Naturbruksförvaltningen - Yrkesvux

Naturbruksförvaltningen tillhör Västra Götalandsregionen och bedriver Yrkesvuxutbildningar inom häst, lantbruk, skog samt trädgård och odling på våra fem utbildningsanläggningar i regionens Naturbruksskolor:

  • Svenljunga
  • Sötåsen
  • Uddetorp
  • Axevalla Hästcentrum
  • Angereds gård


Yrkesvux är yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasienivå som finansieras av din hemkommun.

Att studera hos oss innebär att du följer din studieplanering genom att aktivt delta i undervisningen och genomföra uppgifter enligt tidsplan. Aktivt deltagande innebär närvaro vid digitala och platsbundna träffar och på APL, samt kontinuerlig kommunikation med ansvarig lärare via lärplattformen (itslearning). Studierna kräver mycket eget ansvar, men du har hela tiden stöd och hjälp av ansvarig lärare. Distansundervisning sker via Teams.


APL - praktik
Ofta innehåller utbildningen en eller två APL-perioder som är fastlagda till ett antal veckor där du sedan med viss frihet kan lägga upp ett schema som passar dig och din handledare på APL-platsen. Du gör med fördel APL:en på din hemort.


Lärlingsutbildning
Vi erbjuder två olika lärlingsutbildningar där eleven är hela 70 % av sin utbildningstid på sin APL-plats – Handelsträdgård och Grundkurs trädgård. Upplägget ger mycket bra förutsättningar för eleven att gradvis växa in i sin kommande yrkesroll som en del av ett arbetslag på APL-platsen. Under lärlingsutbildningen rekommenderas att inte ha en annan sysselsättning vid sidan av då man förutsätts lägga 100% på studierna.


Ansökan till Yrkesvux
Du ansöker via vår ansökningsportal Alvis, men det är din hemkommun som tar beslut om de bekostar din utbildning.

Visa mer
Visa mindre

Komvux-utbildningar hos Naturbruksförvaltningen - Yrkesvux

Agroforestry

Naturbruksförvaltningen - Yrkesvux

Agroforestry / skogsjordbruk handlar om att skapa hållbara odlingssystem genom att integrera vedartade växter som buskar och träd i odlingslandskapet, eller att diversifiera skogsbruket med skogsodlingar. Syftet är att gynna naturens ekosystem och samtidigt sträva efter högre produktivitet och lönsamhet.
Studieform
Distans, Semidistans
Studietakt
50%
KV-poäng
poäng
Studieort
Start
Ansökan
Göteborg
Kontakta skolan
x

Agroforestry

Göteborg

Startdatum
Ansökan
Studieform
Kontakta skolan
Distans, Semidistans

Ekologisk grönsaksproducent

Naturbruksförvaltningen - Yrkesvux

Som grönsaksproducent kan du odla från liten till stor skala och under utbildningen får du kunskaper om jordens förutsättningar, näringskunskap och jordbearbetning. När du är klar med din utbildning kan du starta eget företag inom grönsaksproduktion eller utveckla din befintliga odlingsverksamhet. Det finns även möjlighet att arbeta som anställd inom grönsaksodlingsbranschen. Din APL-plats kan leda till att ni blir kollegor i branschen.
Studieform
Distans, Semidistans
Studietakt
50%
KV-poäng
poäng
Studieort
Start
Ansökan
Töreboda
Kontakta skolan
x

Ekologisk grönsaksproducent

Töreboda

Startdatum
Ansökan
Studieform
Kontakta skolan
Distans, Semidistans

Grundkurs i skogsbruk – skogsskötsel

Naturbruksförvaltningen - Yrkesvux

Du får både praktiska och teoretiska yrkeskunskaper inom skogsskötsel och virkeslära. Vi går igenom träslagskännedom, virkesegenskaper och användningsområden. Du lär dig hantera motorsåg och röjsåg och får möjlighet att skriva prov och köra upp för Motorsågskörkort (AB) och Röjsågskörkort (RA, RB). Utbildningen ger dig goda kunskaper om skötsel av skog och ger dig förståelse för sammanhanget mellan biologi och ekonomi.
Studieform
Distans, Semidistans
Studietakt
50%
KV-poäng
poäng
Studieort
Start
Ansökan
Svenljunga
Kontakta skolan
x

