På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Specialpedagog

Specialpedagog

Specialpedagogen hjälper till att underlätta inlärningen i skolan för de elever som har behov av särskilt stöd. Det kan vara elever med läs- och skrivsvårigheter eller elever med psykiska eller intellektuella funktionshinder. Specialpedagogen kan också vara ett pedagogiskt stöd åt lärare. En del specialpedagoger är specialiserade på tal- och språksvårigheter, på synskadade, hörselskadade eller elever med funktionsvariation. 

Specialpedagoger framförallt en handledande roll och arbetar tillsammans med personal och ledning och bidra till skolans pedagogiska utveckling. Som specialpedagog arbetar du med elever i förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolor eller vuxenutbildning som är i behov av särskilt stöd.

Utbildning

Utbildning till specialpedagog finns vid högskolor/universitet. Oftast är utbildningen en påbyggnadsutbildning för yrkesverksamma lärare. För behörighet till det Specialpedagogiska programmet krävs att du tar ut din lärarexamen och arbetar som lärare eller pedagog i minst 3 år på minst halvtid.

Specialpedagogexamen brukar på engelska heta Postgraduate Diploma in Special Educational Needs.

Visste du att...?

Gamification (spelifiering) Komponenter, dynamik och design i dataspel är konstruerade för att engagera, och de verktygen kan användas för att motivera elever till att prestera bättre och dessutom få ett tydligare sammanhang i skolan. Metoden har också visat sig mycket givande i arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Gamification handlar inte om att spela spel, utan om hur pedagogik och psykologi kan samspela för att öka engagemang, effektivitet och arbetsglädje i skolan och/eller i andra lärande situationer.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

Lediga jobb

Förstelärare med specialpedagogisk inriktning

Arbetsgivare / Ort: Falu kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 8 June (8 dagar kvar)
Publicerad: 2020-05-29
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Specialpedagog

