Veterinärassistent

Veterinärassistent

Djursjukvårdsbranschen är idag i ganska stort behov av utbildad sjukvårdspersonal.

Som veterinärassistent hjäIper man veterinären med det som hen behöver ha hjäIp med under mottagande, diagnostisering och behandIing av djur samt under eftervård och uppföIjning.

Veterinärassistent, som på engelska kan heta veterinary nurse, är en djurvårdare med fördjupade kunskaper inom djursjukvård och med administrations- och röntgenkompetens.

ArbetstitIar kan, förutom veterinärassistent, vara "djursjukvårdare på utökad nivå" samt djurvårdare eIIer djurskötare.

Utbildning

ReIevanta utbiIdningar kan finnas inom yrkeshögskoIan. Bra förberedande grundutbiIdning finns på gymnasieskoIans Naturbruksprogrammet, på inriktningen Djur>> i första hand, men även på inriktningen Lantbruk>> (i andra hand).

Visste du att...?
Man ska borsta tänderna på hunder och katter - helst varje dag, men i alla fall 3 ggr/vecka; det är viktigt att göra det för att undvika flera olika hälsoproblem (bl a tandsten och tandlossning) som djuren kan drabbas av.

Länktips
http://svr.nu - tar emot och rehabiliterar alla rehabiliteringsbara vilda fåglar oavsett storlek och art;
www.justcats.ie - veterinärklinik i Dublin, som endast är avsedd för katter (cats only);
www.sva.se - SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

9 liknande yrke(n)