Komvux Spela filmen

Komvux

Komvux är en förkortning som står för "Kommunal vuxenutbildning". I vissa kommuner använder man endast "Vuxenutbildningen".

Komvux är en andra chans för många personer som av olika anledningar saknar betyg eller examen.

Komvux är i första hand till för vuxna som behöver läsa in grundskolan eller gymnasiet. Du kan också läsa på Komvux om du behöver komplettera dina betyg för att bli behörig till en eftergymnasial utbildning, högskoleutbildning eller yrkeshögskoleutbildning. På komvux erbjuds allt mellan fristående kurser till hela utbildningar (kurspaket).

Det är tidigast från 1 juli det kalenderåret som man fyller 20 år eller om man är yngre, men redan har klarat av en treårig gymnasial utbildning, som man kan börja studera på Komvux. Har man redan en gymnasieexamen, ett studiebevis eller ett slutbetyg från gymnasiet kan man börja läsa på Komvux tidigare än från höstterminen det kalenderåret som man fyller 20 år.

Samtliga kommuner är skyldiga att erbjuda kommunal vuxenutbildning. Komvux utgår ifrån individens behov och förutsättningar. Hur du studerar kan därför vara väldigt flexibelt. Du kan studera på dagtid, kvällstid, distans, heltid eller deltid. Ofta erbjuds det också "Flex" som står för "flexibla studier", som är en sort mittemellan variant mellan lärarledd undervisning och självstudier/distansstudier, man går på de lektioner som man kan gå på och kompenserar resten genom självstudier/distansstudier med handledarhjälp.

Sökande till Komvux med kortast tidigare utbildningsbakgrund ska enligt reglerna prioriteras.

Regler kring Komvux kan variera något beroende på vilken kommun du är folkbokförd i, dubbelkolla därför alltid med Komvux i din hemkommun.

Höja betygen på komvux
Det kan finnas möjlighet att höja sina betyg på Komvux, till exempel från betyget C till B. Men eftersom personer med kortast utbildningsbakgrund prioriteras kan det vara väldigt svårt att få en plats på komvux för att höja betygen. I så fall kan man satsa på Prövningar. Till en prövning förbereder man sig genom självstudier. I vissa kommuner erbjuds dock möjlighet att få hjälp av en handledare.

För att ge eleverna så bra förutsättningar som möjligt för att planera sina studier har regeringen nu beslutat att förlänga möjligheten att få slutbetyg från komvux på gymnasial nivå till och med den 1 juli 2025. 

Yrkesvux
Detta är en särskild satsning. För mer info var god se framtid.se/information/yrkesvux.

Har du en fråga om Komvux? Fråga våra studie- och yrkesvägledare på FrågaSYV.se