Om jobbet
I Falu kommun finns en mängd intressanta och kvalificerade arbetsuppgifter. Vi har ingenjörer, kommunikatörer, lärare, undersköterskor, projektledare och jurister samt 214 andra yrkesbefattningar. Vår vision är Ett större Falun. Vi ska vara enkla att samarbeta med och till nytta för faluborna. Vi gör skillnad och vi har jobb som märks. Vi är dessutom en arbetsgivare som vill ta tillvara våra medarbetares fulla kompetens - det vet vi leder till utveckling både för individen och för organisationen. För oss är det viktigt att ge våra medarbetare ett hållbart arbetsliv, vilket vi kallar ”Balans i livet”. Vi satsar alltså mycket på de mjuka värdena – hur människor mår, blir bemötta och kan växa – eftersom det är vår definition av att vara en riktigt bra arbetsgivare. I Falu kommun eftersträvar vi jämställdhet och vi ser gärna en personalsammansättning som speglar mångfalden i samhället. Vi välkomnar därför sökande som bidrar till detta. Är du en av vår nya förstelärare? För att säkra en god undervisning för eleverna samt för att göra läraryrket mer attraktivt söker vi nu förstelärare till Östra skolan i Falu Kommun. Vi söker dig som redan idag bidrar till skolutveckling på din arbetsplats och dessutom uppfyller Skolverkets kriterier gällande förstelärare. Vi på Östra skolan strävar hela tiden efter att  utveckla nya tankar kring pedagogiska arbetssätt. Vill du utvecklas inom ditt yrke som lärare skall du söka dig till oss på Östra skolan! Vidare tycker vi att det är viktigt med ett inkluderande förhållningssätt med varierande arbetsformer för att alla elever, utifrån sina förutsättningar, ska kunna nå så långt som möjligt i kunskapsutvecklingen. Du som får tjänsten förväntas att engagera dig i utvecklingsarbeten vi har aktuellt på skolan genom kollegialt lärande. Tillsammans med övriga lärare, fritidspedagoger och skolans ledning verkar du för att Östras elever når så långt som möjligt och att studiero råder i en trivsam och utvecklande lärmiljö.    Östra skolan är Falu kommuns mest centrala F-6 skola och tillsammans med ca 350 elever når vi goda resultat, vilket är ett kvitto på systematiskt och gott pedagogiskt arbete från alla som arbetar på skolan. Skolan ligger mitt i Falun med närhet till Lugnetområdet och har en mycket fin skolgård. ARBETSUPPGIFTER I rollen som förstelärare förväntas du fortsätta undervisa och bedöma eleverna samtidigt som du ska vara delaktig i en spännande resa för att utveckla undervisningen och ämneskunskaperna på skolan. Du har fallenhet för att dela med dig av dina kunskaper till kollegor. Uppdraget för förstelärare kommer att utgå från Östra skolans ledningsdeklaration där tydliga mål finns beskrivna men också vilka processer som bör vara verksam för att nå målen. Som förstelärare förväntas du driva de processer som lyfts i ledningsdeklarationen och som forskning lyfter som framgångsrika arbetsformer för att utveckla undervisningen och därmed skolan.  Exempel på arbetsuppgifter:  * I syfte om att sprida kunskap leda öppna seminarier gällande god och utvecklande undervisning.  * Initiera och leda pedagogiska samtal och projekt i syfte att förbättra undervisningen. * Stödja/coacha andra lärare samt vara delaktig i introduktion av nyanställda lärare. * De gånger som förvaltningen initierar nätverksträffar ingå i dessa tillsammans med andra förstelärare och bland annat systematisera lärdomar från dessa träffar och kommunicera utvecklingsbehov med skolledningen. * Elevnära arbete för att utveckla undervisningen och öka måluppfyllelsen. KVALIFIKATIONER Specialpedagog- / Speciallärarutbildning eller pedagogisk utbildning som kan anses motsvarande samt minst fyra års arbete med undervisning inom skolväsendet. Vi ser att du visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen så som: .Har gedigna ämnesdidaktiska kunskaper i det ämnesområde som han eller hon undervisar i. .Anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar och i samband med detta tillämpar en mångfald av metoder och arbetssätt i syfte att förbättra elevernas studieresultat. .Utvecklar sin egen professionalism genom att hålla sig väl informerad om skeendet i omvärlden och vad detta kan innebära för han/hon som pedagog och möter förändrade krav genom att kritisk granska sin egen praktik. .Lätt för att kommunicera med elever, vårdnadshavare, ledning och kollegor och är en god samarbetspartner. .Har intresse och legitimitet att stödja och handleda kollegor. .Ser alla elevers behov och får alla elever att anstränga sig för att lära sig mer. .Har digital kompetens som innebär att det är naturligt att använda datorn som arbetsredskap och pedagogisk hjälpmedel i undervisningen. .Är en tydlig ledare i mötet med elever där fokus ligger på att skapa en god arbets- och lärmiljö. Personliga egenskaper Eftersom tjänsten innebär täta kontakter med ledning, lärare, vårdnadshavare och elever läggs också hög vikt vid god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande, lyhörd och kreativ. Särskild vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.  Meriterande kvalifikationer Av arbetsgivare bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning, handledning av kollegor och uppvisande på god måluppfyllelse för elever.  ANSTÄLLNINGSVILLKOR Heltid. Ferietjänst enligt bilaga M. Anställning som förstelärare kommer att genomföras om statliga medel tilldelas kommunen. Anställning som förstelärare utgår ifrån skolans mål som finns förtydligad i ledningsdeklarationen. Grundanställning som lärare är en tillsvidareanställning. I ansökan ska du bifoga CV, lärarlegitimation och personligt brev. UPPLYSNINGAR Rektor Ingrid Stenvall 023-826 10  Bitr. rektor Sara Moghaddas 023- 871 77 FACKLIGA FÖRETRÄDARE Lärarförbundet: Lokalavdelningen exp. 023-106 36  Lärarförbundets lokalombud: Helena Thunström 070-330 50 41 Lärarnas riksförbund lokalombud : Marie Forsberg 070-259 46 44 Kontaktinformation Ingrid Stenvall, Rektor Arbetsplats Hantverkaregatan 6 791 60 Falun
Arbetsgivare
Falu kommun
Hemsida: http://www.falun.se/
Ansökan
Ansök senast 8 June (8 dagar kvar)

Ansök här

Speciallärare/specialpedagog till Arnö skola

Arbetsgivare / Ort: Nyköpings kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 9 June (9 dagar kvar)
Publicerad: 2020-05-29
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Specialpedagog

