På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Forskare
Spela filmen

Forskare

Forskare avser en person som bedriver vetenskapliga studier med en aktiv, planmässig och metodisk process med målsättning att få nya kunskaper och öka det gemensamma vetandet.

Forskare finns inom väldigt många kunskapsområden. Samhällsvetenskaplig forskning kan t.ex handla om den "akademiska friheten", vilket innebär inom vilka ramar som gäller idag, hur den historiskt har sett ut och vad som man kan förvänta sig i framtiden.

Resultatet av forskning leder vanligtvis till någon form av vetenskaplig publicering. Ett mått på hur framgångsrik en forskare är t.ex hur många gånger man har citerats av andra forskare. Det är ganska prestigefyllt att hamna på listan "100 mest citerade forskare i världen".

Som forskare förväntas man ofta vara aktiv i att söka externa medel från nationella och internationella forskningsråd och andra finansiärer för att täcka kostnader för åtminstone delar av sin forskning. Ofta ingår man som forskare i en forskargrupp och om man är ledare för gruppen måste man ta ansvar för gruppen på olika sätt och där ingår det också ansvar för forskargruppens löne- och driftskostnader.

Tvärvetenskapliga studier och samarbetsprojekt blir allt vanligare. Det förekommer ofta att forskare inom olika kunskapsområden samarbetar med varandra, bla inom olika tvärvetenskapliga samarbetsprojekt. Exempelvis kan i ett och samma projekt förekomma att forskare inom konst, naturvetenskap och teknik samarbetar med varandra.

Titeln "forskare" är inte skyddad och ordet "forskare" används ofta ganska brett, tex som anställningstitel vid vetenskapliga institutioner.

Utbildning

För att vara behörig att söka forskarutbildning måste man ha avlagd en grundexamen och dessutom ha studerat ett och samma ämne motsvarande minst ett och ett halvt års effektiva heltidsstudier och ta ut Kandidatexamen. Därefter läser man ett eller två år på avancerad nivå och skriver en magister- eller masteruppsats. Därefter är man behörig att söka forskarutbildningen.

På forskarutbildningen skriver doktoranden sin doktorsavhandling, vanligtvis under fyra år. För att få en doktorandtjänst måste man vara antagen till forskarutbildning, vilket förutsätter framgångsrika akademiska studier. Utbildningen på forskarnivå är 2 eller 4 år och leder till licentiat- respektive doktorsexamen

Som utbildad forskare kan man "omskola" sig till lärare.

Övrigt

"Fantasi är viktigare än kunskap. Kunskap är begränsad till det vi redan vet och förstår, medan fantasin omfattar hela världen och allt som vi överhuvudtaget kommer att kunna veta eller förstå"
–  Albert Einstein

Länktips

Visa mer
Visa mindre

4 Lediga jobb

Forskare

Arbetsgivare / Ort: Uppsala Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 31 januari (5 dagar kvar)
Publicerad: 2022-01-12
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Forskare
  • samhällsvetenskap

