På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Rymdfysiker
Spela filmen

Rymdfysiker

Rymdfysiken omfattar studier av naturliga plasman i universum, framförallt inom vårt solsystem. De områden i solsystemet som oftast studeras inom rymdfysiken är solvinden samt planeternas magnetosfärer och jonosfärer.

Det synliga naturfenomen som mest förknippas med rymdfysik är norrskenet. Kännetecknande för rymdfysik är mätningar på plats (in situ) i rymden med hjälp av satelliter, rymdsonder och sondraketer. Även markbaserade mätningar, främst i radiovågsområdet eller med magnetometrar, är viktiga verktyg som rymdfysiker använder sig av.

Rymdfysik har uppenbara beröringspunkter med astronomi och astrofysik, framförallt vad gäller solfysik och planetologi. Det finns inte någon strikt uppdelning mellan kunskapsområden som behandlas av rymdfysik, astrofysik och astronomi. Eftersom rymdfysikens främsta studieobjekt är plasmat i rymden är plasmafysik mycket väsentligt för ämnet. Rymdfysiker speciellt inriktade mot rymdplasmats fundamentala egenskaper kan också kallas för rymdplasmafysiker.

Kopplingar mellan rymdfysiken och geofysiken är också viktiga, framförallt vad gäller jordens magnetfält och atmosfär. Möjligheten att använda rymden som laboratorium gör att rymdfysiken även är öppen för ett antal andra grenar av fysiken.

Utbildning

Forskarutbildning för rymdfysiker erbjuds vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan samt (i samarbete med IRF, Institutet för rymdfysik) vid Uppsala-, Umeå- och Lunds universiteten.

Rekommenderad grundläggande utbildning ges på gymnasiets Naturvetenskapsprogrammet.

Arbetsplats

De svenska forskningsenheter inom rymdfysik finns på Institutet för rymdfysik (IRF) med huvudkontor i Kiruna, en större forskningsavdelning i Uppsala och en mindre i Lund. Forskning i rymdfysik bedrivs även vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm och vid Umeå universitet.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

13 Lediga jobb

Postdoktor inom Biomekanik: Robotik och exoskelett som hjälpmedel

Arbetsgivare / Ort: Kungliga Tekniska Högskolan
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 27 september (2 dagar kvar)
Publicerad: 2021-09-16
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Fysiker

Om jobbet
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Skolan för teknikvetenskap bedriver frontlinjeforskning inom ett brett fält, från forskning inom grundläggande ämnen som fysik och matematik, till teknisk mekanik med tillämpningar inom bland annat flygteknik och fordonsteknik. Skolan driver och utvecklar civilingenjörsutbildningarna Teknisk Fysik och Farkostteknik, liksom utbildningsprogrammet Öppen ingång och ett flertal mastersprogram. https://www.kth.se/en/sci/kth-moveability-lab/home-1.901385 vid Institutionen för teknisk mekanik erbjuder en postdoktortjänst i rörelsebiomekanik, med fokus på maskininlärning för innovation av hjälpmedel. Våra forskningsfokus är teknologi för att avkoda, förutsäga och utöka människans rörelser, med tillämpning på barn och vuxna med motoriska funktionsnedsättningar. KTH MoveAbility Lab forskargrupp är en del av Institutionen för teknisk mekanik. Vi finns centralt i KTHs campus, och har nära samarbete med ett tvärvetenskapligt nätverk av kliniska och tekniska forskare samt kliniker. Labbets infrastruktur och personal finansieras av Stiftelsen Promobilia och av Vetenskapsrådet. Arbetsuppgifter Personer med funktionshinder är den största minoritetsgruppen i världen. Trots detta har vi som forskare relativt små förmågor att förhindra den långsiktiga onda spiralen, som uppstår när deras primära funktionsnedsättning förorsakar sekundära konsekvenser på kroppen. Post doktor projektet ingår i ett större projekt BADASS (Biomechanics of motion disorders and assistance), vars mål är att bygga upp grundläggande kunskaper om vävnad och systemiskt beteende hos personer med funktionsnedsättningar, med hjälp av både experimentella metoder och beräkningsmodeller, samt att utvecklar hjälpmedel som utökar människors rörelsefunktion. I fokus med postdoktortjänsten är assisterande exoskelett.Dina ansvarsområden består av design och framtagning av användar-styrda hjälpmedel i form av exoskelett, för nedre eller övreextremiteter. Exoskeletten ska känna av användarens förmåga samt rörelseintentioner, och ge kompletterande stöd vid behov. Du kommer att arbeta med personer med olika funktionsnedsättningar. Dina ansvarområden består också av att skriva resultaten i högrankade peer-granskade tidskrifter, att aktivt delta vid vetenskapliga konferenser, och möjligen att assistera vid handledning av doktorander. Tjänsten finansieras av Stiftelsen Promobilia. Du kommer att ingå i forskargruppen vid https://www.kth.se/en/sci/kth-moveability-lab/home-1.901385, med forskargruppledare https://www.kth.se/profile/lanie. Vi erbjuder - En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid - Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050 Kvalifikationer Krav - Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen i ett relevant ämne för projektet, t.ex. maskinteknik, mekatronik, biomekanik, datalogi med fokus på människans rörelse, teknisk fysik, medicinsk teknik med stark teknikfokus som bedöms motsvara en doktorsexamen, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång (med vissa undantag för särskilda skäl såsom perioder av sjuk- eller föräldraledighet, vänlige ange om sådant skäl föreligger i ditt CV). - Utöver traditionella akademiska meriter, måste du ha tidigare erfarenhet med exoskelett design och framtagning, samt med människans rörelseassistans. - Den sökande ska ha ett stort intresse för forskningsområdet. Tjänsten kräver god förmåga att arbeta både självständigt och inom ett multidisciplinärt team. Den sökande bör således ha den bra samarbetsförmågan och socialkompetens för att interagera med personer med funktionsnedsättningar, samt en god förmåga att kommunicera och skriva vetenskapligt på engelska. Meriterande - Vetenskaplig skicklighet - Pedagogisk förmåga - Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Fackliga representanter Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. Ansökan Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Det här ska bifogas ansökan: - Kortfattad redogörelse varför den sökande vill ägna sig åt projektet - CV och publikationslista - Betygsavskrift från högskola/universitetKontaktinformation för två referenser. - PhD avhandling och två utvalda vetenskapliga artiklar (pdf format) Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). Om anställningen Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år. En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation. Övrigt Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund. För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440 Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Arbetsgivare
Kungliga Tekniska Högskolan
Ansökan
Ansök senast 27 september (2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Forskare inom kvantmaterial och nanodevice fysik

