På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Kosmolog
Spela filmen

Kosmolog

Kosmologi är läran om universums storskaliga byggnad, uppkomst och utveckling. En av de ledande inriktningar inom Kosmologi är Teoretisk kosmologi och de som sysslar med det kallas ofta för teoretiska kosmologer.

En kosmolog är en naturvetare med specialisering mot fysik och astronomi med fördjupning i de astronomiska observationer och fysikaliska teorier som har lett till den bilden människor idag har av vårt kosmos.

Kosmologer studerar begrepp och företeelser såsom hubblekonstanten, rödförskjutning, universums expansion, big bang, kosmologiska principen, kosmisk bakgrundsstrålning, materia, antimateria, galaxbildning, mörk materia, kosmisk inflation.

Utbildning

Många av de vetenskapliga skrifter som man som kosmolog måste ta del av är på engelska, därför är det viktigt att behärska engelska mycket väl i både tal och skrift.

En bra grund får du bl a på gymnasiets Naturvetenskapsprogrammet.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

16 Lediga jobb

Doktorand i rymdfysik

Arbetsgivare / Ort: Inst För Rymdfysik / UPPSALA
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 20 september (4 dagar kvar)
Publicerad: 2021-08-25
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet

Institutet för rymdfysik i Uppsala söker en doktorand i rymdfysik för studier av plasmaomgivningen runt Saturnus måne Titan. Arbetet kommer huvudsakligen att innebära dataanalys från vårt mätinstrument ombord på Cassini-satelliten, men även modellering, med fokus på dynamiska processer i Titans plasmaomgivning.

Titans jonosfär har visat sig vara en mycket dynamisk miljö där många olika fysikaliska processer sker på olika tidsskalor från sekunder till år. Målet med detta projekt är att förstå dess processer mer i detalj.

Vår forskargrupp arbetar med observationer, analys av data och gör fysikaliska modeller av processer i rymdplasma (https://space.irfu.se). Gruppen har lång erfarenhet av att utveckla och använda vetenskapliga instrument för att mäta plasmatäthet, täthetsfluktuationer, elektriska fält och plasmatemperatur på rymdfarkoster (t.ex. Cassini, Rosetta, MMS, Cluster, Solar Orbiter, Swarm).

Doktoranden anställs för fyra år vid Institutet för rymdfysik, med lokaler i Ångströmlaboratoriet, Uppsala. Anställningen bör kunna påbörjas innan februari 2022.

Vad avser forskarutbildning tillhör doktoranden Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet, och måste alltså uppfylla kraven för antagning till denna utbildning.

Information om forskarutbildningen finns på http://www.physics.uu.se och http://www.teknat.uu.se. Information om forskning vid IRF Uppsala finns på https://www.irfu.se/irfu_swe.htm. Anställningen finansieras av Vetenskapsrådet.

Vidare upplysningar kan lämnas av:

Dr Niklas Edberg, [email protected]

Fackliga representanter:

Thomas Leyser, SACO-S, [email protected]

Jan Karlsson, ST, [email protected]

Ansökan ska innehålla ett personligt brev (en sida) som beskriver forskningsintressen och relevant erfarenhet, CV, kopior av akademiska betyg, färdigt examensarbete eller utkast och andra relevanta publikationer samt kontaktinformation till två referenser.

Välkommen med din ansökan, helst via e-post, till:

[email protected]

eller till:

Institutet för rymdfysik,

Registrator,

Box 812,

981 28 Kiruna

Sista ansökningsdag: 20 sep 2021

Ange ref dnr: 2.2.1-222/21

Om du skickar in din ansökan via e-post och inte får en mottagningsbekräftelse inom tre dagar, vänligen kontakta registrator på tfn 0980-790 00.

Institutet för rymdfysik (IRF) är en statlig myndighet som bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Många av IRF:s projekt drivs som stora internationella projekt i samarbete med andra forskningsinstitut och rymd­organisationer. IRF har cirka hundra anställda och har verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund. Mer information om IRF: www.irf.se

Arbetsgivare
Inst För Rymdfysik
75121 UPPSALA
Ansökan
Ansök senast 20 september (4 dagar kvar)

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE

Postdoktor i experimentell kvantteknologi

Arbetsgivare / Ort: Stockholms Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 20 september (4 dagar kvar)
Publicerad: 2021-08-19
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Fysiker

