Djurskötare inom lantbruk
Spela filmen

Djurskötare inom lantbruk

Djurskötare arbetar på gårdar med djurbesättningar och ansvarar för att djuren får sin dagliga skötsel. De kan ha hand om mjölkkor, ungdjur, köttdjur, grisar, hästar, fjäderfä och får. Vissa djurskötare är specialiserade på något av husdjuren.

Att arbeta med djur innebär ett speciellt ansvar. Djuren kräver daglig omsorg och tillsyn och man kan inte skjuta upp en arbetsuppgift, då kan djuren fara illa. Jobbet kräver också att man är noga med tider.

I arbetsuppgifterna ingår att blanda till foder och utfodra djuren vid bestämda tider. Finns det mjölkkor ansvarar man för att de mjölkas morgon och kväll samt rengör och underhåller mjölkningsanläggningen.

Bland mjölkgårdarna blir det allt vanligare med mjölkningsrobotar, det vill säga automatiska mjölkningssystem. Då väljer korna själva när de ska mjölkas och djurskötarens roll blir mer tillsyn och övervakning. Man måste dock se till att alla kor mjölkas eftersom det kan finnas djur som inte själva uppsöker mjölkningsroboten.

Med datorers hjälp kontrolleras hur mycket mjölk varje ko producerar och vilken sammansättning den har. Dessa uppgifter kan sedan användas för att justera mängden foder och dess sammansättning.

Djurskötaren transporterar också ut gödsel och ger djuren nytt strö. Utfodringen sköts ofta automatiskt, men man måste ändå se till att det finns foder och att allt fungerar som det ska. På sommaren ser djurskötaren till djuren på betet.

En viktig uppgift är att kontrollera att djuren är friska och förebygga sjukdomar. Om man vet eller misstänker att ett djur är sjukt kontaktar man en veterinär om man inte kan ge det vård själv. Ofta klarar dock djurskötarna av vården själva. Det kan till exempel innebära att ge läkemedel i form av injektioner. Djurskötaren tar också hand om djur som föder och vårdar deras kalvar, kultingar och så vidare.

Utbildning

Grundutbildning finns på gymnasieskolans Naturbruksprogrammet, inriktning djur eller lantbruk.

Inom Yrkeshögskolan finns utbildningar med olika inriktning för arbete inom lantbruk och djurskötsel.

Naturbrukets yrkesnämnd (NYN) utfärdar så kallat Grönt kort, som är en diplomering. För att få Grönt kort måste man godkännas både i ett teoretiskt och i ett praktiskt prov.

Grundkurs i läkemedelshantering (GKLH), benämns D8/D9. Det är i första hand anställda inom djursjukvården som behöver GKLH. Djurskötare ger ej läkemedel.

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden för djurskötare inom lantbruk ser god ut för framtiden. Möjligheterna till jobb varierar dock för olika typer av djurskötare men inom lantbruket ser man stor efterfrågan på arbetskraft de kommande åren.
Många som arbetar inom uppfödning och skötsel av lantbruksdjur väntas gå i pension de närmsta fem åren och då ökar efterfrågan på kompetens inom yrket.

Personliga egenskaper

Detta yrke passar dig som har stort intresse för djurskötsel, har god fysik och kunskaper om lämpliga arbetsställningar och lyftteknik och är noggrann och försiktig.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.