På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

51 Lediga jobb

Universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete med inriktning mot grundlärarprog.

Arbetsgivare / Ort: Karlstads Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 27 januari (1 dag kvar)
Publicerad: 2022-01-07
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Universitets- och högskoleadjunkt

Om jobbet
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Grundlärarprogrammet är ett av flera utbildningsprogram inom lärarutbildningen vid Karlstads universitet. Från och med hösten 2022 kommer programmet att utökas med inriktning mot fritidshem. Vi antar varje år 100-tals entusiastiska studenter som vill bli lärare och därmed hjälpa till att tillgodose den stora efterfrågan i landet. Vi kan erbjuda en livaktig forskningsmiljö och kreativa arbetslag som ständigt utvecklar utbildningarna. Institutionen för pedagogiska studier har idag ca.120 medarbetare som är verksamma i alla lärarutbildningsprogram vid Karlstads universitet. Att utbilda sig till lärare är att utbilda sig till ett framtidsyrke där vi, med din och vår samlade kompetens, kan medverka till att våra lärarstudenter går ut och gör skillnad i samhället. Vi behöver nu förstärka med en universitetsadjunkt som har dokumenterad erfarenhet från grundlärarverksamhet i stort men gärna också från fritidshem. Vi erbjuder dig Som anställd vid Karlstads universitet och Institutionen för pedagogiska studier erbjuder vi dig en stimulerande akademisk miljö i form av varierade undervisningsuppdrag, undervisningsformer och en verksamhet som bedrivs i en utvecklande och vetenskaplig miljö. Kompetensutvecklingstid ingår i anställningen med 10-20%. Arbetsuppgifter Här är några exempel på de vanligaste arbetsuppgifterna som kan ingå i anställningen: - Undervisning i kurser på grund- och avancerad nivå, både nät- och campusbaserade, inom i första hand grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem. - Undervisning i uppdragsutbildningar - Bedömning av examinationer - Handledning - Kursledarskap - Utveckling av grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem. Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt yrkesexamen inom lärarutbildning om minst 180 hp eller kandidatexamen i pedagogik, pedagogiskt arbete eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll. För att vara behörig krävs också genomgången högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen, som då sker under kompetensutvecklingstiden, under de två första åren av anställningen (se även HF 4 §4). Lika vikt kommer att läggas vid den sökandes vetenskapliga som pedagogiska skicklighet. Då merparten av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, krävs god förmåga i dessa språk. (För behörighetskrav i övrigt, se https://www.kau.se/files/2021-06/Anstallningsordning201126.pdf). Bedömningsgrunder För att kunna särskilja sökanden kommer nedanstående bedömningsgrunder ”av särskild vikt”, ”av stor vikt” och ”meriterande” att beaktas i nämnd ordning. Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort. Av särskild vikt är examen från grundlärarprogrammet och särskilt med inriktning fritidshem, dokumenterad erfarenhet av undervisning på universitets-/högskolenivå, egen erfarenhet av arbete i grundskolan eller gymnasieskolan. Av stor vikt är pedagogisk skicklighet. Den bedöms till exempel genom dokumenterat goda insatser och erfarenhet av planering, genomförande, utvärdering, pedagogiskt utvecklingsarbete på olika nivåer och egenproducerade läromedel. Av stor vikt är även personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ Meriterande är erfarenhet av vetenskapligt arbete som till exempel genomförda undersökningar och skrivande av vetenskapliga texter (t ex uppsatser, rapporter) inom kunskapsområdet. Meriterande är även en yrkesmässig bredd, till exempel genom att du har kvalifikationer och intresse av att jobba inom flera av institutionens lärarutbildningsprogram. Villkor Anställningen är tillsvidare på heltid (100%) med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma. Vi förutsätter att den som får anställningen, i stor omfattning, kommer att befinna sig på plats i vår miljö. Ansökan Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef. Ansökan ska innehålla: - Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll. - CV - Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter. - Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter. - Redogörelse för språkkunskaper Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress: Karlstads universitet HR-avdelningen, Ida Henriksson 651 88 KARLSTAD Sista ansökningsdag: 2022-01-27                                       Ange referensnr: REK2022/2 Välkommen med din ansökan! Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.
Arbetsgivare
Karlstads Universitet
Ansökan
Ansök senast 27 januari (1 dag kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete mot yrkes-/ ämneslärarlärar-prog.