Om jobbet
I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter. Division Barn Utbildning Kultur ansvarar för 36 förskolor, två förskolebussar, 16 grundskolor inklusive särskola, Nyköpings gymnasium, Campus Nyköping samt Stadsbiblioteket och barnkultur. Vår F-6 organisation består av 14 grundskolor och en grundsärskola uppdelade i 9 olika rektorsområden. I varje rektorsområde finns en rektor, flera biträdande rektorer och ett elevhälsoteam där olika professioner ingår. Med skolor på landsbygd och i tätort arbetar vi med att öka likvärdigheten och integrationen på och mellan skolorna samt stärka kvaliteten i den kommunala grundskolan. Det handlar om att ge alla elever - oavsett skola - samma möjligheter till utbildning och utveckling. Vårt skolområde består av två skolor, Arnö skola och Tunaberg skola. Arnö skola består av skolbyggnaderna Långsätter och Herrhagen. Varje byggnad har ca 300 fantastiska elever från förskoleklass upp till årskurs 6 och ligger på Arnö bland villabebyggelse med skog och natur inpå knutarna. Vi har ett välfungerande elev och trygghetsteam och en hög lärarbehörighet. Läs mer om Arnö skola https://nykoping.se/barn-och-utbildning/grundskola/arnoskola Nu söker vi en speciallärare eller specialpedagog till vår skola. Välkommen in med din ansökan! ARBETSUPPGIFTER Arnö skola söker en speciallärare som vill vara med och göra en positiv skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevernas förmåga. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att skapa en trygg, strukturerad, utvecklande och stimulerande lärmiljö för eleverna. Vi har väl fungerande elevhälsoteam och trygghetsteam. Som speciallärare eller specialpedagog ingår du i skolans elevhälsoteam och deltar i det pedagogiska stödet på skolan. Du arbetar utifrån läroplanen och omsätter läroplanens mål till meningsfullt lärande för eleverna. KVALIFIKATIONER Du har lärarexamen med inriktning speciallärare eller specialpedagog. Vi ser positivt på om du har erfarenhet från pedagogiskt arbete. Du är en engagerad och lyhörd pedagog som ser lösningar och möjligheter. Du är som bäst i ett team med kollegialt lärande. Digitala verktyg är ett naturligt inslag i din undervisning. Från och med 1 december 2013 gäller legitimationskrav vid tillsvidareanställning. Bifoga din legitimation i din ansökan. ÖVRIGT Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare. Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice. Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer. • När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringsystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker. Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693. • Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. • Inom vår verksamhet gäller lagen om registerkontroll (SF 2000:873). Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande. • Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
Arbetsgivare
Nyköpings kommun
Hemsida: http://www.nykoping.se
Ansökan
Ansök senast 9 June (9 dagar kvar)

Ansök här

Specialpedagog

Arbetsgivare / Ort: Hässleholms kommun
Omfattning / Varaktighet: Deltid / 3 - 6 månader
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 12 June (12 dagar kvar)
Publicerad: 2020-05-30
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Om jobbet
Vad erbjuder vi dig? Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete på våra tre förskolor i varierande storlek. Du blir en del i ett barnstödsteam bestående av rektor och specialpedagog och vara drivande i att utveckla föskolornas arbete för att främja barnens lärande, utveckling och hälsa. I arbetsuppgifterna ingår även att aktivt delta i att utveckla framgångsrika lärmiljöer tillsammans med övrig personal på förskolan. Du får också möjlighet att delta i träffar för specialpedagoger i kommunens förskolor. Förskolorna i område 10b är tre mindre enheter med möjlighet för nära samarbete. Du kommer också att arbeta med utredningar gällande barns behov av anpassningar och särskilt stöd samt handleda personal i deras pedagogiska arbete kring detta. Tillsammans med berörda gör du pedagogiska utredningar och du stödjer pedagogerna i att planera, genomföra och utvärdera åtgärdsprogram och uppföljningar av dessa. Som specialpedagog kommer du också att vara delaktig i förskolans systematiska kvalitetsarbete samt i den pedagogiska utvecklingen för att öka förskolans måluppfyllelse.  Vem är du? Vi söker dig som är utbildad specialpedagog och har erfarenhet av att arbeta i och mot förskola. Du har god digital kompetens och är förtrogen med digitala kompensatoriska hjälpmedel. Din styrka är att driva barnhälsoarbete och att dokumentera arbetet enligt gällande lagar och föreskrifter. I ditt arbete krävs det att du är strukturerad kombinerad med stor ansvarskänsla och du ska självständigt kunna driva ditt arbete. Som person ser vi att du är trygg i dig själv och ditt uppdrag och vi förväntar oss att du har en positiv inställning till samarbete med barn, föräldrar och kollegor. För oss är det också av stor vikt att du med din personlighet bidrar till att lyfta verksamheten och kunna vara en del i ett arbetslag. Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy, http://www.hassleholm.se/medarbetarpolicy. Övrigt Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte utan skicka in din anökan redan i dag! Om oss Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, särskola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och personal lyckas. Vår gemensamma vision är: Alla ska få bli sitt bästa. Välkommen till oss i förskoleområde 10 b! Området består av förskolan Stubben i Finja samt förskolorna Speldosan och Kärnhuset i Tormestorp. Alla tre förskolor har nära till naturen, vattendrag och skog. Det relationistiska förhållningssättet är en grund i området att vila på. Tillsammans skapar vi förutsättningar för barnen i vårt område att utvecklas och lära tillsammans. För oss är det viktigt med kommunikation, tydlighet och tillit. Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Våra medarbetare skapar kvalité som syns, visar respekt för individen och sätter medborgaren i fokus. Välkommen att bli en av oss!
Arbetsgivare
Hässleholms kommun
Ansökan
Ansök senast 12 June (12 dagar kvar)

