På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Högskolelärare

Högskolelärare

De flesta högskolelärare har disputerat, dvs har med godkänt resultat presenterat sin doktorsavhandling.

Som universitets- och högskolelärare kan man inneha olika titlar beroende på utbildningsgrad.

I universitets- och högskolelärarens arbetsuppgifter ingår bland annat undervisning, planering, handledning, examination, kursutveckling, pedagogiskt utvecklingsarbete samt administration.

Som universitetslektor undervisar man högskolestuderande, deltar i framtagande av nya kurser och program, samt i förändringar/utvecklingen av de redan existerande kurser och utbildningar samt handleder också examensarbeten och doktorander.

Arbetet som universitets- och högskolelärare kräver djupa kunskaper och ett stort engagemang i det ämne som man undervisar i. 

Utbildning

Akademisk utbildning krävs.

För anställning som Universitetslektor krävs det vanligtvis att man har avlagt doktorsexamen samt genomgått en högskolepedagogisk utbildning.

Vid anställning av universitetslektor inom konstnärlig verksamhet gäller det särskilda regler. Vad det är för särskilda regler för anställning på ett lärosäte är en fråga för en avdelning som arbetar med sådana ärenden och handlägger utlysning av tjänster och det kan skilja sig åt från lärosäte till lärosäte.

Bra grundläggande utbildning finns bl a på gymnasiets Samhällsvetenskapsprogrammet.

Arbetsplats

Högskolelärare undervisar på högskolor/universitet och ofta kombinerar undervisning med forskning inom "sitt område".

Länktips

Visa mer
Visa mindre

351 Lediga jobb

Lärare till undersköterskeutbildning

Arbetsgivare / Ort: Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola / SEGLORA
Omfattning / Varaktighet: Deltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-04-23
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet

Omfattning: 75% - 100% Tillsvidare

Sedan i höstas bedriver vi tillsammans med kommunerna i Sjuhärad en ny utbildning till undersköterska. Utbildningen bedrivs som en deltidsutbildning där alla deltagarna arbetar inom omsorgerna.

Välkommen till vår skola i Seglora, vi behöver Dig som förstärkning till vårt lärarlag för yrkesutbildningar och till vår undersköterskeutbildning. Som yrkeslärare i vård och omsorg kommer du att undervisa vuxna elever och delta i ett mindre lärarlag som gemensamt utformar undervisningen. Tillsammans bygger vi upp en ny utbildningsform för både personlig- och yrkesmässig utveckling.

Vi ser helst att du har erfarenhet av undervisning i ämnet vård och omsorg, att du är flexibel i ditt pedagogiska förhållningssätt, att du har relevant utbildning samt att du gärna får vara utbildad sjuksköterska och/eller ha erfarenhet inom psykiatri.

Din profil:

För att vara aktuell för tjänsten som yrkeslärare vill vi att du har:

  • erfarenhet och/eller behörig som lärare inom vård- och omsorg
  • god pedagogisk förmåga
  • god kommunikationsförmåga muntligt och skriftligt
  • yrkeserfarenhet

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, erfarenhet inom vård- och omsorgsarbete och erfarenhet av att undervisa. Vår pedagogik utgår från ett erfarenhetsbaserat, reflekterande och handlingsinriktat arbetssätt där praktik och teori är integrerat. Kunskaps- och personlig utveckling sker i huvudsak i små studiegrupper och genom att kursdeltagarna aktivt bidrar till den gemensamma utvecklingen.

Arbetsgivare
Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola
SÄLGERED
51593 SEGLORA
Hemsida: www.a-folkhögskolorna.se
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE

Universitetslektor i arkeologi

Arbetsgivare / Ort: Lunds Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-03-31
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Universitets- och högskolelektor

Om jobbet
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter. Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet är en av de äldsta och största arkeologiska institutionerna i Sverige, och en av de 100 främsta i världen enligt QS World University Ranking. Vi erbjuder en vital miljö för forskning och undervisning och har gjort så sedan 1805. Institutionen består i dag av fyra ämnen: antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, historisk arkeologi och historisk osteologi. Ämnena samverkar med varandra, samtidigt som de har olika idéhistorisk bakgrund och delvis arbetar med olika källmaterial, metoder och teoretiska perspektiv. Detta är institutionens styrka ur både forsknings- och utbildningssynpunkt. Våra studenter väljer därför ofta att kombinera våra olika ämnen i sina studier för att få en personligt anpassad examen. Som ämnet arkeologi är organiserat i Lund omfattar det i första hand studiet av den förhistoriska människans materiella kultur, levnadsförhållanden och samhällsbildningar, relationen till den naturliga miljön och kontakten mellan samhällen. En väsentlig del för studiet är jämförelsen av olika material från olika kulturer inom och utom det nordiska området. Detta medför ett långtidsperspektiv som är av stor betydelse även för bedömningen av många nutidsproblem och för den samtida utvecklingen. Fokus i forskning och undervisning ligger på teori, metod, fältarkeologi och periodstudier innefattande stenålder till och med vikingatid i en europeisk kontext. Arbetsuppgifter I anställningen ingår undervisning, examination och forskning inom ämnet arkeologi med särskild inriktning mot fältarkeologi samt praktisk tillämpning och teoretisk och metodisk utveckling rörande användandet av GIS inom arkeologi. Innehavaren förväntas kunna undervisa både på grund- och avancerad nivå, inom hela det förhistoriska kronologiska spektrumet, från stenålder till och med vikingatid. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av uppsatser. Administrativa uppdrag kan komma att ingå i tjänsten. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet. Behörig är den som har: - avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, - visat pedagogisk skicklighet, - genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper, - förmåga att undervisa på svenska (eller danska/norska) och engelska från anställningens första dag. Bedömningsgrunder - graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl - god nationell och internationell nivå som forskare, - god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder, - förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen, - förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet samt förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet. Särskilt meriterande, i fallande ordning, är: - Dokumenterad erfarenhet av att leda större fältarkeologiska undersökningsprojekt och av det uppdragsarkeologiska systemet i Sverige - Dokumenterad erfarenhet av att undervisa på fältkurser samt om användandet av GIS i arkeologi ur metodisk och teoretisk synvinkel - Dokumenterad erfarenhet av nätbaserad undervisning - Dokumenterad erfarenhet av handledning av kandidat- och masteruppsatser - Godkänd och erfaren användare av FornReg och Intrasis Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Instruktioner för ansökan Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på https://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att allt är inkommet till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen. Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar. Villkor Universitetet tillämpar individuell lönesättning.  Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Arbetsgivare
Lunds Universitet
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Universitetsadjunkt i pedagogik med inriktning bild

