegor på distans och är öppen för att testa nya områden både inom och utanför din huvudkompetens.

Vi söker dig som

 • har högskoleutbildning om minst 240 hp med inriktning samhällsbyggnad. Alternativt har du annan utbildning och flerårig relevant arbetslivserfarenhet inom området trafikmiljö som vi sammantaget bedömer svarar upp mot utbildningskravet.
 • har erfarenhet av att leda och driva projekt.
 • talar och skriver svenska obehindrat.

Det är meriterande om du

 • har erfarenhet från arbete med trafikmiljöfrågor på väg.
 • har erfarenhet av trafikförordningen och vägmärkesförordningen.
 • har erfarenhet från arbete med långsiktig planering kopplat mot transportsystemet och dess planeringsprocesser och funktion.

 

 

Ansökan

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

Trafikverket

https://www.trafikverket.se/

Förmåner och Balans i livet - Trafikverket

https://www.trafikverket.se/om-oss/jobb-och-framtid/att-jobba-pa-trafikverket/Formaner/

Arbetsgivare
Trafikverket
Hemsida: www.trafikverket.se
Ansökan
Ansök senast 19 October (18 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Regional Samhällsplanerare för komplexa projekt

Arbetsgivare / Ort: Trafikverket
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 21 October (20 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-23
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Samhällsplanerare

Om jobbet

Som Samhällsplanare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Regional Samhällsplanerare för komplexa projekt

Arbetsuppgifter

I den snabbt växande Stockholmsregionen finns det stora utmaningar att bygga bostäder, arbetsplatser och fritidsanläggningar med goda kollektivtrafiklösningar och väl fungerande väg-, cykel- och gångtrafik.

Som regional samhällsplanerare för komplexa projekt kommer du att ha ansvar för att driva och samordna Trafikverkets arbete i stora och tekniskt komplexa utvecklings- och exploateringsprojekt i länet som exempelvis underjordsanläggningar. Du är länken mellan projekten och Trafikverkets expert- och specialistkompetenser och samordnar kommunal och regional bebyggelse- och infrastrukturplanering med den statliga infrastrukturen utifrån en aktiv dialog med berörda kommuner och regioner redan i tidigt skede i samhällsbyggnadsprocessen. Du arbetar för att säkerställa att Trafikverket är en efterfrågad och naturlig dialogpartner redan innan detaljplaner är färdigställda. I det arbetet ingår att granska detalj- och översiktsplaner, väg- och järnvägsplaner och bygglov samt att organisera och driva arbetet i styr- och arbetsgrupper både internt och externt.

Du samverkar med lokala och regionala aktörer i varje fas i de formella planeringsprocesserna och tydliggör Trafikverkets ansvar, mål och roll samtidigt som du medverkar till kreativa planeringsprocesser. I det arbetet kan förhandlingar, avtalsskrivande och remissyttranden komma att ingå. Även uppföljning av avtal och överenskommelser är en viktig del av din roll. Rollen innebär samordning, avvägningar och prioriteringar mellan olika intressen samt att identifiera behov och brister i transportsystemet.

Den organisatoriska placeringen för tjänsten är inom verksamhetsområdet Planering i Region Stockholm på enheten Samhällsplanering med ca 20 personer och du rapporterar till enhetschefen.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Intervjuer är planerade att hållas via Skype under vecka 45 och 46.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Placeringsort: Solna, resor i närområdet kommer att förekomma

Kvalifikationer

Vem är du?

Som person är du självgående och van vid att självständigt driva dina ärenden. Du är kreativ och analytisk, där du har erfarenhet av att arbeta med komplexa frågeställningar. Då arbetet innebär mycket kontakter är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga, är utåtriktad och har lätt för att både skapa och underhålla relationer. Befattningen ställer också höga krav på att kunna kommunicera både skriftligt och muntligt, där du har en god pedagogisk förmåga. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat.

Vi söker dig som

 • har universitets- eller högskoleexamen inom samhällsplanering, samhällsbyggnad eller fysisk planering alternativt motsvarande utbildning som vi bedömer likvärdig
 • har flerårig erfarenhet av arbete med samhällsplanering ifrån verksamheter med liknande samhällsplaneringsprocesser alternativt kommunal och/eller statlig fysisk planering
 • har goda kunskaper i Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) samt Väglagen (VägL) och/eller Lagen om byggande av järnväg (LBJ)
 • har flytande kunskaper i svenska i både tal och skrift
 • har körkort för personbil

Meriterande är om du

 • har övergripande teknisk kompetens kring anläggningsprojekt
 • har erfarenhet av stora och/eller tekniskt komplexa anläggnings- och byggprojekt
 • har kunskap inom området byggnadsteknik och/eller geoteknik kopplat till infrastrukturprojekt (exempelvis underjordiska anläggningar)

Ansökan

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Arbetsgivare
Trafikverket
Hemsida: www.trafikverket.se
Ansökan
Ansök senast 21 October (20 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

VILL DU VARA MED OCH PLANERA FRAMTIDENS TRANSPORTSYSTEM?

