Friskolan Nytorp

Välkommen till Friskolan Nytorp!

Hos oss kan du läsa Naturbruksprogrammet med inriktning lantbruk eller Naturturism samt Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning anläggningsfordon.


Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk
Du får lära dig grunderna i lantbruk och djurskötsel på skolan. Här hjälper kompetenta och duktiga lärare dig att känna dig trygg i hanteringen av djur och maskiner.

Förutom praktiska övningar på skoljordbruket och i stallarna finns flera praktikgårdar knutna till skolan. På praktikgårdarna får du ta del av olika moderna produktionssätt och den senaste tekniken. Praktikgårdarna skall ha en tät kontakt med skolan om din utbildning så att du får ut så mycket som möjligt av din arbetsplatsförlagda utbildning. Gårdarna finns idag utspridda från Jämtland i norr till Södermanland i söder, så om du vill finns det möjlighet att göra praktik nära din hemort eller kanske vill du se en helt ny del av landet?


På lantbruksinriktningen kommer du att få lära dig mycket om hur man sköter kor, grisar och får på ett bra sätt. Djuren på Nytorp är vana att eleverna sköter om dem och att det rör sig mycket folk runt dem, därför är de mycket lugna och trevliga. Utbildningen syftar till att ge dig god kännedom om djuren så att du skall känna dig trygg i deras miljö.


I djurkurserna ingår bl a avelskunskap, foderlära och djursjukvård. Under de tre åren på Nytorp kommer du att få ta mer och mer ansvar ute i stallarna för att du till slut skall känna dig säker på att sköta allting själv.

Du kommer även att ta traktorkort och lära dig en hel del om maskinkörning och maskinskötsel. Du kommer att lära dig genom att köra många olika maskiner samtidigt som du skaffar dig teoretiska kunskaper om maskiner och redskap inom lantbruket. Utbildningen syftar även till att ge dig god kännedom om växtodling och växternas och markens fysiologi, vilket är grundläggande för att bli en skicklig maskinförare.


I växtodlingskurserna ingår bekämpning av ogräs och olika typer av skadegörare. Där erbjuds även möjlighet att ta certifikat att handha och använda kemiska preparat inom lantbruket, s.k. Sprutkurs. Stor vikt läggs på körteknik som reducerar jordbearbetningen och antal traktortimmar per hektar och som därigenom ger ett effektivt och ekonomiskt resultat.

Under reparationskurserna får du lära dig svetsteknik som ger dig möjlighet att ta licens för heta arbeten. Du får även kunskaper inom lastmaskin och truck, som ger dig möjlighet att erhålla förarbevis på dessa maskiner. Vissa av kurserna som leder till certifikat är förlagda som individuellt val. 


Naturbruksprogrammet inriktning naturturism
Sverige har en unik natur och ett unikt kulturlandskap. I inriktningen Naturturism får du lära dig att utveckla din förmåga att förstärka naturupplevelser och förmedla kunskapen om det biologiska samspelet i naturen för att uppnå en hållbar utveckling.

Du ges möjlighet att planera, genomföra och utvärdera naturturism-aktiviteter för olika målgrupper. Genom övningar i realistiska situationer ges du möjlighet att utveckla din förmåga att vägleda andra till rikare naturupplevelse. Du får även möjlighet att utveckla kunskap om värdskap och service, samt hur naturen kan nyttjas i samband med rekreation och rehabilitering.

Utbildningen syftar till att utveckla turismen i skog, sjö och mark. För att underlätta tillgängligheten för alla målgrupper ser vi det viktigt att du får nödvändig kännedom angående alla de allmänt förekommande transportfordon som förekommer i skog, sjö och mark. Under utbildningen ges du möjlighet att ta körkort på 4-hjuling, snöskoter och vattenskoter.


Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon
På Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning mot anläggningsfordon kommer du att utbildas till anläggningsmaskinförare. Du kommer att lära dig hur man kör och arbetar med hjullastare och grävmaskin. Du kommer även att komma i kontakt med andra maskiner som är kopplade till byggen och anläggningsarbeten som t ex traktorgrävare, dumper, truck mm.

Som enda skola i Sverige får du redan under första året börja att köra olika typer av maskiner utöver den teoretiska undervisningen.

Förutom den praktiska utbildningen i maskinkörning får du också teoretiska kunskaper angående schakt- och materialförflyttning inom väg- och ledningsarbete och ballast samt trafikkunskap.

Utbildningen är upplagd så att teorin blandas med praktik för att utbildningstiden skall bli så stimulerande och effektiv som möjligt. Redan under höstterminen i årskurs 1 kommer du att få köra olika maskiner. Arbetsuppgifternas svårighet och komplexitet kommer gradvis att öka för att förbereda dig för din yrkesutövning så att du skall vara attraktiv på arbetsmarknaden.

Möjligheten att efter fullgjord utbildning få jobb är idag mycket god. En bra maskinförare är guld värd för en arbetsgivare. Som maskinförare har även stora möjligheter att starta ett eget företag. Under utbildningen kommer du att även att få kunskaper om hur man driver eget företag och hur man kan jobba mot olika arbetsgivare som F-skattare.

Under gymnasietiden får du genomgå Trafikverkets kravkurser i bland annat Arbete på väg. Minst 15 veckor av studietiden är APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Se gärna våra filmer där eleverna berättar om Nytorp >>

Visa mer
Visa mindre
Gör intresseanmälan

Kontakta Friskolan Nytorp

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad eller har frågor till Friskolan Nytorp. Friskolan Nytorp hör av sig inom kort!