På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Modersmålslärare
Spela filmen

Modersmålslärare

Har du ett annat modersmål än svenska? Har du funderat på läraryrket? Då kan du bli lärare i modersmål.

De lärare som undervisar i modersmål måste ha goda kunskaper i detta språk. Ofta kommer de från samma kulturområde som barnen. De måste också ha goda kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.

Som modersmålslärare (lärare med inriktning modersmål) undervisar du invandrarbarn i förskola, grundskola och gymnasieskola i deras modersmål och i andra ämnen. Ämnet har bytt namn från hemspråk till modersmål. Tidigare kallades du hemspråkslärare.

I förskolan får barnen stöd i deras språkliga och kulturella utveckling av modersmålsläraren som träffar barnen någon gång i veckan enskilt eller i grupp. Ibland har modersmålsläraren hand om modersmålsstödet i förskolan, ibland en förskollärare med samma kulturella bakgrund som barnen. Då kallas man ofta för hemspråkstränare eller modersmålstränare.

I grundskola och gymnasieskola, där de flesta modersmålslärare arbetar, undervisar man i modersmålet, som är ett eget ämne, och ger även ofta studiehandledning på modersmålet.

Se gärna information om fler yrken, förslagsvis i första hand om yrken: Lärare, Turistinformatör, Översättare, Tolk, Guide, Studiehandledare, Studiecoach, Språklärare, Språkkonsult, Föreläsare, Utbildare och Pedagog.

Utbildning

Utbildning för att arbeta som modersmålslärare finns inom ämneslärarutbildningen på lärarprogrammet inom högskola och universitet.

Det finns fyra lärarexamina, förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare. Första året läser alla en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna, vilket är generella lärarkunskaper som till exempel betygssättning och bedömning. Efter det följer verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ute på en skola.

Hur varje enskild utbildning ser ut därefter varierar beroende på vilken inriktning man väljer. Ämneslärare med inriktning mot modersmål finns för både årskurs 7-9 och gymnasie på flera olika orter.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 omfattar minst 4,5 års studier. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan omfattar minst 5 års studier.

Man kan t.ex gå den vägen att man läser till lärare i annat ämne eller mot årskurser 4-6 eller mot årskurser 1-3 och sedan ansöker om utökad behörighet i modersmål, då krävs det bland annat att man har klarat av 30 högskolepoäng inom "modersmålet".

En annan väg till att bli behörig modersmålslärare, förutom ämneslärarprogrammen: via alternativet KPU, Kompletterande pedagogisk utbildning 90 högskolepoäng. Men då krävs det att man har sedan innan minst 180 hp godkända varav själva modersmålet ska utgöra minst 90 hp.

Se även information på Skolverkets hemsida om krav för att få en anställning som modersmålslärare: Behörig att undervisa i modersmål är den som har avlagt
1. ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller med inriktning mot arbete i gymnasieskolan om examen omfattar modersmålet som ett ämne,
2. en äldre examen än som avses i 1 och som är avsedd för undervisning i modersmålet, eller
3. en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt denna förordning, om hen genom att ha kompletterat sin behörighet att undervisa som lärare med ytterligare utbildning, har fullgjort ämnesstudier om minst 30 högskolepoäng i modersmålet.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.