Om jobbet
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor. Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universiteten grundades år 1477. Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning. https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/ Arbetsuppgifter Forskaren kommer att forska och skriva om gränsöverskridande straffrättsligt samarbete, den europeiska utredningsordern, domstolsprövning och försvararrättigheter i den svenska EU-straffrättsliga kontexten. Vidare kommer forskaren arbeta med viss utbildningsverksamhet samt med utveckling av utbildningsmaterial. EU-straffrätt är ett dynamiskt rättsområde där behovet av forskning är stort. Inom EU pågår ett arbete med att stärka misstänkta och tilltalades processuella rättigheter i straffrättsliga förfaranden. Principen om ömsesidigt erkännande av domar och andra beslut av rättsliga myndigheter utgör en hörnsten i det straffrättsliga samarbetet. Principen syftar till att underlätta samarbetet mellan behöriga myndigheter och att stärka det rättsliga skyddet av enskildas rättigheter. En förutsättning för principens genomförande är att medlemsstaterna har förtroende för varandras straffrättsliga system. Ett sätt att öka förtroendet är att införa gemensamma minimiregler för enskildas rättigheter vid det straffrättsliga förfarandet. Under det svenska ordförandeskapet i EU hösten 2009 antog rådet en resolution om en färdplan för att stärka misstänktas och tilltalades processuella rättigheter vid straffrättsliga förfaranden. Utvecklingen av det EU-straffrättsliga området har under det senaste decenniet varit snabb i takt med ett ökat politiskt intresse för gränsöverskridande brottslighet och därmed sammanhängande straffrättsliga utmaningar. Flera EU-straffrättsliga frågor, såsom försvararrättigheter, regleras på internationell nivå, inom EU och nationellt (där det finns ytterligare regel- och beslutsnivåer). Rättsområdet är komplext, inte alltid sammanhängande och ibland fragmentariskt. Komplexiteten i sig motverkar ibland att de uppsatta målen uppfylls. Det är en uppgift för den EU-straffrättsliga forskningen att analysera strukturerna för den EU-straffrättsliga lagstiftningen, effekterna för domstolsprövning och rätten till ett effektivt försvar vid gränsöverskridande inhämtning av nationella bevis. Forskargruppen i EU-straffrätt vid den juridiska fakulteten har sedan flera decennier samarbetat nära med forskare vid universitet i andra länder. Forskaren kommer ingå i ett större europeiskt projekt där syftet är att analysera strukturerna för rättslig granskning i den europeiska utredningsordern inom ramen för rätten till ett effektivt rättsligt skydd. Projektet omfattar tillämpliga regler och praxis för domstolsprövning av utredningsåtgärder i Belgien, Tyskland, Italien, Polen och Sverige. Målet är att utarbeta en plan för bästa praxis i hela EU för att säkerställa en gemensam standard för effektivt skydd av försvarsrättigheter vid gränsöverskridande utredningar, samtidigt som strukturerna för domstolsprövning klargörs. Det är därmed en uppgift för den EU-straffrättsliga forskningen att analysera rättsreglerna systematiskt i syfte att ge vägledning för tillämpningen och diskutera alternativa, tydligare regleringar. Kvalifikationskrav Avlagt doktorsexamen i europarätt, straffrätt eller processrätt, eller motsvarande kompetens. Forskaren måste ha aktuell kunskap om utveckling av EU-straffrätten inom EU, särskilt Sverige. Forskaren ska kunna läsa och analysera juridiska dokument på svenska och engelska. Forskaren måste kunna kommunicera bra på svenska och engelska. Önskvärt/meriterande i övrigt För att stödja utvecklingen av yngre forskare vid juridiska fakulteten, företräde ges till sökande som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång. Ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem Varbi och omfatta ett kort brev som beskriver hur du uppfyller kvalifikationerna, CV, Examensintyg samt andra relevanta handlingar. Akademiska publikationer inklusive doktorsavhandling och upp till tre ytterligare publikationer. Om anställningen  Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2022-04-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Maria Bergström, e-post: [email protected] Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2022, UFV-PA 2021/4840. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Arbetsgivare
Uppsala Universitet
Ansökan
Ansök senast 31 januari (5 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Forskare

Arbetsgivare / Ort: Göteborgs Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 3 månader – upp till 6 månader
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 10 februari (15 dagar kvar)
Publicerad: 2022-01-20
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Forskarassistent

