På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Samhällsplanerare
Spela filmen

Samhällsplanerare

Samhällsplanerare behöver ha mycket breda kunskaper om hur samhället fungerar. Vidare behöver de skaffa sig redskap för att kunna "samhällsplanera" t.ex kartor och GIS, geografiska informationssystem.

Fysisk panering är ett ganska brett fält inom samhällsbyggnadssektorn med många offentliga och privata aktörer. 

Att arbeta med samhällsplanering innebär att arbeta med riktlinjer för utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruktur och miljö. Till samhällsplanering hör ekonomisk och social planering.

Aktörerna inom samhällsplaneringen som formulerar de mål som skall uppnås utgörs av planeringsansvariga som är politiker och tjänstemän vars uppgift är att beställa, utarbeta, ta ställning till inkomna förslag samt övervaka att andra aktörer följer gällande regler och bestämmelser, och byggherrar som är företag, institutioner, kommunala eller statliga inrättningar och privatpersoner som låter uppföra byggnader eller anläggningar.

Arbetet med samhällsplaneringen för ett visst projekt omfattar bland annat att ta ställning till finansiella investeringar, miljöfrågor, resursfrågor, trafikfrågor, sysselsättningsfrågor, folkmängdsprognoser samt frågor om kvantitet och kvalitet. Resultatet av arbetet med samhällsplaneringen läggs till grund för ett planförslag, som ställs ut och berörda ges möjlighet att lämna synpunkter. Därefter beslutas en bindande plan.

Kommuner och företag bestämmer själva yrkestiteln och vilken utbildning som krävs för att kunna arbeta som "samhällsplanerare".

Exempel på arbetsuppgifter:

 • planera för ny bebyggelse som t.ex bostäder, buss-, spårvagns-, tunnelbanelinjer och hållplatser, planera för trivsel och sammanhållning på allmänna platser
 • som kollektivtrafikplanerare - planera och utveckla tidtabeller, linjedragningar, anropsstyrd trafik, busstrafik och samordna den med skolskjutstrafik
 • arbeta med infrastruktur och transporter, utreda och komma med förslag på lösningar angående t.ex vägar och järnvägar, se konsekvenser av olika byggprojekt, framkomlighet, effektivitet och byggkostnader, buller, placering av resecentra mm
 • jobba med regional utveckling och miljö, t.ex utreda konsekvenser av markanvändning, naturskydd, t.ex vid rennäring, boendemiljö, turism mm. och detta med hänsyn till "landskapsbild" och arbetsmarknad.

Utbildning

I Sverige administreras samhällsplanerarutbildningen inom kulturgeografin, medan stadsplanering administreras inom arkitekturen.

Samhällsplanerarprogram, 180 högskolepoäng (tre års heltidsstudier), ges idag på flera högskolor/universitet runt om i Sverige.

Högskoleexamen finns på både kandidat- (3 år heltid på högskolan) och masternivå (3 år på grundnivå + 2 år på avancerad nivå, heltid).

Där finns det generellt sett tre typer av utbildningar:

 • Utbildningar som grundas i kulturgeografi och som kan läsas på de flesta universitet, ofta kandidatexamen i kulturgeografi med någon sorts inriktning mot samhällsplanering, dessa tenderar att mer rikta sig mot utredningsarbete och översiktsplanering
 • Tekniskt inriktade utbildningar med inriktningar mot planering på de tekniska högskolorna. En "Väg- och vatteningenjör" kan exempelvis jobba som trafikplanerare
 • Arkitektutbildningar där Blekinge tekniska högskola utmärker sig eftersom de studerande läser direkt mot planarkitekt

 

Gymnasial grundutbildning finns bl a på Samhällsvetenskapsprogrammet eller Teknikprogrammet.

Framtidsutsikter

Eftersom det är brist på bostäder och arbetskraft inom bostadsbyggnadssektorn i stort sett hela Sverige är arbetsmarknaden för planerare god (2017). De främsta offentliga arbetsgivarna är kommunernas planavdelningar men även läns- och regionstyrelserna. Inom privat sektor är det främst konsultbolagen inom samhällsbyggnad som anställer planerare.

Personliga egenskaper

De viktigaste personliga egenskaper för samhällsplanerare är välutvecklade förmågor att samarbeta och kommunicera samt förmågan och viljan att utvecklas, att vara flexibel och ta till sig ny kunskap.