Arbetsgivare / Ort: Academic Work Sweden AB
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 26 October (25 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-26
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Samhällsplanerare

Om jobbet
Dagens stora behov i Stockholmsregionens transportsystem kräver verkningsfulla åtgärder och därför söker vi på Academic Work nu dig som brinner för samhällsutveckling och vill vara en del av att planera rese- och transportlösningar för framtidens samhälle. Inom Trafikverkets verksamhetsområde Planering har du som konsult via oss möjlighet att påbörja din karriär som biträdande samhällsplanerare där du i din roll kommer göra skillnad i människors vardag. Tjänsten innebär ett varierande arbete som ställer höga krav på analytisk förmåga, struktur och dialog. Låter detta intressant? Sök tjänsten redan idag! OM TJÄNSTEN Academic Work söker för Trafikverkets enhet Samhällsplanering nu dig som vill arbeta som biträdande samhällsplanerare. Enheten arbetar med den långsiktiga planeringen av transportsystemet i region Stockholm och Gotland. Ett antal stora infrastrukturprojekt pågår för vägar och järnvägar i Stockholmsregionen och det finns stora utmaningar i att under kommande årtionden bygga hundratusentals bostäder och väl fungerande gång, cykel och vägtrafik. Nu söker vi dig som brinner för dessa frågor och som trivs i en utåtriktad roll Detta är ett konsultuppdrag fram till 31 augusti 2021, med chans till förlängning, där du kommer att vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos Trafikverket. Du erbjuds * Möjligheten att utvecklas i en miljö med spännande och varierande arbetsuppgifter. Tjänsten som biträdande samhällsplanerare ger dig en kickstart på karriären. * En unik möjlighet att som en del av tjänsten även ingå i ett skräddarsytt utbildningsprogram. Programmet har tagits fram i samråd med Trafikverket Planering och du kommer bland annat ta del av kunskap inom åtgärdsvalsstudier, projektledning, självledarskap och presentationsteknik. * Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande. ARBETSUPPGIFTER Rollen som biträdande samhällsplanerare är en viktig del inom Trafikverket Planering. Som biträdande samhällsplanerare agerar du initialt som stöd till övriga medarbetare på enheten. Du kommer att fungera som en stödfunktion för de mer seniora samhällsplanerarna på enheten men du kommer också självständigt driva ditt arbete framåt. Dina arbetsuppgifter kommer variera, men exempel på uppgifter är: * Tillsammans med samhällsplanerare, för att bygga kunskap och erfarenhet, delta i arbetet med att bland annat beskriva behov, brister och tillståndsförändringar i transportsystemet. * Lämna yttranden för detaljplaner och bygglov enligt plan- och bygglagen och Miljöbalken i samråd med samhällsplanerare. * Svara för väl specificerade delar av samhällsplaneraruppgifter. * Stödja i omvärldskontakter, som kontakter med allmänhet, kommuner och andra intressenter. VI SÖKER DIG SOM * Har en universitets- eller högskoleexamen inom samhällsplanering, fysisk planering, Väg och vatten eller annan likvärdig utbildning som är uttagen för högst 3 år sedan. * Kommunicerar på svenska både skriftigt och muntligt, då dokumentation och kommunikation är en stor del av tjänsten. * Trivs i en roll där du involveras i en stor bredd av arbetsuppgifter. * Är mottaglig för en miljö där arbetsuppgifterna varierar och tycker det är roligt att nya frågor dyker upp varje dag. Har du tidigare arbetslivserfarenhet från en tjänst med liknande arbetsuppgifter är det meriterande men det är inget krav för tjänsten. Som person är du: * Relationskapande samt har en god samarbetsförmåga * Självgående * Analytisk Övrig information * Start: Omgående * Omfattning: Heltid * Placering: Solna * Rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och Trafikverkets önskemål är att alla frågor rörande tjänsten hanteras av Academic Work. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen. INFORMATION OM FÖRETAGET Läs mer om Trafikverket på deras hemsida: Trafikverket
Arbetsgivare
Academic Work Sweden AB
Hemsida: http://www.academicwork.se
Ansökan
Ansök senast 26 October (25 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.