Arbetsgivare / Ort: Uppsala Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 28 september (3 dagar kvar)
Publicerad: 2021-09-15
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Fysiker

Om jobbet
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor. Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på http://www.physics.uu.se. Programmet Energimaterialens fysik (Condensed Matter Physics of Energy Materials) bedriver forskning för att utveckla förståelse för elektroniska egenskaper på atomnivå i nya funktionella material för applikationer inom energi- och miljövetenskap. Forskningsgrupp: Kvantmaterialgruppen vid Ångström Laboratoriet, Uppsala universitet, är ett ungt forskarlag som finansieras av det prestigefyllda Europeiska forskningsrådet European Research Council. För att möjliggöra nästa generations elektronik och neuromorfa komponenter utforskar vi nya sätt att transportera elektroners laddning och spinn, samt magnetooptiska fenomen i tvådimensionella (2D) kvantmaterial och deras enheter. Våra experiment går ut på att bygga innovativa enheter med 2D-material som grafen, 2D-halvledare, 2D-isolatorer, framväxande 2D-magnetiska system och deras integrerade 2D-kvant-heterostrukturer, och användning av toppmoderna precisionsmätningar för att upptäcka steady-state och ultrasnabba laddnings-/spinnfenomen och exotisk ny fysik. Ansökningar är avsedda för nya komponenter, deras arkitekturer för energieffektiva spin-logikapplikationer, flexibla spintronic-enheter och spinn-integrerade kretsar. Vi ingår i ett internationellt nätverk av forskare och samarbetar med internationellt erkända experimentalister inom röntgenspektroskopi och materialteori och simuleringsgrupper vid Uppsala universitet. Projektbeskrivning: Elektroner har en magnetisk egenskap som kallas 'spin' som kan peka uppåt eller nedåt. Spinnpolariserade elektroner eller spin utgör grunden för spintronics som möjliggjorde ultrahög densitet av magnetisk minneslagring och precisionsavkänning vilket gav upphov till en revolution inom informationsteknologi. Under det senaste decenniet har tillkomsten av 2D-material skapat innovation inom spintronics. Detta projekt syftar till att använda elektronernas spin för att realisera effektiva spinsystem som använder 2D-material och kan möjliggöra komplexa spinintegrerade kretsar. Projektet innebär avancerad nanofabrikation i toppmoderna renrumsanläggningar vid Ångström Laboratoriet och precisionsmätningar med hjälp av flera sofistikerade tekniker för att karakterisera dessa 2D-materialets heterostrukturer. Arbetsuppgifter: Den framgångsrika kandidaten får en möjlighet att arbeta inom ett spännande område med frontlinjeforskning, med toppmodern forskning nanofabrikation och experimentella anläggningar. Kandidaten kommer att ingå i ett team med expertis inom apparater, instrumentering, avancerade högprecisionsmätningar och karakteriseringstekniker. Doktoranden ägnar sig huvudsakligen åt sina forskningsuppgifter, inklusive: - Deltar aktivt i gruppforskningsprojekt - Nanofabrikation av 2D kvant heterostrukturer och deras enheter - Utföra precisionskarakterisering och driva experiment på material och enheter - Bidra till experimentell utveckling i laboratoriet och andra forskningsuppgifter - Bidra till att skriva manuskript i världsledande tidsskrifter - Utföra uppgifter för kvantmaterialgruppen, tilldelade av gruppledare Kvalifikationskrav: Vi söker kandidater med doktorsexamen i fysik, teknisk fysik, materialvetenskap, nanoteknik eller motsvarande utbildning i angränsande område och har förmågan att effektivt bedriva forskning och utveckling inom ramen för projektet. Erfarenhet av nanofabrikation i renrumsmiljö av nanoelektroniska och spinntroniska kretsar av 2 dimensionella material är meriterande. Önskvärt/meriterande i övrigt: Vi söker en proaktiv, självdriven person, som är entusiastisk för att utföra banbrytande forskning i en internationell forskargrupp. Kreativitet och stark motivation för experimentell forskning är meriterande. Det är viktigt att kandidaten är entusiastisk och kan visa ett resultatinriktat och problemlösande tillvägagångssätt för att uppnå de experimentella målen i tid. Intresse och färdigheter för design, vetenskapligt skrivande, effektivitet och strukturerat arbetssätt samt andra goda arbetsmetoder är viktiga. Lön: Individuell lönesättning. Tillträde: 2021-11-01 eller enligt överenskommelse. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2022-10-31. Anställningens omfattning: 100 % Upplysningar om anställningen lämnas av: Venkata Kamalakar Mutta ([email protected]), telefon +46 18 471 3547. Välkommen med din ansökan senast den 28 september 2021, UFV-PA 2021/3399. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Arbetsgivare
Uppsala Universitet
Ansökan
Ansök senast 28 september (3 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Förste forskningsingenjör inom tunnfilmsfysik

