På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Psykologilärare

Psykologilärare

Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskligt beteende, människors tankar och känslor utifrån olika psykologiska perspektiv.

I Sverige förekommer undervisning i ämnet psykologi på gymnasial nivå och på eftergymnasial nivå.

Psykologi på gymnasiet
Gymnasiala kurser i psykologi kan läsas på gymnasieskolan, på folkhögskolorna och på Komvux. Det finns idag (uppgift från januari 2018) följande svenska gymnasiala kurser i ämnet Psykologi: Psykologi 1, Psykologi 2a och Psykologi 2b (varje kurs är á 50 gymnasiala poäng, som motsvarar studier på heltid i 2,5 veckor). Med godkänt betyg i kursen Psykologi 1 är man behörig att läsa både Psykologi 2a eller Psykologi 2b, dvs man behöver inte läsa psykologi 2a innan man kan läsa psykologi 2b.

Psykologi på eftergymnasial nivå
Man kan i Sverige läsa psykologi på högskolenivå både som fristående kurser och inom högskoleprogram. Exempel på högskoleprogrammen är Psykologprogrammet (som leder till psykologexamen och ger möjlighet att få psykologlegitimation, var god se yrkespresentation Psykolog>>) och  ett program vid namn "Psykologisk coach", var god se >>yrkespresentation Psykologisk coach

Legitimation

Allmänt gäller
Hen som har en lärar- eller förskollärarexamen har möjlighet att hos Skolverket ansöka om en legitimation. Det är möjligt att ansöka om legitimation med svensk eller utländsk examen och det finns möjlighet att komplettera sin legitimation med fler behörigheter än det som examen har gett.

För att anses vara behörig lärare måste man ha en lärarlegitimation. Det förekommer dock att man får undervisa, trots att man inte har lärarlegitimation eller inte ens erhåller lärarexamen och inte ens har läsa pedagogik, över huvudet taget. Se nedan hur man kan i Sverige bli behörig psykologilärare.

Utbildning

Ämneslärarprogrammet - gymnasielärare, ingång Psykologi, erbjuds i Sverige endast på Linnéuniversitetet - på studieorter Växjö och Kalmar - på de två orter finns det psykologi i kombination med andra ämnen (uppgift från januari 2018).
Ett annat alternativ är att läsa högskolekurser i psykologi - 120hp (motsvarande heltidsstudier i fyra terminer) och sedan söka till KPU (Kompletterande pedagogisk utbildning, 90hp, motsvarande heltidsstudier i tre terminer). OBS! gymnasielärare är oftast behörig i två undervisningsämnen; det kan bli svårt att komma in på KPU med endast ett undervisningsämne "i bagaget". Man bör helst läsa ännu 90 hp /tre terminer på heltid/ i ett annat undervisningsämne (biämne) och söka KPU efter det; psykologi blir med det "huvud-undervisningsämne". Har man psykologexamen, är det möligt att genom KPU bli behörig psykologilärare.
OBS! Det är viktigt att säkerställa att lärosätet (högskolan eller universitetet) har examensrättigheter för gymnasielärarexamen med det aktuella ämnet (psykologi); detta för att du vidare ska kunna ansöka om - hos Skolverket - och få ut sin lärarlegitimation.

Om man redan har en lärarexamen
Om man redan har en lärarexamen i ett eller flera andra ämnen, har man möjlighet att utöka sin behörighet i ämnet psykologi genom att läsa fristående kurser i ämnet och därefter ansöka om utökad behörighet hos Skolverket.
Utifrån Skolverkets poänggränser vid komplettering för utökad behörighet krävs 90 hp i ämnet psykologi för att bli behörig att undervisa i gymnasieskolan.

Länktips
http://lararnastidning.se - Lärarnas Tidning, som utges av Lärarförbundet;
www.skolverket.se - info om gymnasiala kurser i psykologi på Skolverkets hemsida;
www.su.se/polopoly - omfattning & behörighetskrav till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) mot gymnasieskolan med inriktning mot humaniora & samhällsvetenskap på Stockholms Universitet;
https://lararutbildning.gu.se - info om KPU på Göteborgs Universitet;
https://edu.mah.se - info om KPU vid Malmö Universitet;
www.kau.se/utbildning - info om KPU på Karlstads Universitet;
www.umu.se - info om KPU på Umeå Universitet;
www.du.se - info om KPU på Högskolan Dalarna;
www.ted.com/talks - choosing_what_to_choose? Kan för många valalterntiv hämma väljandet?;
www.csn.se - info om åldersgränser för Studiemedel;
www.skolverket.se/polopoly - Tabell över Poänggränser för utökad behörighet
studeramedfunktionshinder.nu - tips och råd till dig med funktionshinder
http://sncfp.psychology.su.se - info om pyskologins delområden från Nationalkommittén för psykologi;
www.framtid.se/yrke/psykologisk-coach - yrkespresentation Psykologisk coach;
http://fordetvidare.se - Läraryrket - något för dig?
www.skolverket.se - Juridisk vägledning "Legitimation & behörighet för lärare&förskollärare";
http://psykologisk.se/kroppssprak
https://lnu.se/program - info om Ämneslärarprogrammet Gymnasielärare i psykologi + ett annat ämne på Linnéuniversitetet.

6 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.