På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Ämneslärare Spela filmen

Ämneslärare

Ämneslärare arbetar oftast på grund- och gymnasieskolor, studieförbund samt på Komvux (VuxenutbiIdningen). En behörig gymnasielärare är även behörig att undervisa i samma ämnen på grundskolenivå. ÄmnesIärare kan också, tillsammans med folkhögskolelärare undervisa på FoIkhögskolor; de kan också undervisa inom Yrkeshögskola.

Lärare är i Sverige ett akademinskt yrke, det vill säga man måste läsa på högskola/universitet. När man får sin lärarexamen ansöker man om lärarlegitimation. Det är Skolverket som utfärdar lärarlegitimationer i Sverige.

Det finns oIika vägar att gå om man viII bIi ämnesIärare:
- genom ämnesIärarprogrammet på högskoIa/universitet;
- genom att först Iäsa enskiIda ämnen på högskoIa/universitet och sedan söka KPU (KompIetterande Pedagogisk UtbiIdning) - se info t.ex på Göteborgs Universitetets hemsida.

Funderar du på att bli lärare i svenska som andraspråk? Se gärna en videofilm (längd 8 min 27 sek) - om Yrken och arbetstider - på lätt svenska. Här är snabblänk till filmen.

Se gärna en kort videofilm om gymnasielärare i engelska och matematik.

samt läs om andra yrken, förslagsvis i första hand om: UtbildareVuxenlärareStudiecoach, Folkhögskolelärare, Waldorflärare, HögskolelärareStudiehandledare, Museipedagog, Konstterapeut, Utbildningsadministratör, Utomhuspedagog och Skolledare/Rektor.

Utbildning

Enligt behörighetsförordningen krävs för en ämneslärarexamen minst 90 högskolepoäng i ämnesstudier och minst 90 hp i utbildningsvetenskap. Detta är grunden och kan läsas in på flera olika sätt. Vänd dig i första hand till Studievägledare på lärarutbildningen på det lärosäte -högskola/universitet, där du önskar studera.
OBS! det kan finnas "kombinationsutbildningar", ex. Civilingenjör och Lärare.
En förteckning: över gymnasiala kurser som krävs för behörighet inför lärarutbildning till ämneslärare i olika ämnen - finn här.

Se även information på Skolverkets hemsida om vilka behörighetskrav som ställs på personal på svenska skolor, förskolor och fritidshem.

Studerandeporträtt
Möt Rebecka, som läser till lärare i religion och historia.

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden förväntas vara mycket god på fem till tio års sikt. En prognos från Skolverket bedömer att det kommer att utexamineras ca 31 700 ämneslärare mellan 2015 och 2029 samtidigt som behovet uppges uppgå till 56 400.

Visste du att...?
Det finns svenska grund- och gymnasieskolor även utanför Sverige. Vilka svenska gymnasieskolor som finns utomlands kan du se på gymnasieguiden.se

Lilla ordboken
"Case'' – en undervisningsmetod som kopplar ihop det man lär dig i skolan med det som händer i samhället; i undervisningen enligt case utgår man från verkligheten, arbetar över ämnesgränserna och i mångt och mycket med hjälp av världen utanför klassrummet.

Unga fysikers Världstävning (IYPT Sweden)
Var god se information på iypt.se

Skolornas Matematiktävling
https://mattetavling.se

Länktips

15 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.