Arbetsplats

Samhällsplanerare arbetar vanligtvis inom offentliga verksamheter på kommunal och regional nivå med planerings- och utvecklingsfrågor, men de kan även finnas inom statliga myndigheter och i privat sektor, exempelvis kan de jobba på olika konsultföretag.

Övrigt

Strax innan kl. 8 på morgonen den 20 januari 2017 uppgick befolkningen i Sverige till tio miljoner. 2026 förväntas svenskarna bli 11 miljoner och 2060 - 13 miljoner.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

19 Lediga jobb

Samhällsplanerare

Arbetsgivare / Ort: Vårgårda kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 21 juni (1 dag kvar)
Publicerad: 2021-06-04
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Samhällsplanerare

Om jobbet
Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar förväntningarna hos invånarna i vår kommun. Med utgångspunkt från vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och starkt arbetsgivarvarumärke i kommunen. Vi söker samhällsplanerare som vill ingå i ett team med starkt intresse för att utveckla Vårgårda kommun som växer! Vårgårda är inne i intensiv utvecklingsfas så att vi står inför många spännande projekt. Bostadsmarknaden och näringslivet sjuder och det finns en tydlig politisk inriktning för att ta fram fler planer för att skapa attraktiva verksamhetsområden och boendemiljöer i vår vackra kommun. I Vårgårda är det nära till det mesta och pendlingsmöjligheterna till Göteborg och Borås gör vår kommun till en attraktiv plats. E20 byggs om som kommer att minska avståndet ytterligare till Göteborgsregionen. Tjänsten som samhällsplanerare är placerad på Samhällsbyggnad/ Bygg- och miljöenhet. Vi på Samhällsbyggnad har uppdrag att säkra att all planering och tillväxten i kommunen sker på ett hållbart sätt. Bygg- och miljöenhetens främsta uppgift är att bidra till en ökad samsyn och helhetsbild om framtiden inom ramarna för Samhällsbyggnads uppdrag. Det innebär bland annat att visa på vilka insatser som krävs för att möta en förändrad befolkningsstruktur och omvärld. En stor och viktig del i arbetet är kommunikation med andra verksamheter inom kommunen, organisationer, politiker samt med medborgarna. ARBETSUPPGIFTER Samhällsbyggnad har ett brett ansvarsområde och vi är delaktiga inom många delar i hela den kommunala verksamheten. Här arbetar vi med hela samhällsbyggnadsprocessen, från översiktsplaner, detaljplaner, mark- och exploateringsfrågor till detaljer i bygglovsfrågor. Just nu läggs stor fokus på bostadsfrågor, övergripande infrastruktur samt olika samordningsuppdrag, bland annat inom landsbygdsutveckling och centrumutveckling. Ett av våra viktigaste projekt för att möta dagens och framtidens behov är att förbereda för nya bostads-och verksamhetsområde utmed E 20. Våra arbeten bedrivs i ett projektorienterat arbetssätt, där en god samverkan med andra kollegor inom enheten, kommunen, andra myndigheter och exploatörer är viktig. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att arbeta med översiktsplanering, infrastrukturfrågor och diverse utredningar som har med kommunens fysiska planering att göra. I all planering sker ett brett samrådsförfarande med boende, beslutsfattare och andra berörda för att få en så bra boende- och verksamhetsmiljö som möjligt i Vårgårda. I arbetsuppgifterna ingår också administrativa delar såsom att beställa utredningar, skriva underlag och bereda handlingar för kommunstyrelsen. Som stöd har du två planeringsarkitekter och stadsarkitekt som tillsammans har många års erfarenhet av fysisk planering i kommunen. I projekten kommer du även vara del av och leda olika typer av medborgardialoger. Du kommer även att delta i nätverk och regionala samarbeten samt bereda ärenden och remissyttranden till kommunstyrelsen. Bygg- och miljöenheten kännetecknas av ett gott bemötande, vi är enkla att samarbeta med och möter andra människor med respekt. Detta är kvaliteter som vi värdesätter högt. Oavsett vilka arbetsuppgifter vi har är vi en viktig del av helheten i kommunen. Vi engagerar oss i våra arbetsuppgifter och de människor vi möter i vårt arbete. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har: • relevant högskoleutbildning inom samhällsbyggnad/infrastruktur, fysisk planering eller motsvarande • erfarenhet och kunskap om hur en politisk styrd verksamhet fungerar • en mycket god förmåga att kommunicera (både i tal, skrift och bild) såväl inom organisationen, som med medborgare och politiker. • erfarenhet av att hantera GIS-baserade verktyg och Adobes bild- och layoutprogramvaror. Flerårig dokumenterad erfarenhet av arbete med strategisk samhällsplanering i en nära dialog med politiker och medborgare är meriterande. B-körkort krävs. ÖVRIGT För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vårgårda kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Varmt välkommen med din ansökan! Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som säljare: Vårgårda kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Arbetsgivare
Vårgårda kommun
Ansökan
Ansök senast 21 juni (1 dag kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Projektledare