Grundkurs i skogsbruk – skogsskötsel

Svenljunga

Startdatum
Ansökan
Studieform
Kontakta skolan
Distans, Semidistans

Grundkurs i skogsbruk – studieförberedande

Naturbruksförvaltningen - Yrkesvux

Utbildningen ger dig kunskaper som ger kompetensbevis ”Natur och Kulturmiljövård i skogen” (grönt kort). Du får goda kunskaper i skötsel av skog och ger dig förståelse för sammanhanget mellan biologi och ekonomi. Du läser marklära, skogsuppskattning, uppföljning av plantering, röjning och gallring. Du ges möjlighet att skriva prov och köra upp för Motorsågskörkort (AB), Röjsågskörkort (RA, RB).
Studieform
Distans, Semidistans
Studietakt
50%
KV-poäng
poäng
Studieort
Start
Ansökan
Svenljunga
Kontakta skolan
x

Grundkurs i skogsbruk – studieförberedande

Svenljunga

Startdatum
Ansökan
Studieform
Kontakta skolan
Distans, Semidistans

Grundkurs trädgård

Naturbruksförvaltningen - Yrkesvux

Du kommer lära dig om olika skötselåtgärder och hur du väljer skötsel utifrån växternas växtsätt, funktion och livsmiljö. Vi arbetar med beskärning av träd och buskar och du får lära dig om hur olika växter reagerar på olika beskärningsåtgärder. Du kommer också få lära dig mer om trädgårdshistoria, människors behov av gröna miljöer, samt få kunskaper om hårdgjorda ytor.
Studieform
Distans, Semidistans
Studietakt
50%
KV-poäng
poäng
Studieort
Start
Ansökan
Skara
Kontakta skolan
x

Grundkurs trädgård

Skara

Startdatum
Ansökan
Studieform
Kontakta skolan
Distans, Semidistans

Grundkurs trädgård – Lärling

Naturbruksförvaltningen - Yrkesvux

I Grundkurs trädgård – Lärling får du en allsidig trädgårdsutbildning där du efter avslutad utbildning kan arbeta inom stora delar av trädgårdsnäringen. utbildningen ger goda kunskaper inom skötsel av utemiljöer där du kommer lära dig om olika skötselåtgärder och hur du väljer skötsel utifrån växternas växtsätt, funktion och livsmiljö. Du får även lära dig om trädgårdshistoria, människors behov av gröna miljöer, samt få kunskaper om hårdgjorda ytor och trädgårdsanläggning. Du ges bred kunskap om växter och hur de används på bästa sätt i utemiljöer.
Studieform
Distans, Lärlingsutbildning
Studietakt
100%
KV-poäng
poäng
Studieort
Start
Ansökan
Skara
Kontakta skolan
x

Grundkurs trädgård – Lärling

Skara

Startdatum
Ansökan
Studieform
Kontakta skolan
Distans, Lärlingsutbildning

Grönyteskötare

Naturbruksförvaltningen - Yrkesvux

Utbildningen tar upp relevant kunskap inom skötsel av utemiljöer med fokus på bostadsområden och arbete i folktäta miljöer. Du ges grunderna inom växtkunskap, marklära, beskärning, trädgårdsanläggning och trädgårdsmaskiner med praktiska och teoretiska moment som förekommer inom yrkesområdet. 15% av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL, praktik).
Studieform
Distans, Semidistans
Studietakt
50%
KV-poäng
600 poäng
Studieort
Start
Ansökan
Göteborg
Kontakta skolan
x

Grönyteskötare

Göteborg

Startdatum
Ansökan
Studieform
Kontakta skolan
Distans, Semidistans

Handelsträdgård

Naturbruksförvaltningen - Yrkesvux

Utbildningen ger dig förutsättningar att ge trädgårdens kunder service i butik och att hjälpa dem med snittblommor. Du lär dig binda buketter av odlade snittblommor, plantera och skapa blomstergrupper samt dekorationer av fräscha snittblommor. Du får också kunskaper i binderier för olika tillfällen som begravningsbinderier och säsongsbetonade arbeten. Du får odla och driva upp säsongsblommor och snittblommor för skörd till floristarbeten.
Studieform
Distans, Semidistans
Studietakt
50%
KV-poäng
poäng
Studieort
Start
Ansökan
Skara
Kontakta skolan
x

