På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Djurvårdare / djurskötare
Spela filmen

Djurvårdare / djurskötare

Djurvårdare besitter kunskaper om hur man hanterar och vårdar djur inom djursjukvården samt hur man bemöter djur och djurägare professionellt. Som djurvårdare måste man kunna mycket om bland annat djurs beteende, anatomi, fysiologi, näringslära, vårdhygien och om vanliga djursjukdomar och zoonoser för hund, katt och häst. Djurvårdare måste också ha tillräckliga kunskaper om förebyggande vård och kunna utföra vissa behandlingar.

En yrkesbeteckning Djurvårdare används till flera olika djurvårdande yrkeskategorier där omhändertagande av djur sker. Djurvårdare är också den beteckning som används för att beteckna en yrkeskategori inom djursjukvården. Denna kan enklast förklaras som motsvarande undersköterska inom humansjukvården.

Djurvårdare inom djursjukvården delas upp i tre olika nivåer: nivå 1, nivå 2 och nivå 3.
Det är jordbruksverket som reglerar dessa nivåer och man kan läsa mer om detta på jordbruksverkets hemsida. De olika nivåerna är kopplade till olika befogenheter där nivå tre bland annat kräver 3 års arbetslivserfarenhet inom yrket. Som djurvårdare tillhör man ”övrig personal” och omfattas därför av det så kallade behandlingsförbudet.

Arbetsplatser
Djurvårdare kan t.ex vara anställd på en djurklinik eller hos en privatpraktiserande veterinär och arbetsuppgifterna är varierande: bl a tvätta och mata djuren, städa burar mm. D9 behörighet krävs ( som man i vissa fall kan få direkt på gymnasiet- NB-programmets inriktning Djur, men ofta genom att gå en eftergymnasial utbildning på ex. yrkeshögskola) för att kunna arbeta som djurvårdare.

Djurskötare 
Yrkestitel "Djurskötare" syftar vanligen till arbete med djur inom lantbruket (på gårdar med djurbesättningar). Djurskötare kan vara specialiserade på olika kategorier av djur som till exempel kor, grisar eller hästar, var god se  yrkespresentation Djurskötare inom lantbruk och yrkespresentation Hästskötare.
Utvecklingen inom lantbruket går mot att mindre lantbruk slås ihop till färre men större gårdar. Det gör att man idag kan vara anställd som djurskötare i större utsträckning än tidigare. 

Andra yrken som kan vara av intresse för dig: Djursjukskötare, Djurvårdare vid djurpark och Djurskötare inom lantbruk. För mer information se bland annat Jordbruksverkets hemsida.

 

Översikt över flera "liknande yrken"

  • Djurskötare – arbetar vanligtvis med lantbrukets djur, ex på grisgård eller mjölkgård; men kan också arbeta med sällskapsdjur, ex. hundskötare på en "hunddagis" och kattskötare på ett "katthotell";
  • Djurvårdare – arbetar vanligtvis med djur på veterinärklinik/djursjukhus, utan tillstånd att medicinera/injicera djur; 
  • Djurvårdare vid djurparket är snarare Djurskötare, men av tradition kallas för Djurvårdare;
  • Forskningsdjurvårdare - (eller djurförsökstekniker) tar hand om djur som deltar i djurförsöksverksamhet inom forskningssammanhang;
  • Kvalificerad djurvårdare – arbetar vanligtvis med djur på veterinärklinik/djursjukhus med tillstånd att medicinera/ge injektioner (Kvalificerad Djurvårdare - nivå 2, kan man bli genom en yrkeshögskoleutbildning);
  • Djursjukskötare (legitimerad) - behöver utbildning från 3-årig kandidatprogram på SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, vilket ger mer avancerade arbetsuppgifter inom djursjukvården.
     

Utbildning

Grundutbildning för djurvårdare ges på Naturbruksprogrammet, inriktning Djur - inom gymnasieskolan. Motsvarande utbildning för vuxna kan finnas på Komvux, som i många kommuner heter "vuxenutbildningen".

Utbildning till Djurvårdare kan även finnas inom Yrkeshögskola men oftast är det påbyggnadsutbildning som för behörighet kräver examen från Naturbuksprogrammet (ibland kan man för behörighet till en yrkeshögskoleutbildning ersätta examen från Naturbruksprogrammet med gymnasieexamen från ett annat program + flerårig erfarenhet av att arbeta med djur). Det är de ansvariga på en yrkeshögskoleutbiIdning som "sätter" behörighetskraven och kraven kan skilja sig åt, även om det är utbildning med samma namn, men på olika orter. OBS! yrkeshögskola kan göra undantag och bereda studieplats även för obehöriga sökande.

D9
Grundkurs i läkemedelshantering (GKLH - som fram t o m 2017 kallades för "D9", i alla fall i folkmun eftersom den behörigheten då reglerades i D9-föreskriften).
Det är i första hand om man är anställd inom djursjukvården som man behöver GKLH.
I övrig djurvård räknas de anställda som djurhållare och behöver då inte gå denna kurs för att få ge läkemedel (förutsatt att frågan gäller sällskapsdjur och inte produktionsdjur).

Sjuksköterska får arbeta som Djurvårdare på nivå 2
Legitimerade sjuksköterskor (för human hälso- och sjukvård) får jobba som djurvårdare på nivå 2, tidigare kallad Djurvårdare på utökad nivå (uppgift från december 2018) och detta utan att behöva ansöka om tillstånd hos Jordbruksverket. Var god läs mer på jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/arbeteinomdjurenshalsoochsjukvard/djurvardare.

Att tänka på
Yrket är kvinnodominerat (majoritet av djurvårdare i dagens Sverige, uppgift från januari 2019, är kvinnor). 
Möjlighet till vidareutbildningar och att "växa i sitt yrke" är, tyvärr, rätt så begränsade. Det finns "röster" inom branschen som förespråkar att skapa, i första hand genom nya vidareutbildningar, möjligheter till utveckling av yrkesrollen - vad gäller att få högre ansvar, mer varierande arbetsuppgifter och bättre löneutveckling. 
 

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.