Kurator

Kurator

En stor del av arbetstiden möter kuratorer människor i behov av råd, stöd och hjälp.

Kuratorer träffar dem antingen enskilt eller i grupp. Genom samtal försöker kurator fånga in problemet, och tillsammans med klienten/sökande försöker hen komma fram till den bästa lösningen.

Skolväsendet och sjukvården är några av de vanligaste områdena där kuratorer tjänstgör.

Skolkurator
En skolkurator arbetar med både elever, personal på skolan och föräldrar. Förutom att handleda personalen eller samtala med elever och föräldrar för att hitta lösningar på exempelvis deras livssituation, ägnar kuratorn sig även åt en hel del förebyggande arbetsuppgifter.

Sjukhuskurator
En sjukhuskurator ger ekonomisk och social rådgivning till patienter och kan även arbeta med att stödja personer inom krishantering. Det kan gälla krisbearbetning eller stödsamtal med patienten och/eller samtal med anhöriga.

Se gärna även andra yrkespresentationer, förslagsvis information om yrken Samtalsterapeut>>, Socionom>>, Beteendevetare>>, Psykolog>>, Psykologisk coach>> och Psykoterapeut>>.

Utbildning

Kuratorer har ofta en socionomexamen med en vidareutbildning i socialt arbete eller socialt behandlingsarbete. Även examen inom socialpedagogik kan vara en ingång till yrket. Det finns även kuratorer med en beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund.

Socionomprogrammet ges inom högskolan och omfattar 3,5 år. Utbildningen ges på ett flertal orter och utbildningens inriktning varierar. Utbildningen leder till en socionomexamen.

Många kuratorer har också utbildning i psykoterapi. Utbildning i grundläggande psykoterapi kan till exempel finnas vid vissa landsting.

Nyttiga länkar
www.socarb.su.se/utbildning - svar från studievägledare på Institutionen för Socialt arbete på Stockholms Universitet;
www.umo.se - en nationell ungdomsmottagning på nätet för unga (13 - 25 år) med info om sex, hälsa & relationer;
www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning - info om Aktivitetsersättning;
www.facebook.com/gapf - Facebooksida "Glöm aldrig Pela & Fadime";
www.socialstyrelsen.se/evidens - info om ARG (Agressive Replacement Training);
www.hig.se - info om socionomprogrammet på Distans på Högskolan i Gävle;
http://spraktidningen.se/blogg - om Kunskapsresistens;
www.vo-college.se/NKR - Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet;

Artikel "Forskning visar: tankar har läkande kraft" >>
www.bup.se/sv/Fraga-BUP
https://www.msb.se
www.umo.se/Vald--krankningar
www.umo.se/Tobak-alkohol-droger

Hemsida för Stödcentrum för brottutsatta>>

18 liknande yrke(n)