Handelsträdgård

Skara

Startdatum
Ansökan
Studieform
Kontakta skolan
Distans, Semidistans

Handelsträdgård – Lärling

Naturbruksförvaltningen - Yrkesvux

Lärlingsutbildning innebär att du större delen av utbildningstiden är på en eller flera arbetsplatser, i direkt anslutning till kunder på en handelsträdgård, Garden Center eller blomsterbutik. Utbildningen är sammansatt för att ge dig förutsättningarna att på bästa sätt ge trädgårdens kunder god service. Du arbetar med skötsel av trädgårdsväxter, snittblommor och krukväxter, men också binderier och plantering av växter. Arbetet innebär inom- och utomhusjobb med stor bredd på arbetsmomenten. Att jobba som florist i butik är ett kreativt jobb som kräver färg- och formkänsla och att möta kundens önskemål.
Studieform
Distans, Lärlingsutbildning
Studietakt
100%
KV-poäng
poäng
Studieort
Start
Ansökan
Skara
Kontakta skolan
x

Handelsträdgård – Lärling

Skara

Startdatum
Ansökan
Studieform
Kontakta skolan
Distans, Lärlingsutbildning

Hundskötare

Naturbruksförvaltningen - Yrkesvux

Utbildningen fokuserar på skötsel av anläggningar, hygien och smittspridning, hundhantering och förståelse för hundars beteenden och livsmiljö. I utbildningen ingår grundläggande skötsel och träning av hundar. Du kommer få verktyg för att kunna analysera olika hundindivider och få en fördjupad förståelse för hundars inlärning. Utbildningen ger dig också kunskap om kundbemötande, konsumentlagar, säljetik mm.
Studieform
Distans, Semidistans
Studietakt
50%
KV-poäng
poäng
Studieort
Start
Ansökan
Töreboda
Kontakta skolan
x

Hundskötare

Töreboda

Startdatum
Ansökan
Studieform
Kontakta skolan
Distans, Semidistans

Hästskötare

Naturbruksförvaltningen - Yrkesvux

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om hästen, som vad den behöver för att må bra samt hur dess närmiljö ska skötas. Du får planera och genomföra arbetsuppgifter som att sköta och hantera hästar på ett ansvarsfullt, ergonomiskt och säkert sätt. Du lär dig om avel, näringsbehov, grundläggande djursjukvård samt olika förekommande arbetsuppgifter som exempelvis att slå på en tappsko.
Studieform
Distans, Semidistans
Studietakt
50%
KV-poäng
poäng
Studieort
Start
Ansökan
Skara
Kontakta skolan
x

Hästskötare

Skara

Startdatum
Ansökan
Studieform
Kontakta skolan
Distans, Semidistans

Lantbruksmaskiner 2

Naturbruksförvaltningen - Yrkesvux

Utbildningen passar dig som redan har praktiska förkunskaper men behöver komplettera med teori för att till exempel starta eget företag eller läsa vidare. Kursen tar upp hur maskiner, redskap och utrustning passar ihop i maskinkedjor. Vidare hur du kan använda ny teknik för att utnyttja dem effektivt och miljömässigt genom till exempel precisionsodling. Du lär dig även om maskinsamverkan och maskinekonomi.
Studieform
Distans, Semidistans
Studietakt
50%
KV-poäng
poäng
Studieort
Start
Ansökan
Hela Sverige, Västra Götalandsregionen
2024-05-27
Påbörjad
x

Lantbruksmaskiner 2

Hela Sverige, Västra Götalandsregionen

Startdatum
Ansökan
Studieform
2024-05-27
Påbörjad
Distans, Semidistans

Market Gardener

Naturbruksförvaltningen - Yrkesvux

Du får grundläggande kunskap i småskalig grönsaksodling - levande jordar, planering, etablering, sådd, skötsel och skörd. Du får chansen att både teoretiskt och praktiskt gå igenom säsongens alla odlingsmoment, med stöd i de senaste metoderna och redskapen. Vi fokuserar på hur strategin kan utformas för att säkerställa en hållbar produktion genom affärsutveckling och företagande, växthusteknik och säsongsförlängning.
Studieform
Distans, Semidistans
Studietakt
50%
KV-poäng
poäng
Studieort
Start
Ansökan
Göteborg
Kontakta skolan
x