Om jobbet
vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2021-09-20. Projektbeskrivning Gruppen för Kvantteknologi med fångade joner på Fysikum utlyser en postdoktortjänst till projektet med fångade Rydbergjoner. Postdoktorn förväntas jobba med experiment inom jonfällor med målet att utföra snabba kvantgrindar och kvantalgoritmer. Fångade Rydbergjoner utgör ett nytt experimentellt system för kvantberäkningar. En Rydbergjon skapas genom att använda laserpulser för att excitera en jons yttersta elektron till ett högt liggande tillstånd [1]. Rydbergjoner är därför miljontals gånger större än joner i det elektroniska grundtillståndet och på grund av deras storlek, kan de uppvisa väldigt säregna egenskaper. Rydbergjoner kan, genom sina starka interaktioner, bli sammanvävda på tidsskalor mindre än en mikrosekund [2]. Denna metod stödjer snabba sammanvävda grindar i stora jonkristaller, dessutom möjliggör metoden byggandet av en snabb kvantdator eller kvantstimulator med fångade joner. Projektet äger rum i gruppen för kvantteknologi med fångade joner. För mer information besök http://qtech.fysik.su.se/.  [1] G. Higgins, et al., Coherent control of a single trapped Rydberg ion, Physical Review Letters 119 (22), 220501 (2017). [2] C. Zhang, et al., Submicrosecond entangling gate between trapped ions via Rydberg interaction, Nature 580, 345 (2020). Arbetsuppgifter Positionen involverar forskning med fångade joner, laserexcitationer i Rydberg-tillstånd, karakterisering av kvanttillstånd och processer, numeriska simuleringar av experimentella resultat, utveckling av ett nytt, lågtemperatur jonfällesystem och handledning av studenter. Behörighetskrav Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Bedömningsgrunder Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. I bedömningen kommer särskild uppmärksamhet att ägnas färdigheter och erfarenhet av experimentell forskning inom kvantinformation eller kvantoptik med fångade joner eller ultrakalla atomer, Rydbergs fysik och precisionslaserspektroskopi. Anställningsvillkor Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 1 november 2021 eller enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av Assoc. Prof. Markus Hennrich, tfn 08-5537 86 14, [email protected] Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, [email protected], Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, [email protected], samt [email protected] (SEKO). Ansökan OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms Universitets webbsida www.su.se/jobb. Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter • dina kontakt- och personuppgifter • din högsta examen • dina språkkunskaper • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner Viktigt: Referenspersonerna ska skicka senast sista ansökningsdag rekommendationsbrev via e-post till: [email protected] och på ämnesraden ange: SU FV-2910-21 + sökandes namn. och att bifoga följande dokument • personligt brev • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver: – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet – varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet • kopia av bevis på doktorsexamen • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer). Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Arbetsgivare
Stockholms Universitet
Hemsida: http://www.su.se
Ansökan
Ansök senast 20 september (4 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Amanuens till enheten Materialdesign och informatik

Arbetsgivare / Ort: Linköpings Universitet
Omfattning / Varaktighet: Deltid / 3 månader – upp till 6 månader
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 21 september (5 dagar kvar)
Publicerad: 2021-08-31
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Fysiker

Om jobbet
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedriver såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning. Forskning är den dominerande verksamheten och den sker ofta i samverkan med företag och internationella partners. Vi är en av universitetets äldsta, mest välkända och största institutioner och omfattar fem samverkande vetenskapliga områden: biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik samt teori och modellering. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ifm Vi söker nu en amanuens till enheten Materialdesign och informatik vid avdelningen Teoretisk fysik med placering vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM). Vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) och avdelningen Teoretisk fysik bedrivs en rad forskningsprojekt. I ett av dessa projekt utvecklas ett webbaserat system för analys och sökning i forskningsdata ifrån datorsimuleringar av defekter i material. Enheten Materialdesign och informatik söker en amanuens för arbete med detta webbaserade system under hösten 2021. Dina framtida arbetsuppgifter Den som är anställd som amanuens får bedriva arbete inom undervisning, administration eller medverkan i forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete. En anställning som amanuens får motsvara högst 50 % av heltid. Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att genomföra forskning och programmering i anslutning till visualisering och dataanalys inom områdena beräkningsfysik och materialvetenskap. Du kommer att utföra programutveckling av vetenskaplig programvara och använda vetenskapliga metoder inom beräkningsfysik. Programutvecklingen kommer använda Git, Python, JavaScript, och HTML. Anställningens omfattning är 15% av heltid fram till och med sista december 2021. Behörighet Behörig till anställning som amanuens är bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Krav och meritgrunder Sökande ska vara i senare delen av en universitetsutbildning inom fysik, teknisk fysik eller motsvarande med avklarade kurser i programmering och projektarbete på kandidatnivå. Tjänsten är inte avsedd för de med avsevärt längre erfarenhet, t.ex. med avslutad masterexamen eller doktorsexamen. Ansökan måste uppvisa tidigare erfarenhet av arbete med programutveckling av webbaserade system för hantering av och sökning i databaser av t.ex. forskningsdata. God erfarenhet av arbete med Git, Python, JavaScript och HTML är också ett krav. Tillträde Så snart som möjligt eller efter överenskommelse. Anställningens omfattning 15% visstidsanställning till och med 2021-12-31. Tillträde Så snart som möjligt eller efter överenskommelse. Lön och förmåner Lön regleras utifrån LiUs centrala avtal om amanuenslöner. Läs mer om förmåner för anställda här. Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande. Ansökan Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 21 september 2021. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas. Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Arbetsgivare
Linköpings Universitet
Hemsida: https://www.liu.se/
Ansökan
Ansök senast 21 september (5 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Förste forskningsingenjör i organiska energimaterial

Arbetsgivare / Ort: Linköpings Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 22 september (6 dagar kvar)
Publicerad: 2021-09-08
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Fysiker

