På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Forskare
Spela filmen

Forskare

Forskare avser en person som bedriver vetenskapliga studier med en aktiv, planmässig och metodisk process med målsättning att få nya kunskaper och öka det gemensamma vetandet.

Forskare finns inom väldigt många kunskapsområden. Samhällsvetenskaplig forskning kan t.ex handla om den "akademiska friheten", vilket innebär inom vilka ramar som gäller idag, hur den historiskt har sett ut och vad som man kan förvänta sig i framtiden.

Resultatet av forskning leder vanligtvis till någon form av vetenskaplig publicering. Ett mått på hur framgångsrik en forskare är t.ex hur många gånger man har citerats av andra forskare. Det är ganska prestigefyllt att hamna på listan "100 mest citerade forskare i världen".

Som forskare förväntas man ofta vara aktiv i att söka externa medel från nationella och internationella forskningsråd och andra finansiärer för att täcka kostnader för åtminstone delar av sin forskning. Ofta ingår man som forskare i en forskargrupp och om man är ledare för gruppen måste man ta ansvar för gruppen på olika sätt och där ingår det också ansvar för forskargruppens löne- och driftskostnader.

Tvärvetenskapliga studier och samarbetsprojekt blir allt vanligare. Det förekommer ofta att forskare inom olika kunskapsområden samarbetar med varandra, bla inom olika tvärvetenskapliga samarbetsprojekt. Exempelvis kan i ett och samma projekt förekomma att forskare inom konst, naturvetenskap och teknik samarbetar med varandra.

Titeln "forskare" är inte skyddad och ordet "forskare" används ofta ganska brett, tex som anställningstitel vid vetenskapliga institutioner.

Utbildning

För att vara behörig att söka forskarutbildning måste man ha avlagd en grundexamen och dessutom ha studerat ett och samma ämne motsvarande minst ett och ett halvt års effektiva heltidsstudier och ta ut Kandidatexamen. Därefter läser man ett eller två år på avancerad nivå och skriver en magister- eller masteruppsats. Därefter är man behörig att söka forskarutbildningen.

På forskarutbildningen skriver doktoranden sin doktorsavhandling, vanligtvis under fyra år. För att få en doktorandtjänst måste man vara antagen till forskarutbildning, vilket förutsätter framgångsrika akademiska studier. Utbildningen på forskarnivå är 2 eller 4 år och leder till licentiat- respektive doktorsexamen

Som utbildad forskare kan man "omskola" sig till lärare.

Övrigt

"Fantasi är viktigare än kunskap. Kunskap är begränsad till det vi redan vet och förstår, medan fantasin omfattar hela världen och allt som vi överhuvudtaget kommer att kunna veta eller förstå"
–  Albert Einstein

Länktips

Visa mer
Visa mindre

2 Lediga jobb

Forskare

Arbetsgivare / Ort: Göteborgs Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 10 augusti (7 dagar kvar)
Publicerad: 2021-07-21
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Universitets- och högskoleadjunkt