Arbetsgivare / Ort: REGION SÖRMLAND
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 22 juni (2 dagar kvar)
Publicerad: 2021-06-08
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Samhällsplanerare

Om jobbet
Hållbar regional utveckling Nyköping eller Eskilstuna Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Grunden för arbetet inom verksamhetsområdet hållbar regional utveckling (HRU) är den regionala utvecklingsstrategin (RUS). En utveckling och tillväxt som är långsiktigt hållbar är beroende av de miljöer som människor bor och verkar i. Tillgången till utbildning, arbetsmarknad, infrastruktur, service, IT, kultur, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård och goda livsmiljöer är avgörande för att skapa en attraktiv region som kan behålla och utveckla såväl människor som företag och kapital. Hållbar regional utveckling består av ca 140 medarbetare fördelade på nio enheter som tillsammans och på olika sätt arbetar med att främja utvecklingen och tillväxten i Sörmland. En av dessa enheter är näringsliv och arbetsmarknad som i dagsläget består av åtta medarbetare och en verksamhetschef. Sörmland, precis som många andra regioner, står inför utmaningar att säkra en långsiktig kompetensförsörjning och en bra matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft med rätt utbildning och rätt kompetens. Sörmlands befolkning växer och jobben blir fler samtidigt som regionen brottas med en av Sveriges lägsta sysselsättningsgrad och en relativt hög arbetslöshet. I Sörmland finns det många framträdande företag i spännande framtidsbranscher och ett brett utbud av olika utbildningar. Samtidigt har delar av näringslivet och offentlig sektor svårt att rekrytera rätt kompetens. Dina arbetsuppgifter Enheten näringsliv och arbetsmarknad ansvarar för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategins prioriterade inriktning "växande arbetsmarknad", där efterfrågan på kompetens och utbud av arbetskraft med olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter kan mötas. Inom ramen för extra satsningar för en återstart efter pandemin har enheten nu uppdrag att jobba med etableringen av ett digifysiskt Science Center såväl som att utveckla de befintliga branschforumen som är en mötesplats för branschen och andra aktörer och där dialog förs kring framtidens kompetensbehov. För detta behövs nu en projektledare. Insatsen för etablering av ett Science Center ska resultera i en digital plattform som samlar flera noder i Sörmland samt stötta upp och utveckla noderna i sin fysiska form. Insatsen för utveckling av branschforum ska resultera i ett väl fungerande branschforum. Kontakter och samarbete med länets högskola, näringslivet, kommunerna och andra aktörer är av yttersta vikt. Du har självständigt ansvar för vissa områden, samtidigt som det i båda insatserna är ett team av kollegor som jobbar med frågan. En viktig del av arbetet är att samordna de två insatserna med andra pågående insatser i och utanför enheten. Dina arbetsuppgifter innebär bland annat: * Agera process/projektledare - självständigt och strategiskt leda och delta i processer för samverkan med bland annat akademi, arbetsliv, utbildningsaktörer och kommuner för att bygga upp ett digifysiskt Science Center Sörmland och Branschforum. * Hålla i forum för utvecklingsdiskussioner och dialog utifrån de två projekten * Genomföra förstudier och utredningar * Ett visst budgetansvar * Marknadsföra de båda projekten. Din kompetens Vi söker dig med utbildning från universitet/högskola med inriktning inom statsvetenskap, samhällsvetenskap, kulturgeografi alternativt motsvarande utbildning som arbetsgivaren finner lämplig för tjänsten. Du ska ha erfarenhet av att driva processer och vara en meriterad projektledare. Som person är du driven och samarbetsinriktad, då tjänsten innebär att du tillsammans med dina kollegor och samarbetspartners ska arbeta för att uppnå de uppställda målen. Du är analytisk med god förmåga till omvärldsbevakning, vilket gör att du ser utvecklingsmöjligheter som du kan förmedla och förankra hos andra. Du är lyhörd och har förståelse för de ansvarsuppdrag som ingår i dina arbetsuppgifter. Du är en god kommunikatör, nätverksbyggare och trivs med att kommunicera i såväl större som mindre grupper där du ibland också är mötesledare. I tjänsten ingår en hel del administration och du förväntas kunna ta fram underlag till olika utredningar som till beslut. Det är stundtals högt tempo och i tjänsten ingår en del resande. Du måste kunna uttrycka dig väl i svenska språket både i tal och i skrift och kommer att presentera utredningar och initiativ i nätverksgrupper och workshops. Goda kunskaper i Officepaketet är ett krav, liksom B-körkort. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ytterligare erfarenheter kan komma att värderas som meriterande. Anställningsform Tidsbegränsad anställning 1 år med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse. Information om tjänsten lämnas av Verksamhetschef näringsliv och arbetsmarknad Katarina Bergkvist, 076-698 54 08. Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 500 00 Kom och jobba hos oss på hållbar regional utveckling! Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2021-06-22. Intervjuer kan komma att ske löpande. Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/) Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/) Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt. Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.
Arbetsgivare
REGION SÖRMLAND
Ansökan
Ansök senast 22 juni (2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Projektledare