Arbetsgivare / Ort: Linköpings Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 30 september (5 dagar kvar)
Publicerad: 2021-09-09
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Fysiker

Om jobbet
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedriver såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning. Forskning är den dominerande verksamheten och den sker ofta i samverkan med företag och internationella partners. Vi är en av universitetets äldsta, mest välkända och största institutioner och omfattar fem samverkande vetenskapliga områden: biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik samt teori och modellering. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ifm Vi söker nu en förste forskningsingenjör inom Tunnfilmsfysik. Dina framtida arbetsuppgifter Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta forskning inom metalliska hybrid- samt boridbaserade tunnfilmsmaterial, särskilt syntes och relaterade egenskaper. Forskningsarbetet kommer att vara inriktat mot hybridmaterial och -multilager genom kombinerad sputtring/förångning i vakuumbaserade ytbeläggningssystem. Din framtida arbetsplats Du kommer arbeta vid avdelningen för Tunnfilmsfysik, enheten för Energimaterial. Dina kvalifikationer Vi söker dig som har en doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Du har även ytterligare något till några års erfarenhet av forskning i ämnet för tjänsten. Du har dokumenterad praktisk och teoretisk förtrogenhet inom materialsyntes med vakuumbaserad tunnfilmssyntes och materialkarakterisering, särskilt struktur/sammansättning och mekaniska/elektriska egenskaper. Du ska ha mycket god förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift för att kommunicera och presentera resultaten såväl inom gruppen som för bredare publik. Du ska såväl ha god samarbetsförmåga som kunna arbeta självständigt inom forskningsmiljön och projektet, samt kunna lösa tekniska problem och utmaningar. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.  Anställningens omfattning 100% visstidsanställning i 12 månader. Tillträde Senast 1 december 2021. Lön och förmåner Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan.  Läs mer om förmåner för anställda här. Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande. Ansökan Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 30 september 2021. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas. Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Arbetsgivare
Linköpings Universitet
Hemsida: https://www.liu.se/
Ansökan
Ansök senast 30 september (5 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Postdoc in Optical and dynamic properties of mixed halide perovskites

Arbetsgivare / Ort: Chalmers Tekniska Högskola AB
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 1 oktober (6 dagar kvar)
Publicerad: 2021-09-01
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Fysiker

