På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Historiker
Spela filmen

Historiker

Historiker kan vara dels en person som har genomgått forskarutbildningen och klarat alla tentor och därmed blivit filosofie doktor i historia och därefter fått anställning vid ett universitet eller någon annan forskningsinstitution för att ta fram ny kunskap om det förgångna. Men det kan också vara en person som skriver artiklar och böcker om historia och/eller håller föredrag, men som inte har en universitetsutbildning i historia. I det senare fallet kan personen ha skaffat sig kunskap om historia och om hur ny kunskap i historia produceras genom att på egen hand läsa mycket.

Ofta är historiker är ett akademiskt yrke, dvs man har utbildning på högskolenivå. Att man som historiker inte har en högskoleutbildning tillhör undantagen.

De flesta historiker specialiserar sig på ett visst kunskapsområde t.ex kan man bli kultur- och idéhistoriker, konsthistoriker, militärhistoriker, flyghistoriker, mathistoriker, kvinnohistoriker, medeltidshistoriker, språkhistoriker, rättshistoriker eller medicinskhistoriker. KuIturhistoriker speciaIiserar sig ofta ännu mer - och bIir t.ex "dräkthistoriker" (expert på historiska dräkter).

Som historiker kan man forska och/eller undervisa blivande historiker på högskolor/universitet samt producera undervisningsmaterial, t.ex skriva läroböcker i historia. Historiker kan också arbeta på museer, t.ex som museipedagoger.

Ta gärna deI även av fler yrkespresentationer, förslagsvis börja med: Konservator, Arkivarie, Genealog, Museipedagog, Akademiker, KuIturarvspedagog, Forskare, HögskoIeIärare, KuIturvetare, KuIturkritiker, KuIturgeograf.

Kompetenser

Lång akademisk utbildning krävs och oftast måste man även ha disputerat (ha skrivit och försvarat en doktorsavhandling och fått den godkänd) samt publicerat ett antal artiklar i akademiska tidskrifter.

Lilla ordboken

Numismatik (härstammar från grekiskans nomaisma, som kan till svenska översättas som "mynt") - läran om mynt, sedlar, polletter och medaljer.

Visste du att...?

  • Pagefrisyren blev på 1920-talet en symbol för kvinnlig frigörelse, när kvinnor (mestadels unga tjejer) klippte av sig sitt långa hår. Källa: Nordiska museet.
  • De senaste rönen visar på att vi, homo sapiens, är mycket äldre än man tidigre trott; den moderna människlan tros nu vara 300.000 år gammal; detta fastställdes år 2017 efter ett fynd av skelett /benrester/ efter en ung man som på "sin tid" fanns i Södra Afrika /Sydafrika/.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.