På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Etnograf

Etnograf

Etnograf är en forskare som studerar människor och kulturer i deras naturliga miljöer.

Etnografiska studier innebär framförallt att forskaren genom fältarbete observerar och ger detaljerade beskrivningar av människor, beteenden och kulturer i dessas naturliga miljö. Dessa beskrivningar bör innehålla tillräckligt mycket djup och detaljer för att kunna ge sanna inblickar i den situation som studeras.

Vanligast är att etnografen försöker bli en del av den grupp som studeras genom att delta i gruppens vardagliga aktiviteter, men ibland kan även mer passiv observation förekomma. Naturalism är därför ett viktigt element inom etnografisk forskning, då det just innebär att man studerar saker i sin naturliga form, utan att störa genom intrång av forskningsverktyg och liknande. Från detta "inifrån-perspektivet" kan etnografen få en djup och omfattande förståelse för hur vissa grupper ser på sina traditioner: sedvanor och utövanden, och såväl kvalitativ som kvantitativ data kan väljas att samlas in.

Kvalitativa data och metoder är dock det som starkast associeras med etnografi. Med beskrivningarna som görs eftersträvar man oftast att även relatera särskilda handlingar eller händelser i relation till det kulturella sammanhanget. Ett exempel på hur det kan gå till kan vara att en etnograf under en viss tid jobbar som en anställd på ett företag eller inom en organisation för att försöka förstå varför de anställda avhåller sig från att använda ett visst arbetssystem.

Utbildning

Akademisk utbildning krävs.

För mer info se svenska högskolornas/universiteternas hemsida - studera.nu.

Visste du att...?
De senaste rönen visar på att vi, homo sapiens, är mycket äldre än man tidigre trott; den moderna människlan tros nu vara 300 000 år gammal; detta fastställdes år 2017 efter ett fynd av skelett (benrester) efter en ung man som på "sin tid" bodde i Södra Afrika /landet - Sydafrika/. Tidigare har man trott att homo sapiens var ca 180 000 år gammal art.

Länktips

samer.se - hemsida om sveriges ursprungsfolk samer
unesco.se/kultur - info om Kulturarv på UNESCO´s hemsida
historisktidskrift.se - Historisk tidskrift utges av Svenska Historiska Föreningen med stöd av Kungl.Vitterhets Historie- & Antikvitets Akademien och Vetenskapsrådet
umu.se/forskning - Centrum för Samisk forskning vid Umeå Universitet
riksarkivet.se - i Riksarkivet kan man söka dokument från medeltiden och framåt.

4 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.