Om jobbet
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, bedriver omfattande undervisning och forskning inom global folkhälsovetenskap, allmänmedicin, arbetsmedicin, miljömedicin, socialmedicin, läkemedelsanvändning och läkemedelspolicy. Vi bedriver även undervisning och forskning inom nutritionsepidemiologi, försäkringsmedicin, innovation och nyttiggörande, hälsoekonomi, biostatistik och registerepidemiologi. Forskargruppen, som leds av Ottmar Cronie, är en undergrupp till Biostatistikgruppen vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa och bedriver forskning inom området spatial och spatio-temporal statistik, med särskild tonvikt på epidemiologi. Arbetsuppgifter Den antagne kandidaten kommer att arbeta med en artikel om "statistisk analys av punktprocesser i stokastiska miljöer", tillsammans med O. Cronie. Motivationen för arbetet kommer från punktmönsteranalyser där observationsfönstret inte är känt a priori och måste uppskattas från observerade punktmönsterdata – de flesta statistiska procedurer för punktmönster bygger på kännedom om ett observationsfönster inom vilket punktmönstret är inneslutet. Kandidaten kommer att delta i att utveckla den tillhörande matematiska statistiska teorin, där särskild tonvikt kommer att läggas på statistik på mångfalder. I arbetsuppgifterna ingår matematiska härledningar, programmering i R, analys av data i R, läsa relevant litteratur inom sannolikhetsteori och statistik samt vara ta del i att skriva en artikel. Kvalifikationer Krav är att den sökande har en doktorsexamen i matematik, matematisk statistik eller ett jämförbart område, med en gedigen bakgrund inom spatial statistik/stokastisk geometri. I synnerhet krävs att kandidaten har tidigare kunskaper om slumpmässiga strukturer på mångfalder. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska är ett krav. Programmeringsvana är ett krav och erfarenheter från språket R är ett plus. Egenskaper som värdesätts är god kommunikationsförmåga, god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt. Vid tillsättning kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet. Anställning Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 3 månader Omfattning: 100 % Placering: Institutionen för medicin, Göteborg Tillträde: Enligt överenskommelse   Kontaktuppgifter för anställningen Ottmar Cronie, Universitetslektor, +46 76 618 29 26, [email protected] Max Petzold, Avdelningschef, +46 70 386 70 77, [email protected]  Fackliga organisationer Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande Ansökan Ansökan skall innehålla: • Ett personligt brev om max 1 sida med kort beskrivning av dina tidigare forskningserfarenheter • Detaljerat CV som inkluderar en publikationslista • Namn på 1–2 referenser med kontaktuppgifter Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Intyg om doktorsexamen ska bifogas med ansökan. Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-02-10   Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.   Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Arbetsgivare
Göteborgs Universitet
Hemsida: http://www.gu.se/
Ansökan
Ansök senast 10 februari (15 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Forskare

Arbetsgivare / Ort: Göteborgs Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 14 februari (19 dagar kvar)
Publicerad: 2022-01-24
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Forskarassistent

Om jobbet
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Vid institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, bedrivs forskning inom flera olika områden såsom endokrinologi, hematologi, gastroenterologi, hypertoni, lungmedicin och allergologi samt klinisk nutrition med forskningsfokus på kroppssammansättning och energimetabolism. Forskningen sker i tätt samarbete med sjukvården på både Sahlgrenska universitetssjukhuset och Mölndals sjukhus. En stark forskningslinje inom avdelningen är inriktad på extracellulära vesiklar (EVs, också kallade exosomer). Specifikt drivs är utveckling av EVs som läkemedelskandidater. Syftet med denna tjänst är att förstärka avdelningens EV forskning generellt, specifikt för utveckling av EV-baserade läkemedel. En kandidat för denna tjänst behöver ha omfattande erfarenhet av studier av EVs, och specifikt för utveckling av olika typer av EV-baserade läkemedel. Forskningen sker i samverkan med Professor Jan Lötvall på avdelningen. Arbetsuppgifter Utveckling av EV-baserade läkemedelskandidater utifrån olika plattformar, inklusive bakterier och eukaryota celler. Biokemisk manipulering av dessa vesiklar för att optimera den terapeutiska effekten av EVs kommer vara en del av arbetet. Dessutom kommer det ingå detaljerad karakterisering och experimentell testning av de EV-baserade läkemedelskandidaterna. Kvalifikationer Den sökande ska ha en doktorsexamen inom medicin/biologi/farmaci eller annat relevant område, och behöver också ha omfattande erfarenhet av EV-forskning och utveckling av EV-baserade läkemedelskandidater. Det krävs också dokumenterad skicklighet i att isolera EV, karakterisera dem, och testa dem i olika test-system. Erfarenhet av EV-forskning med både bakterier och eukaryota celler är ett krav. Då vi verkar i en internationell miljö förväntas den sökande ha goda kunskaper i att kommunicera i tal och skrift på engelska. Den sökande ska vara ambitiös, noggrann, ansvarsfull och motiverad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Anställning Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning på 6 månader Omfattning: 100 % Placering: Institutionen för medicin, Göteborg Tillträde: Snarast  Kontaktuppgifter för anställningen Jan Lötvall, Professor, +46(0)706882005, [email protected] Madeleine Rådinger, Biträdande avdelningschef, +46(0)317866713, [email protected] Fackliga organisationer Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande Ansökan Sökanden skall bifoga ett personligt brev, där det framförs hur hen ser på utveckling av EV som terapeutiska kandidater, och vilka problem som behöver lösas för att lyckas i detta projekt. Dessutom skall tre av sökandes viktigaste publikationer bifogas. Intyg om doktorsexamen, ett kort CV och personlig referenser skall också bifogas, liksom publikationslista. Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-02-14   Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.   Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Arbetsgivare
Göteborgs Universitet
Hemsida: http://www.gu.se/
Ansökan
Ansök senast 14 februari (19 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Forskare

