Dendrikronolog

Dendrikronolog

Dendrikronolog arbetar med att åldersbestämma träet (under vilka år det växte). Man jämför växlingarna i årsringars bredd som bland annat beror på under vilka klimatförhållandena som trädet växte.

Sverige har tidsserier så att man kan placera in (dvs åldersbestämma) en träbit många tusen år tillbaka i tiden. Det nationella laboratoriet som sysslar med de frågorna finns på Geologiska institutionen i Lund och arbetar med frågor som handlar om geologi snarare än om växtfysiologi.

Visste du att...?
Under året 2016 förlorade vår planet ovanligt mycket skog, mycket pga stora skogsbränder som härjade i Brasilien. Ytan som täcktes av den förlorade under 2016 skogen är större än hela Nya Zeeland.

Nyttiga länkar
www.naturvetarna.se - fackförbundet för akademiker inom "naturvetenskap";
http://hushallningssallskapet.se - Hushållningssällskapet driver naturbruksgymnasier, försöksgårdar, forskningsprogram, projekt för bättre mat & erbjuder rådgivning för lantbrukets & landsbygdens utveckling;
www.dendrologerna.se och på www.skogssverige.se

Du får också gärna titta på följande yrkespresentationerna:

Skogskonsulent>>

Skogsförvaltare>>

Skogsinspektör>>

Naturguide>>

Kultur/naturgeograf>>

Biokemist>>

Biolog>>

BMA>>

1 liknande yrke(n)