Om jobbet
Information about the research We are looking for a post-doctoral researcher to join our research project on mixed halide perovskites. This class of materials have seen a surge in activity over the last years thanks to their potential for applications in light harvesting and emission technologies. Compositional engineering through mixing on different sublattices is essential for achieving optimal performance. The goals of this project are to predict the phase behavior and phase diagrams of these systems and to map out the associated electronic properties, including those of polarons and defects, as a function of composition and temperature. This will be achieved by combining electronic structure calculations with atomistic machine-learning models and molecular dynamics and Monte Carlo simulations. You will join the groups of Prof. Paul Erhart and Asst. Prof. Julia Wiktor in the Condensed Matter and Materials Theory (CMM) division at the Physics department of Chalmers University of Technology. The CMM division comprises about 20 researchers, who combine theoretical, methodological and computational techniques, often in close collaboration with local and international experimental groups. The work in the division is characterized by a strong interplay between fundamental and applied research and this allows us to address pressing societal issues, e.g., related to sustainable energy or information technology. Method and software development are an important component of our research. Major responsibilities The project comprises several parts and depending on your expertise you can focus, e.g. on the development of models for these systems and the characterization of their phase behavior or the optical and vibrational properties of defects and polarons in these systems. To this end, you should have expertise in at least two of the following topics: electronic structures calculations including density functional theory, point defect physics/chemistry, molecular dynamics and Monte Carlo simulations, model construction for atomic scale simulations, and simulations of dynamic, vibrational and/or optical properties. In this context, you are expected to plan, conduct and analyze simulations, to interpret the results and to drive the progress of the project. As many of our workflows are based on Python, good command of this tool will be beneficial. We also encourage you to supervise Master and doctoral students and support you in this process. Overall this project will enable you to deepen your understanding of physics and materials science, enable you to become proficient and/or upgrade your skills in computational methods, including machine learning techniques, in application-oriented research. It will also allow you to expand your knowledge of state-of-the-art software and data engineering techniques in an academic environment. Moreover, you will be able to work in a cross-disciplinary, collaborative environment and have ample opportunities to grow your professional network. Position summary Full-time temporary employment. The position is limited to a maximum of two years (1+1). Qualifications You should hold a PhD degree in physics, chemistry, materials science or a related discipline and have a strong interest in computational modeling  of materials with expertise in at least two of the following areas: • density functional theory • point defect physics/chemistry • molecular dynamics and Monte Carlo simulations • model construction for atomic scale simulations • simulations of dynamic, vibrational and/or optical properties As many of our workflows are based on Python, good command of this tool will be beneficial. You should enjoy working in a collaborative environment including interactions with both theoreticians and experimentalists. Chalmers continuously strives to be an attractive employer. Equality and diversity are substantial foundations in all activities at Chalmers. Our offer to you Chalmers offers a cultivating and inspiring working environment in the dynamic city of Gothenburg.  Read more about working at Chalmers and our benefits for employees. READ MORE AND APPLY HERE. Application deadline: 1st October, 2021 For questions, please contact: Professor Paul Erhart, [email protected] Assistant Professor Julia Wiktor, [email protected] *** Chalmers declines to consider all offers of further announcement publishing or other types of support for the recruiting process in connection with this position. *** 
Arbetsgivare
Chalmers Tekniska Högskola AB
Hemsida: http://www.chalmers.se
Ansökan
Ansök senast 1 oktober (6 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Junior lantmätare till Trimbles årliga rotationsprogram

Arbetsgivare / Ort: Academic Work Sweden AB
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 10 oktober (15 dagar kvar)
Publicerad: 2021-09-10
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Kärnfysiker