Arbetsgivare / Ort: Karlstads Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 27 januari (1 dag kvar)
Publicerad: 2022-01-07
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Universitets- och högskoleadjunkt

Om jobbet
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Ämneslärarprogrammet är viktiga utbildningsprogram inom lärarutbildningen vid Karlstads universitet. Vi antar varje år 100-tals entusiastiska studenter som vill bli lärare och därmed hjälpa till att tillgodose den stora efterfrågan i landet. Vi kan erbjuda en livaktig forskningsmiljö och kreativa arbetslag som ständigt utvecklar utbildningarna. Institutionen för pedagogiska studier har idag runt 120 medarbetare som är verksamma i alla lärarutbildningsprogram vid Karlstads universitet. Att utbilda sig till lärare är att utbilda sig till ett framtidsyrke där vi, med din och vår samlade kompetens, kan medverka till att våra lärarstudenter går ut och gör skillnad i samhället. Vi behöver nu förstärka med en universitetsadjunkt som har dokumenterad erfarenhet från yrkes- eller ämneslärarverksamhet. Vi erbjuder dig… Som anställd vid Karlstads universitet och Institutionen för pedagogiska studier erbjuder vi dig en stimulerande akademisk miljö i form av varierade undervisningsuppdrag, undervisningsformer och en verksamhet som bedrivs i en utvecklande och vetenskaplig miljö. Kompetensutvecklingstid ingår i anställningen med 10 - 20%. Arbetsuppgifter Här är några exempel på de vanligaste arbetsuppgifterna som kan ingå i anställningen: - Undervisning i kurser på grund- och avancerad nivå, både nät- och campusbaserade, inom i första yrkes- eller ämneslärarprogrammen. - Undervisning i uppdragsutbildningar - Bedömning av examinationer - Handledning - Kursledarskap - Utveckling av yrkes- eller ämneslärarprogrammen Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt yrkesexamen inom lärarutbildning om minst 180 hp eller kandidatexamen i pedagogik, pedagogiskt arbete eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll.  För att vara behörig krävs också genomgången högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen, som då sker under kompetensutvecklingstiden, under de två första åren av anställningen (se även HF 4 §4). Lika vikt kommer att läggas vid den sökandes vetenskapliga som pedagogiska skicklighet. Då merparten av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, krävs god förmåga i dessa språk. (För behörighetskrav i övrigt, se https://www.kau.se/files/2021-06/Anstallningsordning201126.pdf). Bedömningsgrunder För att kunna särskilja sökanden kommer nedanstående bedömningsgrunder ”av särskild vikt”, ”av stor vikt” och ”meriterande” att beaktas i nämnd ordning. Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort. Av särskild vikt är examen från något av lärarprogrammen ämnes- eller yrkeslärarprogrammen, dokumenterad erfarenhet av undervisning på universitets-/högskolenivå, egen erfarenhet av arbete i grundskolan eller gymnasieskolan. Av stor vikt är pedagogisk skicklighet. Den bedöms till exempel genom dokumenterat goda insatser och erfarenhet av planering, genomförande, utvärdering, pedagogiskt utvecklingsarbete på olika nivåer och egenproducerade läromedel. Av stor vikt är även personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ Meriterande är erfarenhet av vetenskapligt arbete som till exempel genomförda undersökningar och skrivande av vetenskapliga texter (t ex uppsatser, rapporter) inom kunskapsområdet. Meriterande är även en yrkesmässig bredd, till exempel genom att du har kvalifikationer och intresse av att jobba inom flera av institutionens lärarutbildningsprogram. Villkor Anställningen är tillsvidare på heltid (100%) med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma. Vi förutsätter att den som får anställningen, i stor omfattning, kommer att befinna sig på plats i vår miljö. Ansökan Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef. Ansökan ska innehålla: - Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll. - CV - Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter. - Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter. - Redogörelse för språkkunskaper Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress. Karlstads universitet HR-avdelningen, Ida Henriksson 651 88 KARLSTAD Sista ansökningsdag: 2022-01-27                                       Ange referensnr: REK2022/3 Välkommen med din ansökan! Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.
Arbetsgivare
Karlstads Universitet
Ansökan
Ansök senast 27 januari (1 dag kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Universitetsadjunkt i Botanik

Arbetsgivare / Ort: Sveriges Lantbruksuniversitet
Omfattning / Varaktighet: Deltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 28 januari (2 dagar kvar)
Publicerad: 2022-01-14
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Universitets- och högskoleadjunkt

