På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Kurator

Kurator

En kurator arbetar med människor i behov av råd, stöd och hjälp.

Kuratorn träffar dig antingen enskilt eller i grupp. Genom samtal försöker en kurator fånga in problemet, och tillsammans med klienten/sökande försöker hen komma fram till den bästa lösningen för hur du skall hantera det du funderar över.

Skolväsendet och sjukvården är några av de vanligaste områdena där kuratorer tjänstgör.

Skolkurator
En skolkurator arbetar med både elever, personal på skolan och föräldrar. Förutom att handleda personalen eller samtala med elever och föräldrar för att hitta lösningar på exempelvis deras livssituation, ägnar kuratorn sig även åt en hel del förebyggande arbetsuppgifter.

Hälso- och sjukvårdskurator
En sjukhuskurator ger stöd till patienter med psykiskt ohälsa och de kan även arbeta med att stötta personer inom krishantering. Det kan gälla krisbearbetning eller stödsamtal med patienten och/eller samtal med anhöriga. Ang. legitimation för "sjukhuskurator" från 1 juli 2019 var god se regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01.

Se gärna även andra yrkespresentationer, förslagsvis information om yrken Samtalsterapeut, Socionom, Beteendevetare, Psykolog, Psykologisk coach och Psykoterapeut.

Utbildning

Den 1 augusti 2018 beslutade regeringen att legitimation ska införas för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Därför införs en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen, som grund för legitimation. Det blir en yrkesexamen som omfattas av 60 högskolepoäng. För att uppnå full examen ställs också krav på avlagd socionomexamen eller annan motsvarande examen.

Kuratorer har ofta en socionomexamen med en vidareutbildning i socialt arbete eller socialt behandlingsarbete. Även examen inom socialpedagogik kan vara en ingång till yrket. Det finns även kuratorer med en beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund.

Socionomprogrammet ges inom högskolan och omfattar 3,5 år. Utbildningen ges på ett flertal orter och utbildningens inriktning varierar. Utbildningen leder till en socionomexamen.

Många kuratorer har också utbildning i psykoterapi. Utbildning i grundläggande psykoterapi kan till exempel finnas vid vissa landsting.

Kuratorer kan även specialisera sig på att genomföra de så kallade Aurorasamtal (ge samtalsstöd inför en förlossning vid stark oro).

Alternativ utbildningsväg
Högskoleutbildning till Socialpedagog kan ev leda till anställning som kurator, men inte med myndighetsutövning. Detta då det inte ingår någon juridik i den utbildningen. 

Karriärmöjligheter
Kuratorer kan vidareutbilda sig, ex genom att läsa masterprogrammet i sexologi på Malmö Universitet och bli en sexolog.

Lilla ordboken
LVU - en förkortning som står för ”Lagen med särskilda bestämmelser om Vård av Unga” och är den lagstiftning som reglerar tvångsvård av barn/unga (personer upp till 21 år).

Länktips
www.socarb.su.se/utbildning - svar från studievägledare på Institutionen för Socialt arbete på Stockholms Universitet
dinsakerhet.se - info från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om risker och säkerhet för privatpersoner
www.umo.se - en nationell ungdomsmottagning på nätet för unga (13 - 25 år) med info om sex, hälsa & relationer
www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning - info om Aktivitetsersättning
www.facebook.com/gapf - Facebooksida "Glöm aldrig Pela & Fadime"
www.socialstyrelsen.se/evidens - info om ARG (Agressive Replacement Training)
www.hig.se - info om socionomprogrammet på Distans på Högskolan i Gävle
http://spraktidningen.se/blogg - om Kunskapsresistens
fub.se - FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar & vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv
regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/legitimation-for-kuratorer-i-halso--och-sjukvarden
mfd.se/stod-och-verktyg - begrepp som förekommer inom funktionsvariationsområdet
www.vo-college.se/NKR - Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet
Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime är en sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersvåld
https://edu.mah.se - info om masterprogrammet i Sexologi på Malmö universitetet
http://sverigesradio.se/sida/artikel - sexologi är en specialkompetens

Artikel "Forskning visar: tankar har läkande kraft"
www.bup.se/sv/Fraga-BUP
https://www.msb.se
www.umo.se/Vald--krankningar
www.umo.se/Tobak-alkohol-droger

Hemsida för Stödcentrum för brottutsatta.

22 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.