Arbetsgivare / Ort: Uppsala Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 3 månader – upp till 6 månader
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 7 mars (1 månad 9 dagar kvar)
Publicerad: 2022-01-21
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Forskare
  • humaniora

Om jobbet
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor. Centrum för genusvetenskap inrättades 2003 som en universitetsgemensam enhet. Centrum för genusvetenskap har ett tvärvetenskapligt verksamhetsuppdrag med inriktning mot genusforskning. Organisatoriskt är Centrum för genusvetenskap placerade inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, historisk-filosofiska fakulteten. Utbildning och forskning omfattar olika perspektiv på kön och genus samt andra maktdimensioner. På Centrum för genusvetenskap finns ett fyrtiotal forskare vars forskning spänner över många fält, ett tjugotal discipliner och alla vetenskapsområden. Här finns utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning. Läs mer om forskningen vid Centrum för genusvetenskap här: http://www.gender.uu.se/forskning https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/ Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår forskning, som ska resultera i en eller flera ansökningar om externa medel till forskningsprojekt i framför allt 2023 års utlysningar från relevanta finansiärer. Projektet ska placeras vid Centrum för genusvetenskap, och det ska ha ett genusvetenskapligt perspektiv; projektet kan, utöver den sökande, omfatta fler forskare från olika discipliner. Den som erhåller anställningen förutsätts ta aktiv del i Centrums seminarier och bidra till utvecklingen av Centrums forskningsmiljö. I anställningen kan även komma att ingå vissa forskningsadministrativa uppgifter och/eller undervisning. Kvalifikationskrav Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen. Vi söker forskare med skilda ämnesbakgrunder, och som använder sig av genusperspektiv, samt har de formella kvalifikationer och de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Arbetet kräver god förmåga att arbeta självständigt liksom visad förmåga till samarbete och interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället. Vid bedömning av ansökningarna kommer särskild vikt att läggas vid det planerade forskningsprojektet, ifråga om kvalitet och relevans för Centrums verksamhet. Ansökningshandlingarna inlämnas via Varbi, Uppsala universitets elektroniska ansökningssystem. Ansökan ska innefatta: - Personligt brev som innehåller en motivering till varför den sökande önskar bedriva forskning vid Centrum för genusvetenskap, samt en beskrivning av det planerade arbetet under anställningen. - Kort CV (max 3 sidor) - Projektskiss för det projekt för vilket medelsansökan kommer att utformas under anställningen (max 5 sidor) - Publikationslista - Eventuella andra handlingar som den sökande önskar åberopa. Om anställningen  Anställningen är tidsbegränsad, sex månader. Omfattningen är heltid. Tillträde i september 2022 enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. Upplysningar om anställningen lämnas av: föreståndaren för Centrum för genusvetenskap Helena Wahlström Henriksson, tel 018-471 7298, e-post [email protected] Välkommen med din ansökan senast den 7 mars 2022, UFV-PA 2022/228. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Arbetsgivare
Uppsala Universitet
Ansökan
Ansök senast 7 mars (1 månad 9 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


50 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.