Entreprenör / Egenföretagare

Entreprenör / Egenföretagare

Entreprenör betecknar en person eller ett företag som utför arbeten på entreprenad, vilket till exempel kan vara inom ett byggföretag. Ordet Entreprenör kan också användas som ett begrepp för att beskriva en företagsam person.

Oftast specialiserar man sig som egenföretagare på en speciell bransch och kan kallas exempelvis för en "IT-entreprenör".

Entreprenörer/företagare är mycket viktiga för Sverige; fyra av fem arbetstillfällen skapas i Sverige av små och medelstora företag (uppgift från april 2017).
Entreprenören bör ha en förmåga att organisera den verksamhet som behövs för att förverkliga idén. Det handlar bland annat om att skaffa fram kapital och utrustning, rekrytera medarbetare, organisera produktionen, hitta rätt marknader och ordna försäljningen.

Om du brinner för en idé eller ett intresse som du vill utveckla utifrån eget huvud så kanske eget företag kan vara något för dig.

Att driva företag kräver stort engagemang och förmåga att klara hög arbetsbelastning. Som egen företagare får man ofta sköta många sysslor till att börja med. En del företagare är "hemmaföretagare", vilket betyder att de kombinerar sin bostad med sin arbetsplats (de har "hemmakontor" eller "hemmaverkstad"). Ex.kan fastighetsmäklare vara "utemäklare" som har sitt kontor hemma och åker ut till kunderna på mötena; däri namnet - utemäklare.

När man går på gymnasiet kan man ofta välja att driva företag som ditt Gymnasiearbete (som är en obligatorisk kurs på alla program á 100 gymnasiepoäng = 100 undervisningstimmar).

Som entreprenör i "den gröna sektorn" kan du bo och arbeta på landsbygden, välja gå egna vägar för att förverkliga dina drömmar - se en kort videofilm om det här>>.

Gallerister och Organizers är ofta egnaföretagare. Krögare är aIItid egnaföretagare.

Bra länkar för dig som är sugen på att driva eget företag:

Se en kort intervju med en egenföretagare i speldatabranschen>> och läs Reportage om "superentreprenören">> samt läs också gärna om 26 000 elever som driver ett UF företag>>

Om du funderar på att starta eget, kan du ta kontakt med Näringslivssamordnare (som också kan kaIIas för näringsIivskonsulent), som annars anlitas av Arbetsförmedlingen för att undervisa i "Starta-eget"-kurser. Man kan också delta i informationsmöten om att starta eget som erbjuds på Arbetsförmedlingar, för med information se www.arbetsformedlingen.se

Det finns information på engelska>>arbetsförmedlingen hemsida - om att starta företag. Läs också gärna Reportage: Är-du-en-blivande-foretagare>>.

Utbildning

Detta yrke kräver ingen särskild utbildning men det kan vara fördelaktigt att ha läst vissa program på gymnasiet, som t.ex Handels- och administrationsprogrammet>>, Ekonomiprogrammet>> eller Samhällsvetenskapsprogrammet>>, men beroende på inom vilket område företagat verkar, kan det vara mycket fördelaktigt att ha läst på ett av yrkesprogrammen (kanske i första hand ett annat yrkesprogram, än HA>>). 
På eftergymnasial nivå finns det många passande utbildningar, ex. >> det 2-åriga högskoleprogrammet på distans.

Visste du att...?
Nästan hälften av befolkningen (ca 47%) i åldrarna 18-70 år gamla kan, enligt undersökningar gjorda av Tillväxtverket, tänka sig att "starta eget". Källa: Entreprenörskapsbarometern.

Nyttiga länkar
www.iva.se/publicerat/dags-att-soka-till-mentorsprogrammet
http://ungforetagsamhet.se/showroom
Det finns information på engelska>>arbetsförmedlingen hemsida - om att starta företag;
https://e-resident.gov.ee - Estonia (Estland) is the first country to offer e-Residency, a government-issued digital ID available to anyone in the world;
www.arvsfonden.se/ansok-om-pengar - info om möjlighet att ansöka om pengar till icke-vinstdrivande projekt;
https://tillvaxtverket.se/statistik/vara-undersokningar/entreprenorskapsbarometern
https://via.tt.se/pressmeddelande/svensken-drommer-om-att-bli
Intressant för dig information kan även finnas på http://ungforetagsamhet.se
och på http://ungforetagsamhet.se/showroom hittar man info om UF-företag (ung företagsamhet)>>.
http://miljobron.se och www.aktuellhallbarhet.se

35 liknande yrke(n)