Ansök här

Specialpedagog

Arbetsgivare / Ort: Mullsjö kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 12 June (12 dagar kvar)
Publicerad: 2020-05-29
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Specialpedagog

Om jobbet
Mullsjö är en kommun med ca 7 300 invånare, 3 mil nordväst om Jönköping. Kommunen är känd för sina många möjligheter till friluftsliv men också för sitt rika förenings- och kulturliv. Pendlingsmöjligheterna är goda från såväl Jönköping, Falköping, Skövde, Ulricehamn, Tidaholm som Göteborg. Är du en driven specialpedagog som älskar utmaningar och utvecklingsarbete? I så fall passar du perfekt hos oss i vår positiva och lösningsfokuserade personalgrupp. Du kommer bli en del av skolans EHT-team som består av kurator, specialpedagog, skolsköterska och arbetsterapeut som tillsammans med skolledning och pedagoger arbetar för elevers hälsa och utveckling mot målen. På skolan finns tre förstelärare. En med uppdraget värdegrund som driver vår trygghetsgrupp, en med uppdraget betyg och bedömning samt en med uppdraget IT. Till hösten kommer vi att arbeta med kompetensutvecklingsinsatsen Specialpedagogik för lärande som omfattar alla pedagoger på skolan. I det arbetet kommer du att spela en central roll. ARBETSUPPGIFTER Vi söker dig som har kvalificerade kunskaper om barn och elever i behov av särskilt stöd och erfarenhet av att vara verksam specialpedagog inom årskurs 4-6. Våra förväntningar är att du med din kompetens och erfarenhet kan: identifiera, analysera och medverka i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete, genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter och hinder på individ-,grupp- och organisationsnivå, utforma åtgärdsprogram i samverkan med elev, pedagoger och vårdnadshavare, bidra till utveckling av skolans lärmiljöer, vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, rektor, föräldrar, inom elevhälsoteamet och i specialpedagogiskt nätverk i kommunen, medverka vid ledningen av kollegialt lärande på konferenser som genomförs i kompetenshöjande syfte, leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet mot målet att skolan ska kunna möta behoven hos alla barn och elever i verksamheten, mötesleda elevhälsoteamets arbete vid regelbundet återkommande möten, samt upprätta dagordning till varje möte, handleda och arbeta med kompetensutvecklande insatser riktat till pedagoger. KVALIFIKATIONER Du har såväl dokumenterad lärarexamen som specialpedagogexamen. Du är i din lärarexamen bl.a. behörig att undervisa i ämnena svenska och matematik i skolår 4-6. Du kan även visa flerårig dokumenterad yrkeserfarenhet i rollen som specialpedagog. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, på ett kvalificerat yrkesspråk när så krävs. Du visar god social kompetens i bemötande av elever, vårdnadshavare, kollegor och andra som berörs av ditt arbete. Vi vill förstås att du använder datorns möjligheter som ett viktigt redskap i arbetet, och vi ser det som en fördel om du redan har användarkunskap i PMO som är det system som används i Mullsjö kommun för elevdokumentation. Stor vikt kommer att lägga vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Varmt välkommen med din ansökan!
Arbetsgivare
Mullsjö kommun
Ansökan
Ansök senast 12 June (12 dagar kvar)

Ansök här

Specialpedagog Förvaltningsövergripande

Arbetsgivare / Ort: Landskrona kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 14 June (14 dagar kvar)
Publicerad: 2020-05-29
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Specialpedagog