Arbetsgivare / Ort: REGION SÖRMLAND
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 22 juni (2 dagar kvar)
Publicerad: 2021-06-08
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Samhällsplanerare

Om jobbet
Hållbar regional utveckling Nyköping eller Eskilstuna Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Grunden för arbetet inom verksamhetsområdet hållbar regional utveckling (HRU) är den regionala utvecklingsstrategin (RUS). En utveckling och tillväxt som är långsiktigt hållbar är beroende av de miljöer som människor bor och verkar i. Tillgången till utbildning, arbetsmarknad, infrastruktur, service, IT, kultur, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård och goda livsmiljöer är avgörande för att skapa en attraktiv region som kan behålla och utveckla såväl människor som företag och kapital. Hållbar regional utveckling består av ca 140 medarbetare fördelade på nio enheter som tillsammans och på olika sätt arbetar med att främja utvecklingen och tillväxten i Sörmland. En av dessa enheter är näringsliv och arbetsmarknad som i dagsläget består av åtta medarbetare och en verksamhetschef. Sörmland, precis som många andra regioner, står inför utmaningar att säkra en långsiktig kompetensförsörjning och en bra matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft med rätt utbildning och rätt kompetens. Sörmlands befolkning växer och jobben blir fler samtidigt som regionen brottas med en av Sveriges lägsta sysselsättningsgrad och en relativt hög arbetslöshet. I Sörmland finns det många framträdande företag i spännande framtidsbranscher och ett brett utbud av olika utbildningar. Samtidigt har delar av näringslivet och offentlig sektor svårt att rekrytera rätt kompetens. Dina arbetsuppgifter Enheten näringsliv och arbetsmarknad ansvarar för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategins prioriterade inriktning "växande arbetsmarknad", där efterfrågan på kompetens och utbud av arbetskraft med olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter kan mötas. Inom ramen för extra satsningar för en återstart efter pandemin har enheten nu uppdrag att jobba med etableringen av ett digifysiskt Science Center såväl som att utveckla de befintliga branschforumen som är en mötesplats för branschen och andra aktörer och där dialog förs kring framtidens kompetensbehov. För detta behövs nu en projektledare. Insatsen för etablering av ett Science Center ska resultera i en digital plattform som samlar flera noder i Sörmland samt stötta upp och utveckla noderna i sin fysiska form. Insatsen för utveckling av branschforum ska resultera i ett väl fungerande branschforum. Kontakter och samarbete med länets högskola, näringslivet, kommunerna och andra aktörer är av yttersta vikt. Du har självständigt ansvar för vissa områden, samtidigt som det i båda insatserna är ett team av kollegor som jobbar med frågan. En viktig del av arbetet är att samordna de två insatserna med andra pågående insatser i och utanför enheten. Dina arbetsuppgifter innebär bland annat: * Agera process/projektledare - självständigt och strategiskt leda och delta i processer för samverkan med bland annat akademi, arbetsliv, utbildningsaktörer och kommuner för att bygga upp ett digifysiskt Science Center Sörmland och Branschforum. * Hålla i forum för utvecklingsdiskussioner och dialog utifrån de två projekten * Genomföra förstudier och utredningar * Ett visst budgetansvar * Marknadsföra de båda projekten. Din kompetens Vi söker dig med utbildning från universitet/högskola med inriktning inom statsvetenskap, samhällsvetenskap, kulturgeografi alternativt motsvarande utbildning som arbetsgivaren finner lämplig för tjänsten. Du ska ha erfarenhet av att driva processer och vara en meriterad projektledare. Som person är du driven och samarbetsinriktad, då tjänsten innebär att du tillsammans med dina kollegor och samarbetspartners ska arbeta för att uppnå de uppställda målen. Du är analytisk med god förmåga till omvärldsbevakning, vilket gör att du ser utvecklingsmöjligheter som du kan förmedla och förankra hos andra. Du är lyhörd och har förståelse för de ansvarsuppdrag som ingår i dina arbetsuppgifter. Du är en god kommunikatör, nätverksbyggare och trivs med att kommunicera i såväl större som mindre grupper där du ibland också är mötesledare. I tjänsten ingår en hel del administration och du förväntas kunna ta fram underlag till olika utredningar som till beslut. Det är stundtals högt tempo och i tjänsten ingår en del resande. Du måste kunna uttrycka dig väl i svenska språket både i tal och i skrift och kommer att presentera utredningar och initiativ i nätverksgrupper och workshops. Goda kunskaper i Officepaketet är ett krav, liksom B-körkort. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ytterligare erfarenheter kan komma att värderas som meriterande. Anställningsform Tidsbegränsad anställning 1 år med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse. Information om tjänsten lämnas av Verksamhetschef näringsliv och arbetsmarknad Katarina Bergkvist, 076-698 54 08. Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 500 00 Kom och jobba hos oss på hållbar regional utveckling! Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2021-06-22. Intervjuer kan komma att ske löpande. Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/) Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/) Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt. Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.
Arbetsgivare
REGION SÖRMLAND
Ansökan
Ansök senast 22 juni (2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Strategisk handläggare bostadsförsörjning

