På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Komvux

Komvux

KomVux – är en forkortning som står för "Kommunal vuxenutbildning". I vissa kommuner använder man i stället namnet "Vuxenutbildningen" som i folkmun blir till "Vux".

KomVux är en andra chans för många personer som av olika anledningar saknar betyg eller examen.  

KomVux är i första hand till för vuxna som behöver läsa in grundskolan eller gymnasiet. Du kan också läsa på KomVux om du behöver komplettera dina betyg för att bli behörig till en eftergymnasial utbildning: en högskoleutbildning eller en yrkeshögskoleutbildning. På komvux erbjuds det dels enskilda (fristående) kurser men också hela utbildningar (kurspaket).

Det är tidigast från 1 juli det kalenderåret som man fyller 20 år eller om man är yngre, men redan har klarat av en treårig gymnasial utbildning, som man kan börja studera på KomVux, dvs om en person redan har en gymnasieexamen, ett studiebevis eller ett slutbetyg från gymnasiet kan man börja läsa på Komvux tidigare än från höstterminen det kalenderåret som man fyller 20 år.

Samtliga kommuner är skyldiga att erbjuda kommunal vuxenutbildning. Komvux utgår ifrån individens behov och förutsättningar. Hur du studerar kan därför vara väldigt flexibelt. Du kan studera på dagtid, kvällstid, distans, heltid eller deItid, t.ex på 25% av studietakt, på haIvtid eller på 75% studietakt. Ofta erbjuds det också "Flex" som står för "flexibla studier" som är en sort mittemellan variant mellan lärarledd undervisning och självstudier/distansstudier (man går på de lektioner som man kan gå på och kompenserar resten genom självstudier/distansstudier med handledarhjälp). "Flex" är i första hand avsedd för personer som egentligen önskar få lärarledd undervisning men som av någon anledning, t.ex pga jobb-schemat (om de samtidigt arbetar) inte har möjlighet att delta i alla lektioner.

Den sökande till Komvux med kortast tidigare utbildningsbakgrund ska, enligt VuxenutbiIdningsförordningen, prioriteras.

Regler kring Komvux kan variera något beroende på vilken kommun du är folkbokförd i, dubbelkolla därför alltid med Komvux i din "hemkommun". Med "hemkommunen" menas den kommun där du är skriven (folkbokförd).

 

Höja betygen på komvux 

Det kan finnas möjlighet att höja sina betyg på KomVux, t.ex från betyget C till B. Men eftersom personer med kortast utbildnignsbakgrund prioriteras kan det vara väldigt svårt att få en plats på komvux för att höja betygen. I så fall kan man satsa på Prövningar. Till en prövning förbereder man sig genom självstudier. I vissa kommuner erbjuds dock möjlighet till att få hjälp av en handledare (som är lärare i den aktuella kursen) - under vissa tider (någon gång under veckan - vid personligt besök till skolan eller på distans).

Om du höjer dina betyg efter gymnasiet, t.ex. genom att läsa på KomVux kommer du (i fall du väljer att söka till högskola) konkurrera i BII gruppen (med de betyg som du får genom kompletteringar).
Du kan samtidigt också konkurrera om platser även i icke-kompletteringsgruppen, direktgruppen BI - om du blir behörig redan på gymnasiet. 

Yrkesvux
Det är en särskild satsning. För mer info var god se framtid.se/information/yrkesvux.

Har du en fråga om Komvux? Fråga våra studie- och yrkesvägledare på FrågaSYV.se