Hovslagare

Hovslagare

Ridning har blivit ett populärt fritidsnöje, framförallt bland barn och ungdomar , och travsporten växer i Sverige. Antalet hästar ökar hela tiden, och hästintresset skapar arbetstillfällen för hovslagaren.

Hästens hovar består bland annat av horn som växer hela tiden. Med cirka sex till åtta veckors mellanrum måste hoven ”verkas”. Det innebär att hovslagaren tar bort horn och formar hoven. Det är mycket viktigt att hoven får rätt form, annars kan hästen belasta hovarna fel och få allvarliga skador. Det är också viktigt att inte ”verka” för mycket så att hoven börjar blöda. En hovslagare måste arbeta med noggranhet och precision.
Många hästar skos för att hoven ska klara de påfrestningar som hästen utsätts för när vi kör eller rider . När ”verkningen” är klar ska skon provas ut efter hoven och det görs genom att varm- eller kallsmida skorna. Därefter spikas skon på med en typ av spik som kallas söm. Föl och unghästar samt vissa andra hästar som inte är ömfotade går utan skor.
Förr var det bysmeden som själv smidde hästskor och skodde hästarna. Idag är det sällan hovslagaren själv som smider hästskorna från början till slut. Det mesta finns som helfabrikat. En allt större del av det smidesarbete som hovslagaren utför är detaljarbete och justeringar.
En del hästar med ömtåliga hovar kan behöva specialbeslag till exempel sulor. Det förekommer också att hästar får hovbölder, som är varliknande bölder i hoven. Då är det i regel hovslagaren som lokaliserar och avlägsnar bölden och lägger ett beslag tills hoven läkt. Hovslagaren behandlar även andra skador i hoven till exempel hovsprickor. En häst måste verkas och skos var sjätte till var åttonde vecka.
Klövvård kan ingå som en del av arbetet för vissa hovslagare. Då verkar man även klövar på nötkreatur. På senare år har klövvårdare tillkommit som en ny yrkesgrupp inom ramen för en stor satsning på klövvård.

Du som är intresserad av detta yrke kanske också vill ta del av informationen om något annat "hästyrke" - kika gärna här>>>

Utbildning

Hovslagare hör i Sverige till de så kallade "reglerade yrken" som ligger på yrkeshögskolenivå. I Flyinge och Wången bedrivs utbildning till hovslagare på uppdrag av jordbruksdepartementet och SLU, Sveriges Lantbruks Universitet. Utbildningen är två år lång. Antagning till programmet görs inför höstterminens start. I Skara, Biologiska Yrkeshögskolan, finns grundutbildning och fortutbildning för hovslagare. Grundutbildningen är två år lång. Naturbruksgymnasiet i Västernorrland anordnar en uppdragsutbildning till hovslagare inom vuxenutbildningen.
Lärlingsutbildning till hovslagare kan även finnas inom gymnasiala hantverksprogrammet.
Jordbruksverket certifierar hovslagare och har ett register över dessa. För att bli certifierad krävs godkänd examen från någon av de hovslagarutbildningar som är godkända av Jordbruksverket, eller från en utbildning som Jordbruksverket bedömer som likvärdig. Dessutom krävs att du har arbetat som hovslagare under minst ett år. Arbetstiden ska under detta år ha uppgått till minst 50 procent av heltid.

Framtidsutsikter

Ridning är en stor folksport, främst bland barn och ungdomar. Det medför ett stort behov av insatser för skötsel och vård av ett ökande antal hästar. Hovslagarna är en yrkesgrupp som efterfrågas. För utbildade hovslagare är framtidsutsikterna relativt goda. Framtidsutsikterna kan dock variera mycket beroende på var i landet man befinner sig. I närheten av de orter där utbildningarna finns kan det vara kärvare att försörja sig. Är man beredd att flytta eller resa är dock arbetsmöjligheterna bättre. De flesta hovslagare är egna företagare men en del kan vara anställda (t.ex på ett större djursjukhus där hovsIageri ingår som en deI i Hästsjukvården; hovsIagare anstäIId på ett djursjukhus kan ha en arbetstiteI HovsIagarmäster).

Övrigt

Yrket ingår i Myndighetens (Myh, Myndighet för yrkeshögskolan) lista på de så kallade "smala yrken"; vilka andra yrken som i Sverige också räknas till kategorinsmala yrken kan man se på www.myh.se/smala yrken

Visste du att...?
Förr i tiden var det mycket vanligt att en och samma person var både hovslagare och smed.

Länktips
http://hushallningssallskapet.se - Hushållningssällskapet driver naturbruksgymnasier, försöksgårdar, forskningsprogram, projekt för bättre mat & erbjuder rådgivning för lantbrukets & landsbygdens utveckling;
www.jordbruksverket.se - info om behandlingsförbudet för "övrig personal".

5 liknande yrke(n)