På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Forskare
Spela filmen

Forskare

"Fantasi är viktigare än kunskap. Kunskap är begränsad till det vi redan vet och förstår, medan fantasin omfattar hela världen och allt som vi överhuvudtaget kommer att kunna veta eller förstå"

–  Albert Einstein, teoretisk fysiker, som är mest känd för att ha utvecklat relativitetsteorierna, vilka medförde en revolution inom fysiken.

Forskare avser en person som bedriver vetenskapliga studier med en aktiv, planmässig och metodisk process med målsättning att få nya kunskaper och öka det gemensamma vetandet.

Forskare finns inom väldigt många kunskapsområden. Samhällsvetenskaplig forskning kan t.ex handla om den "akademiska friheten", vilket innebär inom vilka ramar som gäller idag, hur den historiskt har sett ut och vad som man kan förvänta sig i framtiden.

För dig som t.ex är intresserad av arbetsmiljöforskning kan vi rekommendera läsa på arbetsmiljoforskning.se eller om du är intresserad av forskning inom luftmiljö så kan du gå in och titta på smhi.se/forskning.

Resultatet av forskning leder vanligtvis till någon form av vetenskaplig publicering. Ett mått på hur framgångsrik en forskare är t.ex hur många gånger man har citerats av andra forskare. Det är ganska prestigefyIIt att hamna på Iistan "100 mest citerade forskare i värIden".

Titeln "forskare" är inte skyddad och ordet "forskare" används ofta ganska brett. "Forskare" används ofta som anställningstitel vid vetenskapliga institutioner.

Som forskare förväntas man ofta vara aktiv i att söka externa medel från nationella och internationella forskningsråd och andra finansiärer för att täcka kostnader för åtminstone delar av sin forskning. Ofta ingår man som forskare i en forskargrupp och om man är ledare för gruppen måste man ta ansvar för gruppen på olika sätt och där ingår det också ansvar för forskargruppens löne-och driftskostnader.

KarriärmöjIigheten som finns för forskare är att bl.a avancera tiII en forskningschef. En annan möjlighet är att omskola sig till en lärare / pedagog, vilket man kan göra genom att läsa "Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade (KPF)", som bl.a erbjuds på Karlstads universitet (april 2017).

Tvärvetenskapliga studier och samarbetsprojekt blir allt vanligare. Det förekommer ofta att forskare inom olika kunskapsområden samarbetar med varandra, bl.a inom olika tvärvetenskapliga samarbetsprojekt. Exempelvis kan i ett och samma projekt förekomma att forskare inom konst, naturvetenskap och teknik samarbetar med varandra.

Utbildning

För att vara behörig att söka forskarutbildning måste man ha avlagd en grundexamen och dessutom ha studerat ett och samma ämne motsvarande minst ett och ett halvt års effektiva heltidsstudier och ta ut Kandidatexamen. Därefter läser man ett eller två år på avancerad nivå och skriver en magister- eller masteruppsats. Därefter är man behörig att söka forskarutbildningen.

På forskarutbildningen skriver doktoranden sin doktorsavhandling, vanligtvis under fyra år. För att få en doktorandtjänst måste man vara antagen till forskarutbildning, vilket förutsätter framgångsrika akademiska studier. Utbildningen på forskarnivå är 2 eller 4 år och leder till licentiat- respektive doktorsexamen.

Om att med forskarexamen bli grundskole- eller gymnasielärare
Som utbildad forskare kan man "omskola" sig till lärare. Läs gärna om KPU, kompletterande pedagogisk utbildning, för forskarutbildade på umu.se (Nationell webbsida).

Visste du att...?

... De senaste rönen visar på att vi, homo sapiens, är mycket äldre än man tidigre trott. Den moderna människan tros nu vara 300000 år gammal, detta fastställdes 2017 efter att ett fynd av skelettdelar efter en ung man gjorts,  en man som på "sin tid" bodde i Södra Afrika, dagens Sydafrika. Tidigare har man trott att homo sapiens var en ca 180000 år gammal art.

Lilla ordboken

FoU - en förkortning som ofta används för "Forsknings- och utvecklingsarbete".
Kompilera - sammanställa genom att plocka ur andras verk.
Crafoord priset - en av de mest prestigefyllda vetenskapspriser (prissumman är på ca 6 miljoner SEK) - crafoordprize.se

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.