Om jobbet
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök. I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas. Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan! Vill du ha ett spännande, utvecklande och inspirerande pedagogiskt arbete med stor självständighet? Vill du vara med och göra skillnad på individ-, grupp- och organisationsnivå? Ta chansen nu, då vi söker ytterligare en specialpedagog till vårt team inom Centralt verksamhetsstöd. Detta är vi: Utbildningsförvaltningen i Landskrona stad omfattar samtliga skolformer från förskola till och med vuxenutbildning. Skolan är och har varit ett av stadens prioriterade målområden, vilket också gett resultat i form av en förbättrad måluppfyllelse för eleverna. Vi befinner oss i ett spännande och intensivt utvecklingsarbete och vår drivkraft är att våra barn och elever ska lyckas. En förutsättning för detta är ett salutogent förhållningssätt i det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet. Som en del av Centralt Verksamhetsstöd, bestående av psykologer, skolläkare, skolsköterska, specialpedagoger, hörselpedagog och Skoldatatek, blir din kompetens som specialpedagog en viktig del av teamet där du bidrar till att främja våra barn och elevers utveckling och lärande. Centralt Verksamhetsstöds uppdrag är att utifrån en samlad tvärprofessionell kompetens stödja kärnverksamheterna i arbetet med barn och ungdomars hälsa och lärande. ARBETSUPPGIFTER Ett av utbildningsförvaltningens fokusområden är inkluderande lärmiljöer, och i detta arbete spelar vårt Centrala Verksamhetsstöd en stor roll. Vi söker Dig, som vill bidra till att våra barn och elever utvecklas och lyckas, bland annat genom att: -arbeta och leda övergripande verksamhetsutveckling -aktivt handleda och konsultera pedagoger och specialpedagoger från förskola till gymnasium individuellt och i grupp -utveckla, samordna och leda kompetensutveckling utifrån kärnverksamheternas behov -bistå med expertishjälp i ansökningsförfarande kring resurs- och särskola samt extraordinära stödåtgärder KVALIFIKATIONER Vi söker dig som: -är specialpedagog och legitimerad pedagog -har stor erfarenhet av arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) -har erfarenhet av driva och leda organisationsutveckling samt att utveckla och leda utbildningsinsatser -har erfarenhet av att handleda andra pedagoger och specialpedagoger individuellt och i grupp -är väl förtrogen med pedagogisk kartläggning och kan använda resultaten för att påverka den pedagogiska utvecklingen -är väl förtrogen med och har erfarenhet av att arbeta med de uppgifter som preciseras i specialpedagogens examensförordning -ser dokumentation som en viktig del av det vardagliga arbetet -har goda kunskaper om olika metoder och arbetssätt som gagnar inlärning och skapar tillgängliga lärmiljöer -är strukturerad och välplanerad som person och har lätt att möta människor med olika förutsättningar och bakgrunder -tar ansvar för ditt uppdrag och drivs av utmaningar och utvecklingsarbete -är flexibel och ser möjligheter i ett gemensamt arbete över professionsgränser -har god samarbetsförmåga Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetsgivare
Landskrona kommun
Ansökan
Ansök senast 14 June (14 dagar kvar)

Ansök här

Specialpedagog inom förskolan

Arbetsgivare / Ort: Uddevalla kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 14 June (14 dagar kvar)
Publicerad: 2020-05-29
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Specialpedagog

Om jobbet
Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan. I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare. Hjärtat i Bohuslän, liv, lust och läge ger livskvalitet! Beskrivning Förskolans utvecklingsenhet består i dag av specialpedagoger, utvecklare och logoped, vilka är ett stöd till Uddevallas kommunala förskolor och annan pedagogisk verksamhet. Fokus är barns lärande, utveckling hälsa och välbefinnande. Uppdraget innebär också att verka för rättssäkerhet, likvärdighet och för att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet prioriteras. Vi arbetar på individ-, grupp- och organisationsnivå genom riktade insatser för barn i samverkan med vårdnadshavare, personal och rektor. Förskolans utvecklingsenhet är en viktig del i verksamhetens utvecklingsprocesser. Arbetsuppgifter Vi söker dig som har specialpedagogexamen. Specialpedagogens uppdrag är: - att höja kompetensen i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på förskolan. - att på uppdrag av rektor bidra med insatser såsom konsultation, observation, handledning m.m. Kvalifikationer Du är väl insatt i gällande styrdokument, har erfarenhet av handledning och av specialpedagogiskt arbete/arbete med barn i behov av särskilt stöd. Du har erfarenhet av och kompetens inom IKT, AKK och TAKK. Du har god förmåga att: - samarbeta - skapa goda relationer - arbeta självständigt Du är strukturerad, flexibel, initiativtagande samt ansvarstagande. Du har goda kunskaper i svenska språket och förmåga att uttrycka dig väl i både tal som skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Körkort och tillgång till egen bil är ett krav. Villkor Tjänsten är 100% och visstid 200916-200531. Tillträdesdatum: 2020-09-16 el ök. Intervjuer kommer ske 17/6 och 18/6. För tjänster där lärarlegitimation/examensbevis/studieintyg krävs ska detta lämnas in före anställning. Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas. För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Arbetsgivare
Uddevalla kommun
Ansökan
Ansök senast 14 June (14 dagar kvar)

