Veterinär
Spela filmen

Veterinär

Veterinärer arbetar med både akut- och förebyggande djurhälsovård samt med livsmedelshygien. Vårdhygien och ansvarsfull användning av antibiotika är centrala frågor för dig vill arbeta som veterinär. Om du är anställd veterinär vid en djurpark arbetar du i första hand med förebyggande djursjukvård.

Som distriktsveterinär arbetar du främst med djur inom lantbruket. Du undersöker och behandlar djur i ladugård och stall. Veterinär på djursjukhus behandlar, opererar och vårdar sjuka djur – främst sällskapsdjur och hästar.

Besiktningsveterinärer arbetar med livsmedelskontroll och finns främst på slakterier och andra anläggningar som producerar eller exporterar livsmedel som kommer från djur. De ansvarar bland annat för kontroll av kött och hygien.

Djurhälsoveterinärer är anställda vid husdjurs- och slakteriföreningar. De ger råd till lantbrukare om förebyggande djurhälsovård, seminverksamhet, skötsel och utfodring av djur samt hygien.

Länsveterinärer arbetar inom länsstyrelserna med bland annat djurskydd och livsmedelskontroll. De övervakar veterinärverksamheten i länet, leder kurser och informerar.

Som Officiell veterinär på Livsmedelsverket ingår ansvar för levandedjursbesiktning och besiktning efter slakt. Officiella veterinärer säkerställer att djuren är friska och bedömer efter slakt huruvida köttet kan godkännas som livsmedel, eller om det ska undersökas vidare. 

Veterinärer och legitimerade djursjukskötare kan undervisa på djurvårdsutbildningar, bl.a på gymnasieskolans Naturbruksprogrammet (NB) i kurserna Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 och 2.

Utbildning

Utbildningen på Veterinärprogrammet ligger i Sverige på universitetsnivå och omfattar 5,5 års studier på heltid, varav den sista terminen innehåller examensarbete och selektiv fördjupning. Efter avslutad utbildning ansöker du om veterinärlegitimation, som utfärdas av Jordbruksverket.

Veterinärer kan arbeta som bl a Smådjursveterinär, Stadsveterinär, Länsveterinär, Klinikveterinär, Distriktsveterinär, Djurhälsoveterinär, Laboratorieveterinär och Viltpatolog. Det kan dock krävas vidareutbildning.

Kurser och specialistutbildningar arrangeras av Sveriges Veterinärförbund och Sveriges Lantbruksuniversitet och ett stort antal andra kursgivare. Som veterinär kan du söka vidare till Överveterinär, Djurhälsoveterinär och Chefsveterinär.

Framtidsutsikter

Prognosen är liten konkurrens och ett underskott av veterinärer på arbetsmarknaden. Prognosen för nyexaminerade veterinärer är bra och de flesta som kommer ut i arbetslivet förväntas kunna hitta en tillsvidaretjänst relativt enkelt.

För veterinärer med vissa specialkunskaper och några års erfarenhet är prognosen en mycket god arbetsmarknad med liten konkurrens om jobben. Efterfrågan på specialiserade veterinärer är stor och denna grupp förväntas kunna välja mellan åtskilliga arbetserbjudanden. Veterinärer för lantbruksdjur är just nu en mycket efterfrågad kompetens. Smådjursjukvården går mot en allt större specialisering av kunskaper och behandlingar. Krav från djurägare och veterinärernas eget intresse av att vidareutbilda sig har utvecklat möjligheterna. 

Visste du att...?

... man ska borsta tänderna på hundar och katter för att undvika tandsten och tandlossning.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  79 Lediga jobb som veterinär

  VISA FLER LEDIGA JOBB


  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.