På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

SFI-lärare
Spela filmen

SFI-lärare

Språkinlärning är en betydligt mer komplex process än vad de många tror – särskilt för vuxna.
Att stödja vuxna invandrare i deras språkinlärning och samtidigt hjälpa dem att komma rätt i det svenska samhället kräver en stor förståelse för hur vuxnas språkinlärningsprocess går till och vad man kan förvänta sig av en vuxen språkinlärare, bland annat vad det gäller inlärningstakt.

SFI (svenska för invandrare)-lärare arbetar med vuxna (oftast personer över 20 år gamla, men i vissa undantagsfall kan studerande på SFI vara yngre, från 16 år gamla) nyanlända invandrare. Hen undervisar huvudsakligen i "svenska för invandrare" men även i grundläggande kurser inom andra ämnen, t.ex inom samhällskunskap/samhällsorientering. Ett av aspekter i SFI-lärares arbete går ut på att skapa passande utrymme för språklig interaktion för att språkstudierna ska gå framåt.

SFI består av fyra kurser: A, B, C och D. När personen är kIar med D-kurs inom SFI (fick godkänt betyg i SFI D) har hen kunskaper i svenska som andraspråk motsvarande ungefär "godkänt betyg i svenska" i slutet av årskurs 6 i grundskolan. Efter SFI kan man läsa SAS Grund (SASG), "svenska som andraspråk" som motsvarar "högstadiesvenska". 

Arbetsplatser

SFI-undervisning bedrivs huvudsakligen inom Komvux, kommunal vuxenutbildningen, men kan även finnas på folkhögskolorna och inom olika projekt, ex. kan Arbetsförmedlingen erbuda SFI-undervisning inom "Stöd-och-matchning".

Se gärna en videofilm (längd 8 min 27 sek) - om Yrken och arbetstider - på lätt svenska. Här är snabblänk till filmen.

Utbildning

För dig som inte redan har någon lärarexamen och vill snabbast möjligt bli behörig SFI-lärare gäller följande:
läs minst 180 högskolepoäng (och av dem minst 90 högskolepoäng i ämnet Svenska som andraspråk) för att sedan läsa KPU, Kompletterande Pedagogisk Utbildning, som är en 90 hp-utbildning = tre terminer på heltid. Att utbilda sig till behörig SFI-lärare tar, alltså, 4.5 år på heltid.

För dig som redan har Lärarexamen (men i andra ämnen än SAS, svenska som andraspråk) gäller följande:
du kan läsa 30 högskolepoäng* SAS, svenska som andraspråk, och sedan ansöka om utökad lärarlegitimation och på så sätt få även behörighet att undervisa i SFI.

Sammanfattningsvis kan man säga att för att bli behörig SFI-lärare måste man skaffa sig Lärarexamen  och att man också måste ha med godkänt resultat läst minst 30 högskolepoäng* i ämnet "Svenska som andraspråk".

_____________

*30 högskolepoäng = studier på högskolenivå, motsvarande heltid under en termin.

Legitimation
En person som har lärar- eller förskollärarexamen kan ansöka om legitimation. För mer info se Skolverket.se/kompetens

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.