På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Lärare

Lärare

Som lärare kan man arbeta på olika nivåer, allt från förskolan till högskolan.

Du kan undervisa i en mängd ämnen, både praktiska och teoretiska. Gemensamt för läraryrket på alla nivåer är att läraren oftast har ganska fria händer när det gäller att lägga upp arbetet, men samtidigt måste följa de mål som anges i läroplanen. Eftersom du som lärare arbetar med personer och deras utveckling är det viktigt att du är intresserad av människor.

Från och med hösten 2011 finns fyra lärarexamina. Dessa är förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare. Vilken typ av lärare skulle du viIja bIi (vad skuII passa dig bäst)? Besök sajten "För det vidare - som är SkoIverkets sajt för den som funderar på att bIi Iärare.

Enligt huvudregeln får endast den som har legitimation som lärare och är behörig för viss undervisning, bedriva undervisningen och sätta betyg. Om vilka Krav som ställs för att få undervisa, läs på Skolverkets hemsida>>

Varför välja bli Lärare? - Se en kort videofilm (1 min) här>>

En hemsida för dig som är intresserad av IärarutbiIdningar är svenska högskoIornas gemensam hemsida - www.studera.nu

Var god Iäs även i andra yrkespresentationer: lärare för lägre årskurser i grundskoIan, grundskoIeIärareämnesIärare, yrkeslärarebiIdIärare, sIöjdIäraremusikIärare, ridIärare, högskoIeIärare, foIkhögskoIeIärare, speciaIIärarewaIdorfIärare.

Yrkesporträtt
Möt >> Charlotta, som jobbar som Lärare i Järfälla kommun.

UtbiIdning

Sedan 1 juli 2011 är lärare i Sverige ett legitimationsyrke. Mer information kring detta finner du på www.skolverket.se.
Från och med hösten 2011 finns fyra lärarexamina. Dessa är förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare. Första året läser alla en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna, vilket är generella lärarkunskaper som till exempel betygssättning och bedömning. Efter det följer verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ute på en skola.
Det kan finnas "kombinations"-utbildningar, ex. Civilingenjör-och-Lärare>>, ett femårigt program på KTH i Sthm.

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden förväntas vara mycket god på fem till tio års sikt. En prognos från februari 2018 säger att Sverige kommer att behöva ca 187 000 nya lärare fram till året 2031.

Karriärmöjligheter inom skolväsendet
Med lärarutbildning "i bagaget" kan man söka tjänster som försteläraren, biträdande rektor eller som rektor/skolledare samt som diverse administrativa tjänster, t.ex som utbildningsadministratör eller administrativ chef inom olika skolformer, bl a på högskolor/universitet, som enhets- eller förvaltningschef på kommunala förvaltningar, i första hand på utbildnings- eller vuxenutbildningsförvaltningen. 

Alternativa karriärmöjligheter
En person med lärarutbildningen i "bagaget" kan även arbeta på andra arbetsplatser än i skolorna och i andra branscher än Utbildningsbranschen. Exempelvis kan lärare få jobb som Arbetsförmedlare>>, som Integrationssamordnare, som KAA-ansvariga>>; man kan också bli t.ex Utbildningsjournalist eller Utredare>> (t.ex Studiestödsutredare>>Utredare på Försäkringskassan>> eller på Skatteverket>>).

Visste du att...?

  • Förkortning "PT" står inte längre endast för "personlig tränare" utan kan stå även för "personal teacher". Personal teachers arbetar bl a med att sätta ihop utbildningar och utvecklingsplaner för den enskilda personen.
  • Den första kvinnliga "överlärare"/rektor i Sverige hette Sigrid Jonsson (1894-1989). Källa: www.karlskoga.se.


Länktips

www.oru.se/en-lärare
www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/lararlegitimation/regelverk/krav-for-att-fa-legitimation
www.lararforbundet.se
www.studera.nu/att-valja-utbildning/lararutbildningar/lararyrket---ett-latt-val
www.lh.umu.se/utbildning/fortbildning-for-larare/valprojektet - info om hur en obehörig verksam lärare kan få lärarbehörighet
http://fordetvidare.se - Läraryrket - något för dig?
www.kometprogrammet.se - Komet är en förkortning för KOmmunikationsMETod, ett utbildningsprogram för föräldrar & lärare (verktyg för att minska bråk & konflikter hemma & i skolan)
www.kth.se/utbildning/civilingenjor/civing-larare - info om ett femårigt program "Civilingenjör & lärare" i Stockholm;
www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/minska-avhopp-fran-gymnasiet - processstöd från Skolverket för att minska antal elever som inte slutför sina studier
gp.se/nyheter  - om status för lärare i Sverige och i Finland
www.framtid.se/reportage - info om Skolans dag (den 12 september)
telge.se/jenny - artikel om Jenny, som efter många år som ingenjör & konsult, valde läraryrket
ww.pedagogisktcentrum.se/sida/nya-eu-projekt
www.skolverket.se/polopoly_fs - Tabell över poänggränser för utökad behörighet
www.su.se/lararutbildningar - info om ULV-projektet (komplettera utländsk lärarexamen för att bli behörig att undervisa i Sverige)
www.framtid.se/reportage - Reportage "Obligatorisk Prao från HT18"
www.skolverket.se/kompetens - läs på Skolverkets hemsida om behörighet utöver examen
www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/lararlegitimation/sa-ansoker-du/utlandsk-examen - info på Skolverkets hemsida om att söka legitimation med utländs lärarexamen
http://sverigesradio.se/sida/artikel - om kunskapskraven på grund- & gymnasieskolorna (är de för svåra?) - artikel från 16 mars 2018
www.skolverket.se - Juridisk vägledning "Legitimation & behörighet för lärare&förskollärare"
http://sverigesradio.se - Är det dags att återinföra studentexamen?
valideringsdelegation.se
www.fragasyv.se/info/Ovanligasprak - info om var undervisning i "ovanliga språk" på gymnasieskolorna finns

www.svenskaakademien.se/press/svenska-akademiens-svensklararpris - priset, som instiftades 1987, tilldelas lärare som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen
skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/minoritetssprak/fler-behoriga-larare-i-samiska
www.mattecentrum.se/raknestugor - info om Räknestugorna där man kostnadsfritt kan få hjälp med matten
http://www.ted.com

37 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.