Om jobbet
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn Vi söker nu en Förste forskningsingenjör i organiska energimaterial med inriktning organiska batterier med placering vid institutionen för teknik och naturvetenskap.   Dina framtida arbetsuppgifter Dina arbetsuppgifter kommer bestå att (i) tillverka, karakterisera nya redoxpolymer nanopartiklar i suspension i vatten; (ii) elektrokemisk karakterisering av redoxpolymer i suspensionen; (iii) testning av nya redoxpolymerernas nanopartiklar i organiska redoxflödesbatterier. Din framtida arbetsplats Du kommer att arbeta vid Laboratoriet för organisk elektronik. Vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE), fokuserar vi på studier och tillämpning av elektroniskt och joniskt ledande organiska material i en rad områden som spänner över energi skörd, tryckt elektronik, fotonik och bioelektronik. Läs mer: www.liu.se/loe Dina kvalifikationer Vi söker nu någon som har en doktorsexamen inom tillämpad kemi med ytterligare forskningserfarenhet inom polymerfysik, ledande polymerer och batterier. Forskningen vid LOE bedrivs huvudsakligen på engelska i en internationell miljö, så goda färdigheter i engelska utgör ett krav. För denna anställning kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet däribland förmåga till självständigt arbete, att kunna samarbeta med andra, drivkraft och flexibilitet. Anställningens omfattning Två års tidsbegränsad projektanställning på heltid  Tillträde Enligt överenskommelse Lön och förmåner Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan.  Läs mer om förmåner för anställda här. Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande. Ansökan Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 2021-09-22. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas. Lika villkor Flertalet av våra förste forskningsingenjörer inom ITN är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt. Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Arbetsgivare
Linköpings Universitet
Hemsida: https://www.liu.se/
Ansökan
Ansök senast 22 september (6 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Postdoktor (2 år) inom biologisk fysik

Arbetsgivare / Ort: Umeå Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 23 september (7 dagar kvar)
Publicerad: 2021-09-02
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Fysiker

Om jobbet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Vid Institutionen för fysik bedrivs en stark och expanderande forskning med flera olika inriktningar, t. ex. organisk elektronik, kondenserade materiens fysik, nanoteknik, fotonik och teoretisk fysik. För mer information se www.physics.umu.se/forskning. Institutionen för fysik söker en postdoktor till ett projekt för att arbeta med bakteriella sporer i en Laser Raman optisk pincett. Sista ansökningsdag är 23 september 2021. Projektbeskrivning och arbetsuppgifter Biofysik- och biofotonikgruppen arbetar med såväl experimentella som teoretiska angreppssätt för att förstå grundläggande frågeställningar i biologiska system. Gruppen utvecklar experimentella verktyg, framför allt optiska pincetter, för att manipulera enstaka celler och utföra kraftspektroskopi samt Ramanspektroskopi på celler och makromolekyler. Möjligheten att lägga på och mäta en ny strukturparameter inom biovetenskap, kraft, på individuella molekyler har gjort att kraftspektroskopi har blivit ett viktigt verktyg för att förstå olika fysikaliska fenomen i mikrobiologiska system. Med Ramanspektroskopi på enskilda celler kan vi mäta strukturella förändringar i cellerna när miljön ändras runt omkring. Vi söker nu en postdoktor som skall arbeta med förståelsen kring hur bakteriella sporer kan vidhäfta till ytor samt hur kemikalier påverkar sporer. För att studera dessa forskningsfrågor så kommer vi använda laser Raman optisk pincett. Som postdoktor i vår grupp kommer du att arbeta i en dynamisk, kreativ, ambitiös och internationell miljö, med många externa samarbetspartners och med möjligheter att presentera din forskning på internationella möten och konferenser. Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till 2 år med tillträde 1 november 2021 eller enligt överenskommelse. Kvalifikationer Kandidaten ska ha en doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i molekylärbiologi. Förmåga att forska självständigt såväl som i grupp samt mycket goda kunskaper i det engelska språket är ett krav. Erfarenhet av fysik och ingenjörs-relaterade ämnen är meriterande. Den sökande bör ha praktisk erfarenhet av att jobba med bakteriella sporer, Ramanspektroskopi och fluorescens. Doktorsexamen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Vi söker en engagerad och ansvarstagande kandidat som brinner för att utvecklas, både som individuell forskare och som medlem av en forskargrupp. Ansökan Ansökan ska innehålla: 1. Ett följebrev med kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivering till varför du söker (max 2 sidor), 2. En meritförteckning (CV), 3. En publikationslista, 4. Styrkta kopior på doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis, 5. Kopior av doktorsavhandlingen och de två mest relevanta publikationerna, 6. En lista på universitetskurser med betyg, 7. Namn och kontaktuppgifter till tre referenspersoner, 8. Övriga relevanta handlingar som du vill åberopa.  Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 23 september 2021. Övrig information Närmare upplysningar lämnas av Magnus Andersson, [email protected], +46 90 7866336. Välkommen med din ansökan! Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Arbetsgivare
Umeå Universitet
Ansökan
Ansök senast 23 september (7 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.