Om jobbet
Universitetsadjunkt sökes med inriktning mot botanik och kulturväxtväxtkännedom. Institutionen för växtförädling SLU Institutionen för växtförädling utför forskning och utbildning på globala utmaningar som påverkar vår livsmedelsförsörjning och miljö. Vårt fokus är på hållbar produktion av  mat och biobaserade material, förbättring av näringsinnehållet i maten genom växtförädling och postharvest processning, samt framtagning av grödor för en biobaserad ekonomi i ett föränderligt klimat. Vi arbetar med att studera viktiga egenskaper i växten, förstå deras mångfald och genetik och slutligen överföra egenskaperna till användbara former i viktiga grödor. Undervisning inom institutionen bedrivs för hortonomer, trädgårdsingenjörer, lantmästare, landskapsingenjörer och landskapsarkitekter. Ämnen där vi undervisar omfattar växtgenetiska resurser, växtförädling, växtbiokemi, genetik, systematisk botanik, floristik, frukt- och bärproduktion, postharvest och produktskvalité, växtfysiologi, mikroförökning, bioinformatik, molekylärbiologi och genteknik. Arbetsuppgifter: Innehavare av anställningen ska bedriva undervisning i ämnet botanik och kulturväxtkännedom för trädgårdsingenjör- och landskapsingenjörsprogrammen inom SLU. Undervisningen är i form av föreläsningar, övningar och exkursioner. Innehavare av anställningen ska också ha kursansvar med planering, administration och uppföljning av kurser. Andra uppgifter innebär att uppdatera, sammanställa och utveckla undervisningsmaterial. Kvalifikationer: Vi söker en biolog, hortonom, agronom, landskapsingenjör eller trädgårdsingenjör med krav på god pedagogisk förmåga, god kunskap inom botanik och en bred kunskap om kulturväxter. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska är ett krav. Tidigare kursadministration och undervisningserfarenhet på universitetsnivå är meriterande. Placering: Alnarp Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning. Omfattning: 50% Tillträde: Enligt överenskommelse. Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-01-28. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. www.slu.se
Arbetsgivare
Sveriges Lantbruksuniversitet
Hemsida: http://www.slu.se
Ansökan
Ansök senast 28 januari (2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

University lecturer in nursing science

Arbetsgivare / Ort: Göteborgs Universitet / Göteborg
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 28 januari (2 dagar kvar)
Publicerad: 2022-01-16
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet

University lecturer in nursing science with a

specialization in anaesthesia care

The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 53 500 students and 6 500 employees

make the university a large and inspiring place to work and study. Strong research and attractive study programmes attract

scientists and students from around the world. With new knowledge and new perspectives, the University contributes to a

better future.

The Institute of Health and Care Sciences is at the forefront both nationally and internationally concerning person-centred

care. Person-centred care is present in education, research as well as innovation. The Institute is organised according to

academic areas made up by interdisciplinary profiles: Reproductive and perinatal health; Care in long term conditions; The

Life Context and Health Promotion; Diagnostics, Acute and Critical Care and Learning and Leadership for Health Care

Professionals. The purpose of having academic areas is to integrate the Institute’s joint competence to promote quality in

education, research, and collaboration.

The Institute of Health and Care Sciences offers several undergraduate and postgraduate programmes for nurses,

radiographers, midwives, and specialist nurses. The basic training courses for nurses and radiographers lead to a

professional degree as well as a bachelor's degree. The training of midwives and the different courses for specialist nurses

lead to a professional registration in combination with a master's degree. All professional programmes lead to a professional

registration. Moreover, the freestanding courses are offered at an advanced level, offering the possibility to continue

studying towards a master's degree in one of the Institute’s main subjects, nursing, reproductive and perinatal health,

radiography, and health care pedagogics. There is also a Doctoral study programme at the Institute of Health Care

Sciences.

Subject area

Nursing science with a specialization in anaesthesia care.

Subject area description

In the discipline of nursing, the knowledge about health and living a good life despite the presence of illness and/or disability

is developed, as well as the knowledge of a peaceful and dignified passing. Nursing is based on needs and problems related

to health and ill health in daily life, but also on people's resources and ability to deal with problems. In nursing, it is not only ill

health/illness/disability per se, but people's reactions and interpretation of their illness that are in focus. A central aspect in

nursing is the close relationship between the nurse, the patient and the relatives.

Job assignments

The position will be placed in the Section for Diagnostics, Acute and Critical Care. You will be teaching mainly within the

specialist nursing programme with a specialization in anaesthesia care. However, other tasks may be given in collaboration

with other sections at the Institute.

The responsibilities include planning and teaching, coordinating resources, working on continuity across the courses,

keeping up to date with current research and performing the duties of the course co-ordinator. The course coordinator is

required to develop and coordinate learning objectives, activities, and forms of examination and assessment criteria in

relation to course content, aims and current pedagogical research. It also includes quality, assurance. Further, you will be

expected to supervise and examine degree projects on a first and second cycle level, Parts of your duties also involve

administration related to educational activities. In addition, we expect the candidate to actively work on development of the

subject in the main field as well as to undertake research projects within the field. Other activities may also be included and

the employment may evolve over time.

The employment includes actively working towards the Institute's objectives and business plan. Employees are also

expected to actively contribute to the development of the academic environment. It is required for all employees to

participate in joint meetings and activities organised by the Institute.

