Adjunkt

Adjunkt

Adjunkt - är en arbetstitel som används ganska sällan inom utbildningsväsendet i dagens Sverige, men ändå förekommer.

En adjunkt är en lärare på gymnasieskolor, tidigare vid läroverk och på lärosätena, dvs på högskolor och universitet.

Utbildning

Adjunkter har vanligtvis en magisterexamen, dvs kandidatexamen + ett års påbyggnadsutbildning på magisterprogrammet, vilket sammanlagt motsvarar 4 års heltidsstudier på högskolenivå. Högskoleadjunkter vid yrkesinriktade utbildningar har i allmänhet lång yrkeserfarenhet inom det aktuella kunskapsområde.

En bra grund är gymnasiets Samhällsvetenskapsprogrammet.

Anställning av universitetsadjunkter i konstnärliga ämnen grundas på konstnärliga och pedagogiska meriter och förutsätter ingen bestämd akademisk examen. Denna kategori av adjunkter har dock ofta konstnärlig utbildning på mycket hög nivå.

Visa mer
Visa mindre

99 Lediga jobb som adjunkt

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.