Ansök här

Specialpedagog till barn- och ungdomshabilitering i Lund

Arbetsgivare / Ort: REGION SKÅNE
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 15 June (15 dagar kvar)
Publicerad: 2020-05-29
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Om jobbet
Gör skillnad. Varje dag. Barn- och ungdomshabiliteringen (Bou) vänder sig till barn och ungdomar under 18 år med varaktiga funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Barnen och ungdomarna kan ha rörelsenedsättning, autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Verksamheten bygger på tvärfackligt barn- och familjecentrerat arbete, vilket innebär att familjerna har full delaktighet i planering och utvärdering av insatserna. Som det ser ut i nuläget kommer arbetet att ske i teamet som arbetar mot de yngre barnen med autism. ARBETSUPPGIFTER Vi söker nu en specialpedagog till vår enhet barn- och ungdomshabiliteringen i Lund! I arbetet ingår det att ge specialpedagogisk rådgivning i form av utbildning och föreläsningar till föräldrar och personal kring barnets/ungdomens funktionsnedsättning samt dess konsekvenser. Genom tydliggörande pedagogik arbetar du med strategier kring struktur och rutiner i barnets vardag liksom strategier för att utveckla ADL-färdigheter. Som pedagog hos oss kommer du också att arbeta med mångsidiga intensiva insatser (MII) samt göra pedagogiska bedömningar. I dina arbetsuppgifter ingår det även planering av insatser tillsammans med barnet/ungdomen, dess familj och nätverk såsom skola, förskola, barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst samt övrigt habiliteringsteam. KVALIFIKATIONER Du som söker är utbildad specialpedagog, vi ser gärna att du även är utbildad förskolelärare. Du har goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Giltigt B-körkort är ett krav då det förekommer resor i tjänsten. Har du tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med funktionsnedsättning, habiliteringsarbete och/eller barnpsykiatri ses det som meriterande för tjänsten. Vidare ses kunskap om autism, psykopedagogiskt arbete och intresse av att arbete i tvärvetenskapliga team också som meriterande. För tjänsten är det en förutsättning att du har en mycket god samarbetsförmåga, då du kommer att arbeta i team tillsammans med övriga professioner. Som person är du ansvarsfull, har ett stort engagemang och erfarenhet av självständigt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret sker innan eventuell anställning. Intervjuer kommer att hållas och kan vid behov genomföras via Skype följande dagar; • 2020-06-23 • 2020-06-24 • 2020-06-25 Vi ser fram emot din ansökan och att få lära känna dig! ÖVRIGT Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör. Förvaltning Psykiatri och habilitering är en av Region Skånes fem hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Verksamheten omfattar den offentligt drivna psykiatrin samt habiliteringen i hela Skåne med cirka 4 000 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet. Välkommen! På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Arbetsgivare
REGION SKÅNE
Ansökan
Ansök senast 15 June (15 dagar kvar)

Ansök här

Specialpedagog

Arbetsgivare / Ort: Västerviks kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 18 June (18 dagar kvar)
Publicerad: 2020-05-29
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Specialpedagog