Om jobbet
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Environment for Development (EfD) är en enhet vid Handelshögskolan i Göteborg. EfD är ett globalt nätverk av forskningscentra inom miljöekonomi främst baserat i det globala syd. Det övergripande målet med EfD är att stödja fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling genom att bygga miljöekonomisk kapacitet och koppla denna till policyprocesser. EfD har centra vid akademiska institutioner i Centralamerika, Chile, Kina, Colombia, Etiopien, Ghana, Indien, Nigeria, Kenya, Sydafrika, Tanzania, Uganda, och Vietnam. Mer information om EfD finns på EfDs webbplats: www.environmentfordevelopment.org EfD arbetar aktivt för en jämställd arbetsmiljö och uppmuntrar därför kvinnliga sökanden. Arbetsuppgifter Den utvalda kandidaten kommer att ha en roll som forskare placerad vid EfD Global Hub, inom ett projekt om fokuserar på grön transformation till hållbar utveckling i globala syd, finansierat av International Development Research Centre (IDRC). Projektet pågår under 18 månader med start 2021-10-01 och kommer att resultera i framtagandet av en övergripande forskningsagenda om koldioxidsnåla transformationer som inkluderar jämställdhet i det globala syd. Policymiljöer som skapar förutsättningar för en sådan transformation är ett av fokusområdena och innehåller sex rapporter som skall levereras som del av projektet. Den utvalda kandidaten kommer att bidra till att leverera dessa rapporter genom att identifiera kunskapsluckor och prioriterade forskningsområden för att stödja koldioxidsnåla transformationer. Den utvalda kandidaten kommer också att ha ett nära samarbete med EfDs tematiska forskningsprogram (särskilt Emission Pricing for Development – EPfD, www.efdinitiative.org/emission-pricing-development-epfd) med syfte att genomföra (i vissa fall systematisk) översyn av politiska prioriteringar, policyinstrument för minskade koldioxidutsläpp och metoder för bedömning av policy som kommer att bidra till forskningsagendan. Arbetsuppgifter innefattar: • Genomföra vetenskapliga översikter och tvärvetenskaplig forskning, individuellt och i samarbeten, inom ramen för inkluderande gröna transformationer med fokus på jämställdhet. • Stödja EPfD:s ledarskap när det gäller att identifiera en forskningsagenda för en incitamentskompatibel policymiljö för koldioxidsnål omställning i länder i det globala syd. Specifika uppgifter inkluderar: • Att koppla samman nationella och regionalpolitiska analyser med verkliga erfarenheter från genomförandet av utsläppsmarknader/prissättning för att identifiera kunskapsluckor och underlätta lärandet mellan länder. • Att kartlägga aktörer som påverkar policy (både positivt och negativt) för utfasning av fossila bränslen och identifiera kunskapsluckor och forskning för att ta itu med aktörsspecifika hinder i genomförandet. • Att se över de miljömässiga och ekonomiska fördelningseffekterna av policyinstrument avsedda för utfasning av fossila bränslen. • Att stödja framtagandet av en forskningsagenda för EPfD som utvecklar utformningen av effektiva policyinstrument för utfasningen av fossila bränslen. • Att samordna med EfDs andra tematiska forskningsprogram vid utarbetandet av en övergripande forskningsagenda som identifierar kopplingar mellan potentialen i olika sektoriella och politiska transformationer, kunskapsluckor och utmaningar samt forskningsprioriteringar för att hantera dem. • Att presentera resultaten för våra projektpartners samt beslutsfattare och andra intressenter. Förhoppningsvis även kunna presentera resultaten vid internationella konferenser. • Att anordna regionala workshops för validering av de framtagna forskningsagendorna för policyåtgärder och forskning. Kvalifikationer Se annonsen på Göteborgs universitets hemsida under "Lediga anställningar". Anställning Anställningen är en tidsbegränsad anställning under 17 månader med en omfattning på 100 % med placering vid Environment for Development, Göteborgs universitet, Göteborg. Tillträde för anställningen är 2021-10-01 eller enligt överenskommelse.   Ansökan Du söker anställningen via Göteborgs universitets hemsida och rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Arbetsgivare
Göteborgs Universitet
Hemsida: http://www.gu.se/
Ansökan
Ansök senast 10 augusti (7 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Forskare

Arbetsgivare / Ort: Stockholms Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 5 september (1 månad 2 dagar kvar)
Publicerad: 2021-06-24
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Biokemist

Om jobbet
vid Institutionen för biokemi och biofysik. Sista ansökningsdag: 2021-09-05 Institutionens lokaler ligger huvudsakligen i Arrheniuslaboratorierna tillsammans med de andra kemiinstitutionerna och andra institutioner inom Life Science. Mer än 300 personer, varav ungefär 110 doktorander, är för närvarande verksamma vid institutionen. Forskningen spänner över ett brett område och är inom många av projekten av absolut högsta världsklass. Projektbeskrivning Projektet undersöker samspelet mellan mikroplaster och mikroorganismer i marin snö aggregat med fokus på aggregatens egenskaper och mikroplasternas nedbrytning. Huvudmetoden är infrarödspektroskopi. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna innebär att planera, organisera och bedriva forskning, genomföra experiment, tolka resultat samt publicera dessa i vetenskapliga tidskrifter. Behörighetskrav En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Bedömningsgrunder Vi ser gärna att den sökande har doktorsexamen inom kemi eller angränsande områden samt har erfarenhet av forskning med infrarödspektroskopi. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom mikroplastforskning, forskning om mikroorganismer samt tolkning av infrarödspektrum av kemiska polymerer och biomolekyler. Tidigare erfarenhet av mikroskopi och bildanalys är meriterande. Vi letar efter en kandidat som är ansvarstagande och problemlösningsorienterad samt kännetecknas av stor noggrannhet. Stor vikt läggs vid professionell erfarenhet att på egen hand kunna bedriva och publicera forskning samt att använda avancerad utrustning. God förmåga att uttrycka sig såväl muntligt som skriftligt på engelska är viktigt i denna roll. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.  Anställningsvillkor Anställningen avser heltid och gäller ett år med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av Andreas Barth, [email protected] Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, [email protected], Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, [email protected], samt [email protected] (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter • dina kontakt- och personuppgifter • din högsta examen • dina språkkunskaper • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner och att bifoga följande dokument • personligt brev • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver: – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet – varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet • kopia av bevis på doktorsexamen • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer) • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer). Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Arbetsgivare
Stockholms Universitet
Hemsida: http://www.su.se
Ansökan
Ansök senast 5 september (1 månad 2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


50 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.