På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Läkare

Läkare

I Sverige hör yrket Läkare till de så kallade Reglerade yrken, där strikta krav gäller på vem som får utöva yrket; det krävs, som regel, Läkarlegitimation från Socialstyrelsen för att i Sveirge få lov att utöva läkaryrket (info om ett Undantag - "särskild förordnande" finns på Socialstyrelsens hemsida) - var god se även info om Legitimationsyrken.

Som läkare på sjukhus kan man arbeta inom många områden till exempel kirurgi, psykiatri, ortopedi m.m. En läkare tar vanligen hand om ett antal patienter och har huvudansvaret för att undersöka dem, ställa diagnos och se till att de får den behandling och vård de behöver. Dessutom ska läkare även se till att patienten får information om vad som sker och om olika behandlingsmöjligheter. Läkare ska också informera de anhöriga, ge hälsoråd och upplysa om de eventuella biverkningar av mediciner och behandlingar.

Läkare kan bland annat vara anställda på Vårdcentraler och på privata läkarmottagningar. Som utbildad läkare kan man också arbeta med framtagande av nya läkemedel på läkemedelsföretag (se yrkespresentation Läkemedelsutvecklare), som forskare och/eller som högskolelärare.

Det finns även andra möjliga arbetsuppgifter för en läkare, exempelvis är att arbeta som medicinsk humanitär rådgivare för en välgörenhetsorganisation, ex. för Läkare utan gränser.

Personliga egenskaper som krävs för att trivas med och lyckas i yrkesrollen som läkare är att man är noggrann, ansvarstagande, empatisk, tålig/tålmodig.
Det är mycket viktigt att dubelkolla och vara säker på att alla åtgärder är utförda på ett korrekt sätt vid exempelvis diagnostisering, behandling och medicinering.

Mer information finns bIand annat på Sveriges Iäkarförbunds hemsida: slf.se.

Utbildning

I Sverige kan man inte bIi Iäkare på något annat sätt än genom att Iäsa Iäkarprogrammet på Universitetet. Programmet är 5.5 år (11 terminer) Iång. Efter att med godkänt resuItat gått igenom Iäkarprogrammet, måste man även genomgå AT-tjänstgöring. AT-tjänst är minimum 18 månader Iång, men ofta är den Iängre, vanIigtvis 21 månader och kan även vara i upp tiII 2 år (24 månader). Efter det kan man hos SociaIstyreIsen ansöka om IäkarIegitimation. Se info om AT-Iäkare.

Läkarexamen kan till engelska översättas som Degree of Master of Science in Medicine. Följande lärosäten erbjuder i Sverige (uppgift från augusti 2017) läkarutbildningen:
- Göteborgs universitet
- Karolinska institutet (som även erbjuder AU, alternativt urval - PIL)
- Linköpings universitet
- Lunds universitet
- Umeå universitet
- Uppsala universitet
- Örebro universitet.

Studier till läkare utomlands
Det är hård konkurrens om utbildningsplatser på läkarprogrammet på alla svenska lärosäten. Det är den främsta anledningen till varför många svenskar väljer att söka läkarstudier utomlands. Läs ex. reportage "Många fördelar med läkarstudier i Polen" på Studera.nu .
Det finns ett antal företag som hjälper till med info och praktiska "saker" - om man vill läsa utomlands, bl a till läkare. Ibland tar de företagen betalt från både de skolorna där de förmedlar studierna på och från de som söker studier; och ibland är det kostnadsfritt för de som söker studier.
Att tänka på: förutom svårigheter med språket utomlands, med boende, terminsavgifter och andra hinder/problem, bör man även vara beredd på att Socialstyrelsen inte nödvändigtvis godkänner de utländska studier. Ofta krävs det kompletteringar i form av kurser och/eller praktik. Att de kurser som man behöver komplettera med ges som fristående kurser, kan man på förhand inte garantera. Det kan därför bli så tråkigt att man, trots sin läkarexamen från utlandet, kan få stora svårigheter i att få sin utbildnig erkänd i Sverige.
OBS! studier (motsvarande svenska studier) i de Nordiska länder brukar i princip erkännas i Sverige, utan några större problem. Även studier i andra länder inom EU brukar (i prinicp) erkännas; dock kan vissa kompletteringar krävas och inga garantier kan - på förhand- ges.
Ett antal länder (dock gäller det ännu inte i Sverige) har genom ett parlamentariskt beslut avskaffat AT-tjänst och istället gjort utbildningen en termin längre och det sista läsåret är ett praktikår som ersätter AT-tjänstgöring.
Är man intresserad av att läsa till läkare utomlands och sedan kunna jobba i Sverige, bör man helst välja ett Universitet utomlands som är ett av de "statligt godkända universitet". För mer info se Universitets- och Högskolerådets hemsida.

Övrigt

KarriärmöjIigheter för Iäkare är bI a föIjande: att vidareutbiIda sig tiII speciaIistIäkare, satsa på forskning och/eIIer undervisning (t.ex bIi högskoIeIärare) eIIer söka tjänster som överIäkare. Men det finns också exempeI på att utbiIdade Iäkare satsar på andra karriärmöjIigheter, t.ex bIir IäkemedeIsutveckIare eIIer medicinska journaIister. Ännu en möjlighet för läkare finns - att bli Sexologer. För det behöver de läsa på masterprogrammet i sexologi som i Sverige erbjuds endast (uppgift från april 2018) på Malmö Universitetet.

Se gärna information om andra Iegitimationsyrken och om yrken IäkemedeIsutveckIare, HögskoIeIärare, Forskare och SpeciaIistIäkare.

Visste du att...?
Under ett liv på 70 år blinkar en människa ca 135 miljoner gånger.

Yrkesporträtt
Möt Jonathan, läkare på akutmottagningen.

Länktips
socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/vemfarjobbaivarden
studera.nu/studera-utomlands
internet.gumed.edu.pl - hemsida om läkarstudier i Polen
ki.se/utbildning/alternativt-urval - info om Alternativt Urval till läkar- och tandläkarprogrammen på Karolinska Institutet i Stockholm
framtid.se/yrke/lakemedelsutvecklare - yrkespresentation Läkemedelsutvecklare
folkhalsomyndigheten.se - en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa
serious-science.org/themes/medicine - an independent, non-profit, non-governmental project whose main mission is to spread knowledge
riksdagen.se/sv/dokument-lagar - Patientsakerhetslag (2010:659)
fragasyv.se/info/lakare-eller-bma - jämförelse Läkare - BMA
biomedicinuppsala.se - biomedicinska föreningen
socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/forarbetsgivare/anstallalakareutanlegitimation - info om "särskild förordnande" (om att kunna, under begränsad period, arbeta som läkare utan legitimation)
framtid.se/yrke/reglerade-yrken - info om "Reglerade yrken"
uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning - info om Lissabonkonventionen på UHR´s (Universitets- & Högskolerådets hemsida)
edu.mah.se - info om masterprogrammet i Sexologi på Malmö universitetet
sverigesradio.se/sida/artikel - sexologi är en specialkompetens
who.int - WHO, World Hälsoorganisation
stralsakerhetsmyndigheten.se - om Strålning i Vården
socialstyrelsen.se - HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

jobbafrisk.se - webbplatsen Jobba Frisk vill vi öka kunskapen om risken för astma & eksem i arbetslivet & hur man kan förebygga problem.
lakartidningen.se
oru.se/en-läkare

25 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.