Vad är "gymnasiekompetens"?

Vad är "gymnasiekompetens"?

"Gymnasiekompetens" brukar nämnas rätt ofta och i olika sammanhang, men vad är det för någonting? Vad menar man när man skriver eller säger att "gymnasiekompetens krävs"?

Saken är den att det kan vara olika saker man menar...

Om man vill söka till en svensk högskoleutbildning, då är gymnasiekompetens = Grundläggande behörighet till högskolestudier. För dagens ungdomar i Sverige är det = Examensbevis.

På yrkesprogrammen måste man även se till att få godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt i engelska 6.
OBS! Detta innebär ofta att du aktivt måste välja till dessa kurser.

Om man vill söka till en annan eftergymnasial utbildning, t. ex inom KKU, Folkhögskola eller Yrkeshögskola, då kan man klara sig med med att ha läst på gymnasiets ordinarie program/kurser och ibland behöver man inte nödvändigtvis ha fullständiga betyg.

När man söker jobb så kan arbetsgivaren fråga om du har gymnasiekompetens eller avslutade gymnasiestudier. Vad som menas med avslutade gymnasiestudier är inte alltid solklart, men har man fått sitt Examensbevis från ett av de nationella gymnasieprogram eller IB-Diplom från IB-programmet, då har man definitivt uppnått det som krävs.

Om jobbet kräver specialkunskaper, t.ex om man vill jobba som Elektriker eller Chaufför, då måste man ha de speciella kvalifikationerna som krävs - det kan vara certifikat, diplom eller körkort i rätt körklass eller liknande extra kunskaper.

Att ha "gymnasiekompetens" innebär alltså oftast:

  • att man har studerat på gymnasiet
  • att man har ett antal godkända betyg i gymnasiala kurser
  • att man har hunnit bli minst 18 år gammal. Detta för att det finns ibland begränsningar på hur mycket och när man får arbeta och andra regler som en arbetstagare måste följa om du är under 18 år. Det kan handla om att man inte får arbeta ensam, arbeta nattetid, lyfta tungt eller ansvara för värdesaker.

 

Har man sin utbildning från ett annat land och söker jobb där "gymnasiekompetens" krävs, då önskar arbetsgivare, oftast, att man har gått i skola på heltid under minst tio år och har läst matematik och andra allmänna ämnen under alla sina skolår. Dessutom krävs ofta att man även kan göra sig förstådd på svenska och helst även på engelska.

Länktips

  • gymnasieguiden.se - läs om vilka krav som ställs för att i slutet av gymnasiet kunna få ut sitt Examensbevis
  • gymnasieguiden.se - info om det internationella gymnasieprogrammet IB
  • framtid.se - se yrkespresentation Gymnasiekompetensyrken