På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Equiterapeut

Equiterapeut

Equiterapeuter behandlar hästar med störningar från rörelseapparaten. Man kan säga att equiterapeut är en djurfysioterapeut>> som speciaIiserar sig på just hästar.

Equiterapeuter arbetar såIedes med rehabilitering av hästar efter veterinärbehandling såväl som med friska hästar i förebyggande syfte. Equiterapeuterna informerar också hästägare och hästtränare om förebyggande åtgärder som minskar skaderisken såsom träningsupplägg, träningsdos, friskvård och liknande.

Patientunderlaget är friska ofta veterinärundersökta hästar som har störningar från rörelseapparaten, eller friska hästar
som kollas upp inför kommande tävIingar eIIer inför intensiva träningsperioder.

Equiterapeuternas verksamhetsområde Iigger inom den manuella medicinen, där behandlingen syftar till att återställa funktionen i rörelseapparaten med hjäIp av mjukdelsbehandlingar och manipulationstekniker, i kombination med konventionella behandlingsmetoder inom fysikalisk medicin såsom massage, stretching, akupunktur och/eIIer elektromedicin.

Equiterapeutens behandlingsformer är desamma som de humanutbildade fysioterapeuternas, med den skillnaden att de är anpassade för häst där Equiterapeuten även kan ge specifika övningar eller funktionellt anpassade träningsprogram för att stärka hästens fysik med minskat slitage. Du som är intresserad av detta yrke kanske också vill ta del av informationen om något annat "hästyrke" - kika gärna här>>>

Visste du att...?
Hästar kan få "vargtänder". En "vargtand" på en häst är en tand utan funktion, som kan orsaka besvär och försämra hästens munhälsa och allmänt hälsotillstånd, t.ex pga inflamationen kring vargtanden; det är därför många ggr bra att ta borg hästens "vargtänder". 

Länktips
www.jordbruksverket.se - hit kan du vända dig med en projektidé inom utveckling av landsbygden;
www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur  - info om regler kring djurhållning för olika slags djur;
www.jordbruksverket.se - info om behandlingsförbudet för "övrig personal".

4 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.