Samhällsplanerare
Spela filmen

Samhällsplanerare

Samhällsplanerare behöver ha mycket breda kunskaper om hur samhället fungerar. Vidare behöver de skaffa sig redskap för att kunna "samhällsplanera" t.ex kartor och GIS, geografiska informationssystem.

Fysisk panering är ett ganska brett fält inom samhällsbyggnadssektorn med många offentliga och privata aktörer. 

Att arbeta med samhällsplanering innebär att arbeta med riktlinjer för utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruktur och miljö. Till samhällsplanering hör ekonomisk och social planering.

Aktörerna inom samhällsplaneringen som formulerar de mål som skall uppnås utgörs av planeringsansvariga som är politiker och tjänstemän vars uppgift är att beställa, utarbeta, ta ställning till inkomna förslag samt övervaka att andra aktörer följer gällande regler och bestämmelser, och byggherrar som är företag, institutioner, kommunala eller statliga inrättningar och privatpersoner som låter uppföra byggnader eller anläggningar.

Arbetet med samhällsplaneringen för ett visst projekt omfattar bland annat att ta ställning till finansiella investeringar, miljöfrågor, resursfrågor, trafikfrågor, sysselsättningsfrågor, folkmängdsprognoser samt frågor om kvantitet och kvalitet. Resultatet av arbetet med samhällsplaneringen läggs till grund för ett planförslag, som ställs ut och berörda ges möjlighet att lämna synpunkter. Därefter beslutas en bindande plan.

Kommuner och företag bestämmer själva yrkestiteln och vilken utbildning som krävs för att kunna arbeta som "samhällsplanerare".

Exempel på arbetsuppgifter:

 • planera för ny bebyggelse som t.ex bostäder, buss-, spårvagns-, tunnelbanelinjer och hållplatser, planera för trivsel och sammanhållning på allmänna platser
 • som kollektivtrafikplanerare - planera och utveckla tidtabeller, linjedragningar, anropsstyrd trafik, busstrafik och samordna den med skolskjutstrafik
 • arbeta med infrastruktur och transporter, utreda och komma med förslag på lösningar angående t.ex vägar och järnvägar, se konsekvenser av olika byggprojekt, framkomlighet, effektivitet och byggkostnader, buller, placering av resecentra mm
 • jobba med regional utveckling och miljö, t.ex utreda konsekvenser av markanvändning, naturskydd, t.ex vid rennäring, boendemiljö, turism mm. och detta med hänsyn till "landskapsbild" och arbetsmarknad.

Utbildning

I Sverige administreras samhällsplanerarutbildningen inom kulturgeografin, medan stadsplanering administreras inom arkitekturen.

Samhällsplanerarprogram, 180 högskolepoäng (tre års heltidsstudier), ges idag på flera högskolor/universitet runt om i Sverige.

Högskoleexamen finns på både kandidat- (3 år heltid på högskolan) och masternivå (3 år på grundnivå + 2 år på avancerad nivå, heltid).

Där finns det generellt sett tre typer av utbildningar:

 • Utbildningar som grundas i kulturgeografi och som kan läsas på de flesta universitet, ofta kandidatexamen i kulturgeografi med någon sorts inriktning mot samhällsplanering, dessa tenderar att mer rikta sig mot utredningsarbete och översiktsplanering
 • Tekniskt inriktade utbildningar med inriktningar mot planering på de tekniska högskolorna. En "Väg- och vatteningenjör" kan exempelvis jobba som trafikplanerare
 • Arkitektutbildningar där Blekinge tekniska högskola utmärker sig eftersom de studerande läser direkt mot planarkitekt

 

Gymnasial grundutbildning finns bl a på Samhällsvetenskapsprogrammet eller Teknikprogrammet.

Framtidsutsikter

Eftersom det är brist på bostäder och arbetskraft inom bostadsbyggnadssektorn i stort sett hela Sverige är arbetsmarknaden för planerare god (2017). De främsta offentliga arbetsgivarna är kommunernas planavdelningar men även läns- och regionstyrelserna. Inom privat sektor är det främst konsultbolagen inom samhällsbyggnad som anställer planerare.

Personliga egenskaper

De viktigaste personliga egenskaper för samhällsplanerare är välutvecklade förmågor att samarbeta och kommunicera samt förmågan och viljan att utvecklas, att vara flexibel och ta till sig ny kunskap.

Arbetsplats

Samhällsplanerare arbetar vanligtvis inom offentliga verksamheter på kommunal och regional nivå med planerings- och utvecklingsfrågor, men de kan även finnas inom statliga myndigheter och i privat sektor, exempelvis kan de jobba på olika konsultföretag.

Övrigt

Strax innan kl. 8 på morgonen den 20 januari 2017 uppgick befolkningen i Sverige till tio miljoner. 2026 förväntas svenskarna bli 11 miljoner och 2060 - 13 miljoner.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.