Arbetsgivare / Ort: Länsstyrelsen i Uppsala län
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 23 juni (3 dagar kvar)
Publicerad: 2021-06-04
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Samhällsplanerare

Om jobbet
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs. På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang. ARBETSUPPGIFTER Du kommer att arbeta strategiskt i en utvecklingsinriktad roll med länsstyrelsens uppdrag inom bostadsförsörjning i ett växande och expansivt län. Det ingår att kontinuerligt följa upp, analysera, kommunicera behovet av bostäder inom ramen för den årliga bostadsmarknadsanalysen. Bostadsmarknadsanalysen ger en övergripande bild av det aktuella läget i länet, sätter fokus på viktiga frågor inom bostadsförsörjningen samt utgör underlag för kommunala diskussioner, riktlinjer för bostadsförsörjning och översiktsplanering. De bostadssociala frågorna är centrala i uppdraget och innefattar en nära samverkan och dialog med kommunerna i länet, fastighetsbolag, civilsamhället och andra aktörer. Du kommer att ge kommunerna råd, stöd och vägledning kring bostadsförsörjningsfrågor och planering för nya bostäder, men också att sprida kunskap och goda exempel. Du kommer arbeta tvärsektoriellt inom myndigheten. Därutöver finns ett tätt och nära samarbete med länsstyrelsernas handläggarnätverk för bostadsförsörjning och expertgrupp inom området. Vidare kommer du att verka och ansvara för ett nätverk, i vilket kommunala handläggare som på olika sätt arbetar med bostadsförsörjningsfrågor i länets kommuner ingår. Nätverket utgör en viktig plattform för att länsstyrelsen ska kunna lyfta olika frågor som kopplar an till bostadsförsörjning och bostadsmarknad. I tjänsten ingår att besvara remisser, sammanställa och kommunicera rapporter och andra underlag samt stödja och ansvara i andra ärenden och uppdrag kopplat till bostadsförsörjnings- och bostadssociala frågor. Därutöver ingår att arbeta med särskilda uppdrag från Boverket och regeringen. KVALIFIKATIONER Du har utbildning som kulturgeograf, statsvetare, samhällsplanerare, samhällsvetare eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska ha erfarenhet av långsiktigt hållbar samhällsplanering och bostadsförsörjning inom offentlig eller privat verksamhet. Du ska även ha grundläggande kunskap om bostadsmarknadens förutsättningar och drivkrafter. Det är meriterande om du har god kunskap om bostadssociala frågor, kännedom om plan- och bygglagen, erfarenhet av att genomföra och följa upp komplexa uppdrag och projekt. Erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter är en merit. Arbetsuppgifterna är ofta komplexa och förutsätter att du har god analytisk förmåga. Du ska ha förutsättningar att kunna arbeta självständigt med god initiativförmåga och kunna driva arbetet framåt, då detta är mycket viktigt för tjänstens utförande. Vi värdesätter att Du är utåtriktad och har förmåga att samarbeta och skapa goda och positiva relationer externt och internt. Vidare ska du ha en god förmåga att kommunicera och samverka, att leda möten och att uttrycka dig väl i tal och skrift. Beskriv gärna i ditt personliga brev hur du uppfyller kvalifikationerna. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. ÖVRIGT Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd Varmt välkommen med din ansökan!
Arbetsgivare
Länsstyrelsen i Uppsala län
Ansökan
Ansök senast 23 juni (3 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Planarkitekt

