På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Geolog
Spela filmen

Geolog

Geovetare kan ha olika specialinriktningar och arbeta inom näringslivet, offentlig förvaltning eller med forskning och utbildning. Geologer utgör en stor grupp av geovetarna. De studerar berg- och jordarter i olika sammanhang. Arbetet kan bestå av både fältstudier och kontorsarbete. Även arbete på laboratorium förekommer. En geolog kan specialisera sig på olika delområden inom geologin.

Berggrundsgeologen undersöker och kartlägger berggrunden. Den informationen används bland annat när man prospekterar, dvs letar efter malmer. Information om berggrunden är också viktigt underlag vid planering av byggen och andra infrastrukturprojekt.

En jordartsgeolog/kvartärgeolog tar prover på och klassificerar jordarter som till exempel lera, sand och grus. Att veta vilka jordarter som finns i ett område kan till exempel vara viktigt för att bedöma risken för spridning av miljögifter till grundvattnet och för att avgöra om marken utgör ett stabilt underlag för väg och husbyggen.

Hydrogeologen är specialist på hur grundvatten bildas och rör sig, samt var i marken det förekommer. Denna information behövs för att säkra vår tillgång till bra vatten i framtiden. En annan arbetsuppgift kan vara att bedöma risken för ras i översvämningsdrabbade områden.

Maringeologer kan studera avlagringar på havsbotten för att se hur havsmiljöerna utvecklats och förändrats, naturligt eller genom mänsklig påverkan. Om utsläpp av miljögifter förändrar havsbottnen påverkar detta djur- och växtlivet i havet. Detta kan i sin tur vara viktigt att veta med tanke på att en del av vår mat kommer från havet.

Som geolog kan man arbeta med allmän kartläggning inom sitt specialområde. Sådana arbetsuppgifter finns främst vid den statliga myndigheten Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Yrkesporträtt
Möt Fredrik, som är utbildad geolog och arbetar som konsult.

Utbildning

Utbildning i geovetenskap/geologi ges bland annat i form av olika kandidat- och masterprogram inom högskolan. Kandidatprogrammen är tre år långa och masterprogrammen är påbyggnadsutbildningar som är två år långa. Det finns också fristående kurser. Se högskolornas gemensam hemsida studera.nu för mer information. Kontakta utbildningsanordnaren för information om behörighetskrav.
Var god se en kort (ca 2,5 min) film om hur det är att studera Geologi vid Lunds Universitet.

Framtidsutsikter

Det är stor brist på geologer med rätt kompetens inom gruvnäringen. Inom andra branscher där yrkesgruppen återfinns är dock konkurrensen om jobben större. Den sammantagna bedömningen är därför att geologernas arbetsmarknad är i balans. Dock med reservation för skillnader mellan olika branscher.

Visste du att...?
Sveriges lägsta punkt (2,41 meter under havsnivå) finns strax utanför Kristianstad; och Sveriges högsta punkt - finns i Kebnekaise bergmassivet i Lappland.

Närliggande yrken
Det finns yrken på gränsen mellan flera olika kunskapsområden - ex. geobiolog.

Länktips

  • naturvardsverket.se - info om Ramsarkonventionen, som är en global naturvårdskonvention om att bevara våtmarker och vattenmiljöer och nyttja dem på ett hållbart sätt
  • SGU - är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige
  • davidchita.com - Vem-var-far-till-forensisk-vetenskap?
  • geologinsdag.nu
Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.