The applicant is expected to teach in both Swedish and English.

Eligibility

The qualifications required to be employed as a lecturer are stated in the University of Gothenburg’s appointment system.

Completed at least second cycle studies in Nursing or Care Pedagogics. Shown pedagogical expertise. Registered nurse

with a Swedish licence for nursing, and certificate as a specialist nurse with a specialization in anaesthetic care.

We require the applicant to be able to speak and write in Swedish and English.

See more info on the University of Gothenburgs homepage job opportunities.

https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=7&lang=UK&validator=9b89bead79bb7258ad55c8d75228e5b7&job_id=23387


Arbetsgivare
Göteborgs Universitet
Medicinaregatan 3
40530 Göteborg
Hemsida: https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin
Ansökan
Ansök senast 28 januari (2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Universitetsadjunkt i omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård

Arbetsgivare / Ort: Göteborgs Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 28 januari (2 dagar kvar)
Publicerad: 2022-01-14
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Universitets- och högskoleadjunkt

Om jobbet
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Ämne Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård. Ämnesbeskrivning Inom disciplinen omvårdnad utvecklas kunskap om hälsa, ett gott liv trots sjukdom eller funktionshinder och om fridfull och värdig död. Omvårdnad utgår från behov och problem relaterade till hälsa och ohälsa och till det dagliga livet, men också människors resurser och förmåga att hantera problem. I omvårdnad är det inte ohälsa/sjukdom/funktionshinder i sig, utan människors reaktioner och tolkning av sin sjukdom som är i fokus. Centralt i omvårdnaden är en nära relation mellan sjuksköterska, patient och närstående. Arbetsuppgifter Anställningen är placerad främst inom sektionen för Diagnostik och vård vid akuta och kritiska tillstånd. Undervisningen sker främst inom specialistutbildning för sjuksköterskor med inriktning mot anestesisjukvård. Vid behov kommer aktuella arbetsuppgifter ske i samverkan med andra sektioner vid institutionen. I arbetsuppgifterna ingår planering och undervisning, samordna resurser, verka för fortlöpande sammanhang i kurserna, hålla sig uppdaterad om aktuell utveckling inom ämnesområdena samt vara kursansvarig. I uppdraget som kursansvarig lärare ingår att utveckla och samordna lärandemål, läraktiviteter, examinationsformer och bedömningskriterier i relation till innehåll, syfte och aktuell pedagogisk forskning, samt kvalitetssäkra utbildningen med validerade utvärderingsformer. Vidare ingår i tjänsten att handleda och examinera uppsatser på grundnivå samt handleda uppsatser på avancerad nivå. Administrativa uppgifter relaterade till utbildningsverksamheten är en betydande del av arbetsuppgifterna. Vidare ingår att aktivt verka för ämnesutveckling av huvudområdet. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma och anställningens innehåll kan komma att förändras över tid. I anställningen ingår att aktivt verka för att uppnå institutionens målsättning och verksamhetsplan vilket bland annat innebär att aktivt bidra till att utveckla den akademiska miljön inom sektionens Kompletta Akademiska Miljö (KAM). Därutöver förväntas det att alla medarbetare deltar i de planerade gemensamma sammankomster och aktiviteter som anordnas på institutionen. Den sökande ska undervisa på svenska och engelska. Behörighet Behörighet vid anställning som lärare finns angivna i Göteborgs universitets anställningsordning. Genomgått högskoleutbildning på lägst avancerad nivå inom omvårdnad eller vårdpedagogik, visad pedagogisk skicklighet, samt specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård. Svensk sjuksköterskelegitimation. Behärska svenska och engelska i både tal och skrift. Bedömningsgrund För fullständig annons med angivna bedömningsgrunder hänvisas till:https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=23322 Anställning  Tillsvidareanställning, heltid 100% med placering vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Tillträde under våren 2022 efter överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Kontaktuppgifter för anställningen Helena Wigert, sektionschef Diagnostik och vård vid akuta och kritiska tillstånd samt Reproduktiv och Perinatal Hälsa. Telefon: 0706-38 11 80 E-post: [email protected] Karin Ahlberg, Prefekt vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Telefon: 031-786 60 90 E-post: [email protected] Fackliga organisationer Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande Ansökan Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”.  Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för ansökan till läraranställningar. Du som sökande ska uppfylla behörighetskrav och ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas: - Svensk legitimation som sjuksköterska - Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård - Visad pedagogisk skicklighet - Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa - Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2021/1680 och skickas till: Göteborgs universitet Sahlgrenska akademin HR-avdelningen Box 400 405 30 Göteborg Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-01-28   Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Arbetsgivare
Göteborgs Universitet
Hemsida: http://www.gu.se/
Ansökan
Ansök senast 28 januari (2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.