På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Pedagog Spela filmen

Pedagog

Pedagogik är ett brett kunskapsområde och pedagoger arbetar därför med en lång rad olika arbetsuppgifter inom statlig och kommunal förvaltning och även i näringslivet samt i diverse ideella organisationer, liksom inom förskola, skola, högskola och folkbildning (på folkhögskolor och studieförbund). Exempel på olika sorters pedagogiska yrken är förskollärare, barnskötare, skolforskare, lärare, ateljerista och pedagogista.

Kunskaper i pedagogik i kombination med kurser i exempelvis sociologi, statsvetenskap och/eller samhällsgeografi ger kompetens att arbeta med utrednings-, planerings-, utvecklings- och utvärderingsarbetsuppgifter.

Pedagoger medverkar också ganska ofta i olika internationella projekt (till exempel inom SIDA och hos ideella organisationer) som syftar till att utveckla utbildningsorganisationer i utvecklingsländer. För sådana arbeten kan det vara bra att kombinera studier i pedagogik med exempelvis utvecklingsstudier eller statsvetenskap.

Pedagoger kan arbeta också som konsulter inom organisations-, ledarskaps- och/eller kompetensutveckling. För denna typ av arbetsuppgifter är det lämpligt att kombinera studier i pedagogik med kurser i exempelvis psykologi, sociologi, statsvetenskap och/eller ekonomi.

Andra arbetsuppgifter som pedagoger kan ha finns inom områden som exempelvis läromedelsutveckling, journalistik med inriktning mot skola och utbildning, förlagsverksamhet och allmän informationsverksamhet.

Utbildning

De flesta pedagoger har någon form av eftergymnasial utbildning; ofta är de utbildade lärare, men kan även ha en annan högskole- eller en yrkeshögskoleutbildning. På gymnasiet finns bra förberedadne grundläggande utbildning på flera av programmen, bland annat på BF, barn- och fritidsprogrammet.

Yrkesporträtt
Möt pedagogen Maria K.

"Mentorsroll"
En mentor, som oftast inte undervisar och inte sätter några betyg, har till uppgift att stötta och coacha elever under deras studietid på skolan. En pedagog kan vara anställd som mentor på en grund- eller på en gymnasieskola.

Var god se information om yrken: IT-pedagog/datautbildare, föreläsareutbildarelärare, informatör, förlagsredaktör, journalist, skolforskare, cirkelledareutomhuspedagog.

Visste du att...?

Sverige har fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar och den svenska skolan har ett särskilt ansvar att undervisa om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia, därför att de är en viktig del av den svenska historien och en förutsättning för att kunna bevara de nationella minoriteternas kulturer. Källa: Skolverket.se

Polisens Belastningsregister
Ett krav för att arbeta i skola eller förskola i Sverige är ett rent belastningsregister. Du kan inte börja arbeta i förskola eller skola innan du visat upp detta! Du beställer utdrag ur belastningsregistret här: polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola

Lilla ordboken

ALMA - förkortning för Världens största barn- och ungdomslitteraturpris "Astrid Lindgren Memorial Award", instiftat 2002 av den svenska Regeringen, strax efter att Astrid Lindgren avled. Prissumman är på fem miljoner svenska kronor och delas ut i maj. Källa: alma.se

CRA - Community Reinforcement Approach; är avsett för personer med alkohol- & drogproblem samt för dem med samsjuklighet: både missbruksproblem & t.ex en psykiatrisk diagnos.

Didaktik - ordet har ett grekiskt ursprung & betyder ”undervisa”, ”lära”, ”tillägna sig”. Didaktik är ett relativt ungt forskningsfält i Sverige; det behandlar undervisningens och inlärningens teori och praktiska överväganden; didaktik handlar, alltså, om analysen och förståelsen av faktorer som påverkar undervisning och inlärning.

Case – en undervisningsmetod som kopplar ihop det man lär dig i skolan med det som händer i samhället; i undervisningen enligt case utgår man från verkligheten, arbetar över ämnesgränserna och i mångt och mycket med hjälp av världen utanför klassrummet.

Länktips

44 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.