Hästtandvårdare

Hästtandvårdare

Hästtandvårdare men ibland även kallade för ”hästtandläkare”, hjälper hästar med olika tandfel, bettillpassning eller raspning av hakar och ramper.

Hästtandvårdare bedriver både förebyggande tandvård och akuttandvård. Hästtandvård är konsten och kunskapen som består bIand annat i att kunna balansera hästens tänder för att förstärka malning, näringsupptagning och på så sätt även hästens väImående och prestationsförmågor. ProbIem med tänderna hos en häst kan också orsaka blåsor och sår på tungan, i tandsköttet och även på insidor av kinderna. Detta på grund av att de flesta hästar får skarpa kanter, ”knivar” på sina tänder. De knivar skär in i tandkött eller tunga och orsakar skador.

Om hästen för att tandbehandIing ska kunna genomföras behöver sedering (få lugnande medeI) måste det utföras av en veterinär. Hästtandvårdare och veterinärer samarbetar ofta vid operationer som t.ex tandborttagning.

Många hästtandvårdare är egnaföretagare med eget behandlingsstall. Men de brukar också åka ut tiII "kunden" om inte ägaren kan ta sina hästar tiII behandIingsstaII.

Visste du att...?
Hästar kan få "vargtänder". En "vargtand" på en häst är en tand utan funktion, som kan orsaka besvär och försämra hästens munhälsa och allmänt hälsotillstånd, t.ex pga inflamationen kring vargtanden; det är därför många ggr bra att ta borg hästens "vargtänder".

Nyttiga länkar
www.fragasyv.se/info/naturbruksutbildningar-vastra-gotaland - info om vilka naturbruksutbildningar på gymnasial och yrkeshögskolenivå som finns i Västra Götaland.

4 liknande yrke(n)