Socionomyrken
Spela filmen

Socionomyrken

Socionom är en yrkesexamen för personer som tagit examen efter att ha med godkända resultat genomgått socionomprogrammet på högskolenivå, på en högskola eller på ett universitet.

Som utbildad socionom har man möjlighet att arbeta inom många olika branscher, men i första hand inom det sociala området. Gemensamt för dessa professioner är att man arbetar med människor i olika skeden av livet och ofta möter individer som befinner sig i svåra situationer.

I första hand ska socionomer hjälpa människor att själva åstadkomma förändringar i sina liv. För att kunna göra det måste man ha stor kunskap i hur både människor och samhället fungerar. Man måste kunna se helheten i sitt arbete men samtidigt ha förmåga att visa empati för de personer som man arbetar med.

Det vanligaste yrket som nyutexaminerade socionomer är verksamma inom är Socialsekreterare som arbetar inom socialtjänsten - i första hand med utredningar om socialbidrag, familjeärenden, barn och ungdomar eller missbrukare. Socialsekreteraren kan även arbeta förebyggande med olika typer av stödinsatser.

Nedan nämns det några fler socionomyrken med inriktning på socialt arbete:

Behandlingsassistent eller Socialpedagog
arbetar oftast på behandlingsinstitutioner med vuxna missbrukare eller med ungdomar med olika typer av svårigheter.

Biståndsbedömare/biståndshandläggare
är anställda inom socialtjänsten, de har till uppgift att bedöma den enskildes behov av hjälp och stöd.

Personligt ombud
arbetar för att hjälpa människor som är mycket gamla eller som har psykiska funktionshinder och ger hjälp i kontakterna med de myndigheter och institutioner som ska ge stöd och service åt dessa personer.

Familjerådgivare 
ger råd och stöd till personer som upplever problem i sina relationer. Kommunerna är skyldiga att erbjuda familjerådgivning.

Adoptionskonsult

Kuratorn kan arbeta med mindre grupper av lärare eller elever, men har också viktiga övergripande arbetsuppgifter när det gäller arbetsklimatet i skolan.

Enhetschefer inom kommunal socialomsorg
planerar, organiserar och leder arbetet i olika boendeformer eller inom äldre- och handikappomsorg.

Frivårdsinspektörer
är anställda av staten. De arbetar med att återanpassa personer som har dömts till straff.

Rehabiliteringskoordinatorer
deras arbetsuppgifter ligger i att arbeta med rehabilitering och återanpassning av personer som ska återgå till arbete.

Utbildning

I grunden är det yrkesexamen från socionomprogrammet, heltidsutbildning på 3,5år (210 hp) som ges på många svenska högskolor/universitet.

Grundläggande utbildning finns på flera av gymnasieskolans program.

Arbetsplats

Förr i tiden har socionomer oftast varit anställda inom kommun, landsting eller staten. Idag blir det allt vanligare att socionomer arbetar hos privata arbetsgivare eller blir egna företagare.

Lilla ordboken

SoL - en vanlig förkortning som står för "Socialtjänstlagen";
Socialtjänstlagen (2001:453) är en ramlag som anger de övergripande målen och värderingar för socialtjänsten: demokrati, jämlikhet, solidaritet och trygghet.

LVU - en förkortning som står för ”Lagen med särskilda bestämmelser om Vård av Unga” och är den lagstiftning som reglerar tvångsvård av barn och unga personer upp till 21 år.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  358 Lediga jobb som socionomyrken

  VISA FLER LEDIGA JOBB


  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.