Arbetsgivare / Ort: Mittuniversitetet
Omfattning / Varaktighet: Deltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-04-12
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Universitets- och högskoleadjunkt

Om jobbet
Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller tre ämnen, där det största ämnet är pedagogik och de övriga två är samhällskunskap och bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning. Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna är undervisning och genomförande av examinationer inom huvudområdet Pedagogik med inriktning mot Bild. Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att anställas som universitetsadjunkt i pedagogik är den som avlagt högskoleexamen omfattande minst 180 hp varav minst 90 hp pedagogik, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt visat pedagogisk skicklighet, se https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/anstallningsordning-miun-2020_2642.pdf. Erfarenhet av undervisning i pedagogik är meriterande liksom erfarenhet av kursansvar samt arbete med digitala lärplattformar, exempelvis Moodle. För tjänsten krävs goda kunskaper i det svenska språket. Särskild omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten. Denna avser planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.  Anställning och tillträde: Visstidsanställning 11 månader, deltid 50 procent. Tillträde 2021-08-01. Anställningsort: Sundsvall Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Marcia Håkansson Lindqvist, mailto:[email protected] eller 010-142 78 49, studierektor Marie Frykland, mailto:[email protected] eller 010-142 83 19 och studierektor Camilla Månsson Waldehagen, mailto:[email protected] eller 010-142 82 01 Se även avdelningens hemsida https://www.miun.se/utv Ansökan: Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-05-15. Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Arbetsgivare
Mittuniversitetet
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Universitetsadjunkt i Pedagogik

Arbetsgivare / Ort: Mittuniversitetet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-04-13
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller tre ämnen, där det största ämnet är pedagogik och de övriga två är samhällskunskap och bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning. Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna är främst undervisning och genomförande av examinationer inom ämnet pedagogik i lärarutbildningarna. Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att anställas som universitetsadjunkt i pedagogik är den som avlagt högskoleexamen omfattande minst 180 hp varav minst 90 hp pedagogik, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt visat pedagogisk skicklighet (https:// medarbetarportalen.miun.se/universitetet/styrdokument/Verksamhetsstod/Personal/Anstalla-personal/ Regel/Mittuniversitetets-anstallningsordning/). Erfarenhet av undervisning i pedagogik är meriterande liksom erfarenhet av kursansvar samt arbete med digitala lärplattformar, exempelvis Moodle. För tjänsten krävs goda kunskaper i det svenska språket. Särskild omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten. Denna avser planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Handläggning Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet. Anställning och tillträde: Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i elva månader med tillträde 2021-07-01, eller enligt överenskommelse. Information Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Marcia Håkansson Lindqvist, mailto:[email protected] eller 010-142 78 49 och studierektor, Marie Frykland, mailto:[email protected] eller 010-142 83 19 och studierektor, Camilla Månsson Waldehagen, mailto:[email protected] eller 010-142 82 01. Se även avdelningens hemsida http://www.miun.se/utv Ansökan: Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-05-15. Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Arbetsgivare
Mittuniversitetet
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Timarvoderade mentorer i Diskret matematik

Arbetsgivare / Ort: Linköpings Universitet
Omfattning / Varaktighet: Deltid / 3 - 6 månader
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-04-23
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Universitets- och högskoleadjunkt

Om jobbet
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Matematiska institutionen (MAI) bedrivs såväl utbildning som forskning. Forskningen omfattar ett brett spektrum av områden från ren matematik och inomvetenskapliga problemställningar till tillämpningar inom teknik, naturvetenskap, ekonomi och ämnesdidaktik. Vårt mål är att skapa en miljö som uppmuntrar till nytänkande och som är lyhörd för aktuella förutsättningar och behov. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/mai Matematiska institutionen, https://liu.se/organisation/liu/mai  söker minst 10 timarvoderade mentorer till: TATA65 Diskret matematik Arbetsuppgifter Ett mentorspass ska vara något annat än en extralektion. Mentorspasset ska ha fokus på arbete i grupp och att man arbetar med ett problem eller ett problemområde. Mentorn väljer själv ut och förbereder något centralt moment eller någon uppgift ur kursen som gruppen skall arbeta med.  Behörighet Behörig till timarvoderat uppdrag som mentor i ovan nämnda kurs är den som har klarat av ovan nämnda kurs med betyget 5. Det är meriterande om du studerar vid Linköpings universitet. Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande För mer information om anställningen: https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16098&rmlang=SE Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Arbetsgivare
Linköpings Universitet
Hemsida: https://www.liu.se/
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.