Market Gardener

Göteborg

Startdatum
Ansökan
Studieform
Kontakta skolan
Distans, Semidistans

Skogsskötsel 1

Naturbruksförvaltningen - Yrkesvux

Kursen tar upp skogens historia och biologi, samt de skogliga åtgärder som vanligtvis förekommer. Du får även lära om skogsbruksplaner, skogsvårdslag och certifiering, samt metoder för att mäta och klassa skog.
Studieform
Distans, Semidistans
Studietakt
50%
KV-poäng
poäng
Studieort
Start
Ansökan
Svenljunga
Kontakta skolan
x

Skogsskötsel 1

Svenljunga

Startdatum
Ansökan
Studieform
Kontakta skolan
Distans, Semidistans

Småskalig ekologisk grönsaksodling

Naturbruksförvaltningen - Yrkesvux

Du kommer att lära dig jordbearbetning, näringstillförsel, skadedjursbekämpning, bevattning, beskärning, och alla steg från sådd till skörd. Utbildningen berör även efterbehandling, förvaring och förädling av skördade produkter. Dessutom får du insikt i företagsekonomi och entreprenörskap för att eventuellt starta ditt eget företag inom området.
Studieform
Distans, Semidistans
Studietakt
50%
KV-poäng
poäng
Studieort
Start
Ansökan
Töreboda
Kontakta skolan
x

Småskalig ekologisk grönsaksodling

Töreboda

Startdatum
Ansökan
Studieform
Kontakta skolan
Distans, Semidistans

Strategisk Market Gardener

Naturbruksförvaltningen - Yrkesvux

Utbildningen fokuserar på hur en market gardener kan producera grönsaker mer effektivt, både på friland och i enklare växthus. Strategisk Market Gardener är främst utformad för dig som redan har en grundläggande praktisk odlingserfarenhet men vill utveckla det strategiska odlandet. Kanske är du i startgroparna för att sätta igång din egna odlingsverksamhet?
Studieform
Distans, Semidistans
Studietakt
75%
KV-poäng
poäng
Studieort
Start
Ansökan
Göteborg
Kontakta skolan
x

Strategisk Market Gardener

Göteborg

Startdatum
Ansökan
Studieform
Kontakta skolan
Distans, Semidistans

Trädgårdsanläggare

Naturbruksförvaltningen - Yrkesvux

Utbildningen ger kunskaper om material, tekniker, arbetsmetoder med ett ergonomiskt och säkert arbetssätt. Du ges goda grunder i stensättning, planering och beräkning av materialåtgång som gör dig eftertraktad i trädgårdsbranschen. Du får lära dig vilka lagar och andra bestämmelser som du skall ha kunskap om. Med goda kunskaper inom trädgårdsanläggning kan du fylla ett stort behov inom trädgårdsbranschen. Trädgårdsanläggare läses indelat i två perioder och vardera period går även att söka och läsa enskilt. Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som trädgårdsanläggare på kommuner, bostadsbolag och företag inom trädgårdsanläggarbranschen eller varför inte starta ditt eget anläggningsföretag.
Studieform
Distans, Semidistans
Studietakt
50%
KV-poäng
600 poäng
Studieort
Start
Ansökan
Göteborg
Kontakta skolan
x

Trädgårdsanläggare

Göteborg

Startdatum
Ansökan
Studieform
Kontakta skolan
Distans, Semidistans

Växtodling – specialisering

Naturbruksförvaltningen - Yrkesvux

Kursen behandlar miljö och biologi kopplat till växtodling, lagar och bestämmelser och den kommande utvecklingen inom växtodling. Du lär dig också att utforma planer och strategier för växtodling och gödsling, om växtskyddsåtgärder och om lagring och produktkvalitet. Kursen passar dig som redan har praktiska förkunskaper men behöver komplettera med teori för att exempelvis starta eller överta ett lantbruksföretag eller läsa vidare.
Studieform
Distans, Semidistans
Studietakt
50%
KV-poäng
poäng
Studieort
Start
Ansökan
Hela Sverige, Västra Götalandsregionen
2024-08-05
Kontakta skolan
x

Växtodling – specialisering

Hela Sverige, Västra Götalandsregionen

Startdatum
Ansökan
Studieform
2024-08-05
Kontakta skolan
Distans, Semidistans