Högskolelärare

Högskolelärare

De flesta högskolelärare har disputerat, dvs har med godkänt resultat presenterat sin doktorsavhandling.

Som universitets- och högskolelärare kan man inneha olika titlar beroende på utbildningsgrad.

I universitets- och högskolelärarens arbetsuppgifter ingår bland annat undervisning, planering, handledning, examination, kursutveckling, pedagogiskt utvecklingsarbete samt administration.

Som universitetslektor undervisar man högskolestuderande, deltar i framtagande av nya kurser och program, samt i förändringar/utvecklingen av de redan existerande kurser och utbildningar samt handleder också examensarbeten och doktorander.

Arbetet som universitets- och högskolelärare kräver djupa kunskaper och ett stort engagemang i det ämne som man undervisar i. 

Utbildning

Akademisk utbildning krävs.

För anställning som Universitetslektor krävs det vanligtvis att man har avlagt doktorsexamen samt genomgått en högskolepedagogisk utbildning.

Vid anställning av universitetslektor inom konstnärlig verksamhet gäller det särskilda regler. Vad det är för särskilda regler för anställning på ett lärosäte är en fråga för en avdelning som arbetar med sådana ärenden och handlägger utlysning av tjänster och det kan skilja sig åt från lärosäte till lärosäte.

Bra grundläggande utbildning finns bl a på gymnasiets Samhällsvetenskapsprogrammet.

Arbetsplats

Högskolelärare undervisar på högskolor/universitet och ofta kombinerar undervisning med forskning inom "sitt område".

Visa mer
Visa mindre

867 Lediga jobb

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.