På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Kurator

Kurator

En kurator arbetar med människor i behov av råd, stöd och hjälp.

Kuratorn träffar dig antingen enskilt eller i grupp. Genom samtal försöker en kurator fånga in problemet, och tillsammans med klienten/sökande försöker hen komma fram till den bästa lösningen för hur du skall hantera det du funderar över.

Skolväsendet och sjukvården är några av de vanligaste områdena där kuratorer tjänstgör.

Skolkurator
En skolkurator arbetar med både elever, personal på skolan och föräldrar. Förutom att handleda personalen eller samtala med elever och föräldrar för att hitta lösningar på exempelvis deras livssituation, ägnar kuratorn sig även åt en hel del förebyggande arbetsuppgifter.

Hälso- och sjukvårdskurator
En sjukhuskurator ger stöd till patienter med psykiskt ohälsa och de kan även arbeta med att stötta personer inom krishantering. Det kan gälla krisbearbetning eller stödsamtal med patienten och/eller samtal med anhöriga. Ang. legitimation för "sjukhuskurator" från 1 juli 2019 var god se regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01.

Se gärna även andra yrkespresentationer, förslagsvis information om yrken Samtalsterapeut, Socionom, Beteendevetare, Psykolog, Psykologisk coach och Psykoterapeut.

Utbildning

Den 1 augusti 2018 beslutade regeringen att legitimation ska införas för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Därför införs en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen, som grund för legitimation. Det blir en yrkesexamen som omfattas av 60 högskolepoäng. För att uppnå full examen ställs också krav på avlagd socionomexamen eller annan motsvarande examen.

Kuratorer har ofta en socionomexamen med en vidareutbildning i socialt arbete eller socialt behandlingsarbete. Även examen inom socialpedagogik kan vara en ingång till yrket. Det finns även kuratorer med en beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund.

Socionomprogrammet ges inom högskolan och omfattar 3,5 år. Utbildningen ges på ett flertal orter och utbildningens inriktning varierar. Utbildningen leder till en socionomexamen.

Många kuratorer har också utbildning i psykoterapi. Utbildning i grundläggande psykoterapi kan till exempel finnas vid vissa landsting.

Kuratorer kan även specialisera sig på att genomföra de så kallade Aurorasamtal (ge samtalsstöd inför en förlossning vid stark oro).

Alternativ utbildningsväg
Högskoleutbildning till Socialpedagog kan eventuellt (men inte alls säkert) leda till anställning som kurator, men inte där det i tjänsterna ingår myndighetsutövning. Detta då det inte ingår någon juridik i utbildningen till socialpedagog. 

Karriärmöjligheter
Kuratorer kan vidareutbilda sig, ex genom att läsa masterprogrammet i sexologi på Malmö Universitet och bli en sexolog.

Lilla ordboken

LVU - en förkortning som står för ”Lagen med särskilda bestämmelser om Vård av Unga” och är den lagstiftning som reglerar tvångsvård av barn/unga (personer upp till 21 år).

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.