På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Organizer

Organizer

"Professional Organizer" eIIer städkonsuIt är expert på att sortera, sIänga och organisera "saker" i privata hem och i arbetsIokaIer som t.ex kontor.

IbIand fIyttar man från större IokaIer tiII mindre och får med det "överskott" av saker: som möbIer, kIäder, husjeråd, böcker mm.

Andra situationer när man kan behöva hjälp av en professioneII "organisatör" eIIer städkonsuIt är om man har samIat på sig saker under Iång tid och finner sig tiII sIut i ett hem eIIer i en arbetsIokaI som har sIutat tjäna sitt syfte och Iiknar mer en soptipp än en fungerande IokaI.

I faII det handIar om "sjukligt samIande" kan även insatser från psykoIog/beteendeterapeut/samtalsterapeut behövas för att ta itu med det beteendet som Iedde tiII att så många saker har hamnat "på hög". Patologiskt samlande eller hoarding disorder är en diagnos som innebär att man samlar så mycket saker att lokaIerna blir belamrade med diverse föremål, ofta reklamblad, tidningar och tidskrifter. Minst två procent av befolkningen beräknas i någon form, grad och omfattning lida av sjukligt samlande (på engelska hoarding disorder).

Konmari-konsult
En organizer som arbetar enligt "konmari-metoden" kallas för en konmari-konsult. Den centrala delen i metoden är att sakernas ägare bör känna efter vad som "gnistrar" (gör en lycklig) och de övriga sakerna "tackar man för den tiden" och släpper vidare så att de kan göra någon annan lycklig i fortsättningen. Det finns även en speciell vik-metoden, kopplad till konmari-"städideologin": man viker kläderna utifrån en "rektangel", det sparar plats och det blir mer överskådligt.

Utbildning

Organizers kan ha diverse olika utbildningsbakgrunder: allt från "allmän gymnasiekompetens" till legitimerad Psykolog eller Psykoterapeut. Det beror på att det i Sverige idag ej finns någon reglering av detta yrket. Denna yrkestitel är inte skyddad. Man får kalla sig för "professional organizer" om man så önskar, utan att behöva ha någon speciell utbildning.

Utsikter på arbetsmarknaden
Organizers är ofta egnaföretagere/konsulter som är beroende av att få uppdrag från betalande kunder. Behovet av deras tjänster finns, men det kan bli svårt att få just Betalande kunder.
Som organizer är man ofta tvungen att jobba även inom ngt. annat område samtidigt för att klara sig ekonomiskt; i alla fall så är situationen idag (uppgift från december 2017) i Sverige.
I andra länder kan situationen på arbetsmarknaden för detta yrke (och för liknande yrken) vara annorlunda.

Se gärna även information om andra yrken: Beteendevetare, Kick-ass coach, Flyttarbetare, Administratör, Städare, Städspecialist, Lokalvårdare och Egenföretagare.

Visste du att...?
I Göteborg uppmanas rökare "rösta" med sina fimpar i de så kallade "fimpomater", som är en satsning på Trygg-och-vacker stad. I stället för att slänga fimpen på gatan, kan rökare placera sina "röster" i de 30 st. rosa fimpomater, utplacerade över Göteborg, bland annat vid spårvagnshållplatserna. Exempel på vilka val-alternativ som finns att rösta på är "Tycker du att vädret är 1) eländigt eller 2) hemskt?". Källa: svt.se.

Lilla ordboken
Disposophobia (samlarsjuka eller som det ibland i folkmun kallas - hamstring) - är en term som myntades i mitten av 1990-talet för att beskriva rädslan för att kasta saker.
Döstäda - rensa ut, sortera personliga tillhörigheter för att undvika att anhöriga ska behöva göra det efter ens bortgång. Källa: sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord.

Länktips

  • ted.com/talks - choosing_what_to_choose? Kan för många valalterntiv hämma väljandet?
  • jobbafrisk.se - webbplatsen Jobba Frisk vill vi öka kunskapen om risken för astma & eksem i arbetslivet & hur man kan förebygga problem
  • startaeget.se
Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.