Historiker
Spela filmen

Historiker

Historiker kan vara dels en person som har genomgått forskarutbildningen och klarat alla tentor och därmed blivit filosofie doktor i historia och därefter fått anställning vid ett universitet eller någon annan forskningsinstitution för att ta fram ny kunskap om det förgångna. Men det kan också vara en person som skriver artiklar och böcker om historia och/eller håller föredrag, men som inte har en universitetsutbildning i historia. I det senare fallet kan personen ha skaffat sig kunskap om historia och om hur ny kunskap i historia produceras genom att på egen hand läsa mycket.

De flesta historiker specialiserar sig på ett visst kunskapsområde t ex kan man bli kultur- och idéhistoriker, konsthistoriker, militärhistoriker, flyghistoriker, mathistoriker, kvinnohistoriker, medeltidshistoriker, språkhistoriker, rättshistoriker eller medicinhistoriker.

Utbildning

Lång akademisk utbildning krävs och oftast måste man även ha disputerat, ha skrivit och försvarat en doktorsavhandling och fått den godkänd samt publicerat ett antal artiklar i akademiska tidskrifter.

Grundläggande kunskaper finns bl a på gymnasiets Humanistiska programmet eller Samhällsvetenskapsprogrammet.

Framtidsutsikter

Det finns inget som tyder på att färre kommer att vilja jobba i sektorn, eller att det kommer finnas fler jobb. En fortsatt hård konkurrens förutspås av Statistiska Centralbyrån.

Inom Musei- och kulturmiljöyrken ryms en mängd olika yrken, med delvis skiftande förutsättningar.

Arbetsplats

Som historiker kan man forska eller undervisa blivande historiker på högskolor/universitet samt producera undervisningsmaterial och skriva läroböcker i historia. Historiker kan också arbeta på museer, som museipedagoger.

Visste du att...?

... Pagefrisyren blev på 1920-talet en symbol för kvinnlig frigörelse, när kvinnor, mestadels unga tjejer, klippte av sig sitt långa hår.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  40 Lediga jobb som historiker

  VISA FLER LEDIGA JOBB


  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.