Om jobbet
Östra Ringskolan I Västerviks kommun värnar vi om varje medarbetares arbetsmiljö. Vi vill att alla medarbetare ska trivas och utvecklas i sin yrkesroll. Hos oss ska alla gå till jobbet med en positiv känsla. I kommunen arbetar vi bland annat med pedagogik, vård och omsorg, samhällsbyggnad, kultur, räddningsarbete och arbetsmarknad. Vi har jobb som är inspirerande och meningsfulla. Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag. Vill du ha ett jobb där din insats är betydelsefull för andra människor? Då passar du hos oss! Vår vision inom Barn- och utbildningsförvaltningen är: KOMPETENS FÖR LIVET Lust att lära – rätt att lyckas. Alla barn och elever är nyfikna, kreativa och tänkande. Hos oss har alla en känsla för tolerans och solidaritet. Vi möter barn och elever med höga förväntningar. Vi tror på deras förmåga att lyckas i lärandet för livet. I vårt arbete är mötet med barn och elever, undervisning, medarbetarskap och ledarskap centrala delar för att nå vår vision. Vi söker nu dig som är specialpedagog till Östra Ringsskolan. Dinarbetsuppgifter Som specialpedagog arbetar du såväl operativt som konsultativt och handledande gentemot både medarbetare och ledning. Du ska kunna analysera lärmiljöer och stimulera till utveckling av arbetsformer och arbetssätt inom ramen för ett inkluderande synsätt. I ditt uppdrag ryms både ett utredande och utvecklande arbete med tyngdpunkt på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Genom din roll medverkar du till att våra elever som är i behov av särskilt stöd får ett individanpassat och inkluderande bemötande och insatser som leder till ökad måluppfyllelse. Du genomför också riktade, individuella insatser för de elever som är i behov av det. I det utredande arbetet ska du, inom din spetskompetens, bland annat genomföra fördjupad pedagogisk kartläggning, vara ett stöd i implementeringen av insatser utifrån gjord utredning samt vara ett stöd i uppföljnings- och utvärderingsarbetet utifrån gjord utredning. Du har kontakt med vårdnadshavare för ett tätt samarbete mellan skola och hem samt jobbar aktivt med elever med problematisk skolfrånvaro. Du ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med kurator, skolsköterska, skolpsykolog och rektor. Din kompetens Vi söker dig som är utbildad specialpedagog. Tidigare arbetslivserfarenhet från arbete som specialpedagog är meriterande. Har du erfarenhet av att arbeta med barn med särskilda behov ses även det som meriterande. Som person är du utvecklingsinriktad, positiv och har god kommunikativ förmåga samt förmåga att se helhetern. Vi sätter stort värde vid ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din handledarförmåga. Vi vill att du ska vara en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos eleverna. Du bemöter barn och föräldrar på ett respektfullt sätt och samarbetar med övriga vuxna i skolan för en meningsfull och stimulerande verksamhet. Du är kreativ och utvecklar goda lärandemiljöer för eleverna. Du entusiasmerar och får med dig eleverna samtidigt som du ställer höga krav på dem och tror att de kan leva upp till dina förväntningar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Övrigt Tjänsten omfattas av registerkontroll. Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker. Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik. Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss (http://www.vastervik.se/jobba-hos-oss). Välkommen med din ansökan till oss! Information Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Arbetsgivare
Västerviks kommun
Ansökan
Ansök senast 18 June (18 dagar kvar)

Ansök här

Specialpedagog/-lärare till NTI Gymnasiet

Arbetsgivare / Ort: NTI Gymnasiet Macro AB
Omfattning / Varaktighet: Deltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 19 June (19 dagar kvar)
Publicerad: 2020-05-29
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Specialpedagog

Om jobbet
NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i. Läs mer om våra 29 skolor på ntigymnasiet.se.  NTI Gymnasiet Sollentuna är en attraktiv skola med tre starka program och ca 200 elever. Vi har fokus på hög kvalitet i undervisningen och sedan flera år arbetar vi med formativ bedömning och kollegialt lärande. Är du genuint nyfiken på elevers potential och drivkrafter? Vill du arbeta i ett dynamiskt klimat där elevperspektivet genomsyrar verksamheten? Då är vi rätt skola för dig. Det här erbjuder vi dig Som specialpedagog/-lärare hos oss kommer du vara en del av skolans elevhälsa och tillsammans med dem stötta lärare och elever att nå sin fulla potential. Du ansvarar för att tillsammans med skolans förstelärare säkerställa arbetet med extra anpassningar och utveckla tillgängliga lärmiljöer. Du utreder behov av särskilt stöd och skriver åtgärdsprogram. Skolan har dessutom två heltidsmentorer som du kommer jobba mycket nära. Som medarbetare hos oss blir du en del av en väl fungerande personalgrupp som kännetecknas av arbetsglädje, kreativitet och professionalitet. Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling. Det här söker vi Vi söker dig som är utbildad specialpedagog eller speciallärare samt har erfarenhet av arbeta på gymnasiet. Du har en god pedagogisk förmåga och kan inspirera och engagera kollegor till utveckling av undervisningen utifrån deras olika behov. Vidare har du lätt att skapa förtroende med elever och är van att ha föräldrakontakter. Du värdesätter ett nära samarbete med kollegor och är lyhörd för andras kunskaper, strävar efter att alltid utveckla din kompetens och delta i det kollegiala lärandet. Övrigt Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50-80 %, efter en provanställning på 6 månader. Placeringsort är Sollentuna. Har du frågor, kontakta gärna rektor Pontus Hillström, 0706-89 87 72, [email protected] Välkommen med din ansökan! Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster. Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se.
Arbetsgivare
NTI Gymnasiet Macro AB
Hemsida: https://www.ntigymnasiet.se/
Ansökan
Ansök senast 19 June (19 dagar kvar)

