På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Driftledare-jordbruk
Spela filmen

Driftledare-jordbruk

Driftledare ser till att arbetet på ett stort lantbruksföretag fungerar och har ansvar för produktionsresultat och ekonomi. Man kan ena stunden ta beslut som gäller miljoninvesteringar, andra stunden delta i det praktiska arbetet om det är mycket att göra.

Driftledare, som planerar och leder arbetet vid större privata eller offentliga jordbruksföretag, kan ha olika befattningar, vanligen som förvaltare eller inspektor. Förvaltaren har normalt ett större ekonomiskt ansvar än inspektorn. Det innebär till exempel att förvaltaren har stor del i den ekonomiska planeringen av företaget.

Arbetet är fritt och självständigt. Det krävs lång praktisk erfarenhet från och kunskap om jordbruk för att kunna överblicka vilka effekter olika åtgärder har på helheten och det ekonomiska resultatet. Driftledaren har personalansvar, vilket bland annat innebär att förutsäga behovet av personal och se till att ha lagom många anställda. Driftledaren är närmaste chef för förmän, som mer organiserar det praktiska arbetet och sköter den dagliga planeringen.

I arbetet ingår ofta att före varje odlingssäsong planera växtodlingen. Man bestämmer vilka grödor som ska odlas och hur de ska fördelas på gårdens marker. Val av utsäde och tidpunkter för sådd och skörd ingår i arbetsuppgifterna samt förberedelser och skötsel. Hela gårdens växtodling måste samordnas så att det finns personal och maskiner när det behövs. Driftledaren beräknar kostnader för inköp av utsäde och andra nödvändiga utgifter och gör en analys av resultatet efter skörden.

Utbildning

En vanlig utbildningsbakgrund för driftledare är det tre år långa Lantmästarprogrammet på Sveriges lantbruksuniversitet. För mer information, kontakta utbildningsanordnaren.

Lämpliga utbildningar kan även finnas inom  Yrkeshögskolan.

Grundläggande utbildning finns på gymnasiets Naturbruksprogrammet eller Naturvetenskapsprogrammet.

Framtidsutsikter

Lantmästarna har en medelgod arbetsmarknad. De är efterfrågade bland annat av företag som arbetar med rådgivning inom lantbruksfrågor. Yrkesgruppen har goda möjligheter till arbete, inte minst för att det väntas stora pensionsavgångar.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.