Arbetsgivare / Ort: Vellinge kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 23 juni (3 dagar kvar)
Publicerad: 2021-06-09
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Samhällsplanerare

Om jobbet
Vellinge kommun med sina ca 36 500 invånare ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen. Hos oss har du nära till både naturen och en stor arbetsmarknad. Vi är stolta över några av Sveriges finaste stränder, nöjda invånare, ett välmående näringsliv och ett rikt kultur- och föreningsliv. Läs mer på Vellinge.se. Vi arbetar efter vår värdegrund; mod, trovärdighet, omtanke och glädje! Samhällsbyggnadsavdelningen består av ca 120 anställda som arbetar på sex verksamheter; Plan & Bygg, Miljö, Tekniska, Fritid, Kultur och Fastighet samt enheten Trygghet & Säkerhet. Avdelningen arbetar gemensamt för en hållbar kommun med en god livsmiljö för alla som bor, verkar och besöker Vellinge. Avdelningen ansvarar för samhällsplaneringen och den strategiska och hållbara utvecklingen. ARBETSUPPGIFTER Du kommer att arbeta som handläggande planarkitekt med ansvar för planuppdrag och projekt. Uppdragen sker ofta på initiativ från externa exploatörer där du kommer att ha rollen som kommunens handläggare. Du kommer att hålla samråd med sakägare samt ge råd och upplysningar om planfrågor till näringsliv, byggherrar och kommuninvånare. Du kommer självständigt att driva utredningar och planärenden men även i samverkan med kollegorna inom planenheten och samhällsbyggnadsavdelningen. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har högskoleutbildning inom arkitektur eller fysisk planering eller annan likvärdig utbildning med goda kunskaper om detaljplaneprocessen och plan- och bygglagen. Som person är du kreativ, kommunikativ och har analytisk förmåga. Du är engagerad och lyhörd. Vi vill att du har ett stort engagemang för ett hållbart samhällsbyggande. Vi förutsätter att du har lätt för att uttrycka dig i tal, skrift och bild. Vi värdesätter att du har förmåga att ta egna initiativ och är serviceinriktad. Förmåga att arbeta självständigt och i grupp är en förutsättning. Att kunna skapa goda relationer är viktigt, eftersom arbetet innebär många kontakter med olika intressenter. Erfarenhet från GIS och modulen Geosecma fysisk planering är meriterande då det är den miljön vi arbetar i. Du är van att leda stora projektgrupper bestående av både externa planförfattare, konsultutredare, exploatörer, tjänstemän inom kommunen och där skapa en känsla av att uppnå samling runt det bästa för både projektet och platsen. Erfarenhet från kommunalt arbete med fysisk planering i en politiskt styrd organisation är mycket meriterande. ÖVRIGT Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning). Läs allt om försäkringar, tjänstepension och andra förmåner på Vellinge.se/jobba-hos-oss.
Arbetsgivare
Vellinge kommun
Ansökan
Ansök senast 23 juni (3 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.