Ansök här

Frödinge skola söker specialpedagog/ speciallärare

Arbetsgivare / Ort: Vimmerby kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 29 June (29 dagar kvar)
Publicerad: 2020-05-29
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Specialpedagog

Om jobbet
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö. Specialpedagog/speciallärare till Frödinge skola Dina arbetsuppgifter På Frödinge skola arbetar fritidshem och skola nära varandra. Skolan har en trevlig miljö med närhet till skog och mark. Tillsammans med dina arbetskamrater är du med och skapar en röd tråd genom hela elevens skoldag.   Som specialpedagog arbetar du nära rektor och är ett stort ansvar för elevhälsans arbete.  Tillsammans med arbetslaget på skolan arbetar du för alla elever och dess utveckling. Du handleder lärare och arbetar nära elever och dess lärmiljö. Arbetet innebär att du tillsammans med övriga kollegor planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet på arbetsplatsen. Din uppgift är att skapa de bästa möjligheterna för att elever, föräldrar och kollegor ska trivas och känna sig trygga. I tjänsten kan eventuellt viss undervisning komma att ingå. Profil • Du har lärarlegitimation med behörighet som specialpedagog/speciallärare  • Du är väl insatt i skolans läroplan • Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i grundskolan. Som person är du kreativ och lyhörd, du har en positiv inställning och en god förmåga att inspirera och motivera eleverna till lärande. Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga, ser möjligheter med ett relationellt förhållningssätt . Det är viktigt att du arbetar systematiskt och reflekterande utifrån behov och resultat. Du har goda kunskaper i arbete med extra anpassningar och särskilt stöd med läroplanen som riktmärke. Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och intresse för tjänsten. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten. Tjänsten omfattas av registerkontroll. Du som sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker. Anställningens omfattning Anställningsform: Tillsvidare  Sysselsättningsgrad:   50 %-100% Tillträde: enligt överenskommelse Ansökan Sista ansökningsdatum: 2020-06-28 Vi tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem där du bifogar CV och personligt brev. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden löper ut.  Vimmerby kommun som arbetsgivare Ansvar, mod och fantasi – det är våra värdeord när vi tillsammans arbetar för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 700 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Vi är cirka 1 300 anställda i 170 olika yrkesroller. Vi erbjuder dig en arbetsplats som uppmuntrar till delaktighet och strävar efter en god balans mellan arbete och fritid.  Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för alla pedagogiska verksamheter, från förskola till högskola, och ansvarar även för svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering för nyanlända. Vårt gemensamma mål är att Vimmerby kommuns barn och ungdomar ska få de bästa förutsättningarna att möta framtiden och utvecklas till kreativa, nyfikna och trygga individer. Vår vision är "Vi gör vårt bästa, vi lyckas, vi lär oss massor och tillsammans når vi toppen!"  Vi tycker det är viktigt med ett öppet klimat där vi lär oss av varandra i vardagen genom att ge och ta feedback, diskutera erfarenheter och prova nya idéer. Läs mer om oss och om Vimmerby kommun som arbetsgivare på vår hemsida: www.vimmerby.se Övrigt Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. Fackliga representanter nås via kommunens växel 0492-76 90 00. Varmt välkommen med din ansökan!
Arbetsgivare
Vimmerby kommun
Hemsida: http://www.vimmerby.se
Ansökan
Ansök senast 29 June (29 dagar kvar)

Ansök här
Visa mer


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.