Om jobbet
I rotationsprogrammet hos Trimble, som är världsledande inom tillverkning av högteknologiska elektrooptiska mätsystem, får du det bästa av två världar. Du roterar mellan olika avdelningar och fördjupar dig i företagets processer och produkter under ett års tid, för att sedan bli del av Kvalitetsteamet på R&D. Här är chansen för dig som är lantmätare och samtidigt intresserad av högteknologi att bli del av ett företag med stort fokus på utveckling och innovation. OM TJÄNSTEN "Det som jag trivs med i min roll är att kunna påverka hur man gör saker, hur vi kan utveckla våra instrument och vad man kan programmera. Att dessutom tydligt kunna se hur arbetet påverkar produkten och att kunna ta på den är riktigt spännande. Om det finns något jag undrar över, ja då sätter jag bara på mig labbrocken och tar trappan ner till produktionsavdelningen." - Hugo, Mjukvaruutvecklare inom inbyggda system på R&D-avdelningen Trimble är ett globalt företag med över 11 000 anställda i mer än 40 länder runt om i världen. Med över 2 000 unika patent samt R&D i mer än 15 länder utvecklar Trimble teknologier för positionering, modellering, uppkoppling och dataanalys. Trimble AB i Danderyd har ca 270 anställda som utvecklar och tillverkar högteknologiska elektriska och optiska mätinstrument med hög precision som används inom bl. a. lantmäteri, byggkonstruktion, transport och logistik. Till Trimbles rotationsprogram söker vi tre juniora ingenjörer; en lantmätare, en elektronikingenjör och en Supplier Quality Engineer som vill kickstarta sin karriär hos ett världsledande högteknologiskt företag där man får följa produkten hela vägen från idé till utveckling och produktion. Programmet är indelat i följande två moment. Medan du tillhör Kvalitetsteamet kommer du under rotationsprogrammet att få en: * Introduktion till utvecklingsavdelningen: Du får sätta dig in i mjuk- och hårdvaruavdelningarna för en inblick i hur produkter tas fram i våra projekt samt inblick i våra kärnteknologier. * Introduktion till produktionsavdelningen: Du sätter dig in produktionsteknik och får följa produktens resa från varumottagningen, när den fortfarande består av separata delar som monteras ihop i produktionslinan för att sedan testas, valideras och programmeras för slutkund Utöver detta kommer du även att göra en tre månader lång utlandsperiod i något av de länder där Trimble har acceptanstest-team med andra lantmätare, främst USA och Nya Zeeland. Vidare kommer du att ha kontakt med kunder och andra delar av Trimble, exempelvis genom interna utbildningar och studiebesök. Klicka på videon nedan för att lära känna Trimble bättre. Är du intresserad av att höra mer om Rotationsprogrammet från tidigare års trainees, spola fram till 12 minuter i videon. ARBETSUPPGIFTER Kvalitetsteamet tillhör R&D-avdelningen som består av ett 100-tal medarbetare med kompetens inom mjukvara, produktionsutveckling, projektledning, elektronik, mekanik och optik. Det dagliga arbetet bedrivs i projektform där man jobbar lokalt med alla olika kompetenser i ett projektteam och globalt med produktledare och andra kollegor inom acceptanstest. Projekten varierar i storlek och tid - allt från 10 personer i ett år, till 50 personer i 3-5 år. Alla projekt är tvärfunktionella och distribuerade. Dina arbetsuppgifter kommer att innebära: * Utvärdering och verifiering av nya funktionsreleaser i existerande produkter. * Utvärdering och verifiering under produktutvecklingsfasen för att få fram bästa lösning för våra kunder. * Under en typisk arbetsdag kommer du plocka samman utrustning inför en dag ute på fält, där du tillsammans med en kollega genomför tester med instrument, mål och mjukvaror för att utvärdera en ny funktionalitet eller förbättring. Till exempel kan R&D ha förbättrat räckvidd, bildkvalitet, eller kommit på nya sätt att samla in mätdata och underlätta arbetsflödet i fält. * Efter utvärderingen sammanställs en testrapport och ärenden skapas i ärendehanteringssystemet Jira för utvecklingsavdelningen att åtgärda. * Du kommer delta i projektmöten, lokalt och globalt för att stämma av status på våra lösningars kvalitet och funktionalitet. Tjänsten passar dig som har inblick i lantmäteri och har ett stort tekniskt intresse. Kanske är detta ditt andra jobb efter examen, eller så är du nyexad och vill arbeta hos ett marknadsledande bolag inom produkter för lantmäteri. VI SÖKER DIG SOM * Har en akademisk utbildning med inriktning lantmäteri * Har goda kunskaper i svenska samt engelska i tal och skrift Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom lantmäteri, samt om du är bevandrad i Googles programvaror. För att både lyckas och trivas i rollen ser vi att du som person har en hög kvalitetskänsla, är resultatorienterad och har förmågan att anpassa dig efter verksamhetens och projektens behov. När du blivit varm i kläderna trivs du med att ta ägandeskap för att driva ditt eget arbete framåt. ÖVRIG INFORMATION * Start: Januari 2022 * Omfattning: Heltid, tillsvidare * Placering: Danderyd, Stockholm Den här rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och Trimbles önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till Academic Work. För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess finns vi ofta tillgängliga i chatten här på webben under vardagar så hör gärna av dig där! INFORMATION OM FÖRETAGET Läs mer om Trimble här.
Arbetsgivare
Academic Work Sweden AB
Hemsida: http://www.academicwork.se
Ansökan
Ansök senast 10 oktober (15 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.