På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Arkeolog

Arkeolog

En utbildning till arkeolog ger möjlighet att jobba inom många olika delar av kulturmiljösektorn, med fältarbete, handläggning, utställningar och pedagogiskt arbete osv. Som fältarkeolog planerar, leder och genomför du arkeologiska undersökningar. Du gör också inventeringar då du kartlägger fornlämningar som sedan förs in i fornlämningsregistret. Fynden kan vara ben av djur och människor eller rester av bostäder, redskap, vapen och smycken. Analyser av fynden kan bland annat berätta hur gamla de är, hur de använts osv.

En utgrävning genomförs vanligen av ett arbetslag där en erfaren arkeolog fungerar som grävledare och där mindre erfarna deltar i det praktiska arbetet. För att bli grävledare på större utgrävningar krävs numera ofta att man är disputerad, dvs innehar en doktorsexamen.

De som i huvudsak är anställda för att gräva anställs oftast säsongsvis eller under kortare perioder. Ofta är det gamla boplatser eller gravar som grävs ut och dokumenteras i samband med planerade väg- eller husbyggen, så kallad uppdragsarkeologi. Under arbetets gång dokumenteras lämningarna vilket idag mestadels sker med digitala metoder. Fynd, lager och andra strukturer mäts in och beskrivs och informationen bearbetas i ett GIS-program.

Arbetet innefattar även mycket fotografering och ritning. När arbetslaget gräver sig ned genom jordlagren lämnas ofta en vägg, eller profil, där de olika kulturlagren blir synliga.

Det funna materialet placeras så småningom i museimagasin eller visas upp på utställningar.

Arkeologer är ofta specialiserade inom olika områden, till exempel förhistorisk arkeologi, medeltida arkeologi, industriarkeologi eller marinarkeologi/vrakarkeologi. Marinarkeologer undersöker sjunkna fartyg och annat undervattensmaterial.

Arkeologer samarbetar med andra yrkesgrupper, till exempel med byggherrar, tjänstemän från länsstyrelse och kommun och andra vetenskapliga experter.

Ett exempel på specialisering inom arkeologin är de som inriktat sig på en särskild sorts analysmetod, t ex analyser av forntida DNA eller organiska analyser av fettrester ("lipider") som bevarats i forntida keramik. Många av metoderna har ett starkt inslag av naturvetenskap men även andra ämnesområden kan vävas in för att besvara arkeologiska frågeställningar. Fältet kallas i Sverige för Laborativ arkeologi och går att läsa vid Stockholms universitet.

En arkeolog kan inrikta sig på olika praktiska former av utövning kring hantverk och matlagning med utgångspunkt i kännedom om "historiska hantverksmetoder", inom arkeologin kallas grenen för experimentell arkeologi, en arkeologi där man prövar olika praktiska lösningar på t ex hus, kläder, mat, transporter, djurhållning.

Utbildning

Arkeologer utbildas inom högskolan. Kandidatexamen omfattar tre år och ska till minst hälften bestå av huvudämnet arkeologi. För magisterexamen krävs fyra år med minst hälften i arkeologi. Huvudämnet kombineras med andra kulturvetenskapliga ämnen eller med natur- eller samhällsvetenskapliga ämnen. Vid de flesta svenska universitet som erbjuder arkeologi finns nu även kurser på Masternivå. Vill man därefter fortsätta och inrikta sig mot forskning finns forskarutbildning i arkeologi vid universiteten på flera lärosäten.

För att antas krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet i svenska och historia. På sikt kommer det troligen att krävas magisterexamen för anställning.

Framtidsutsikter

Det finns inget som tyder på att färre kommer att vilja jobba i sektorn, eller att det kommer finnas fler jobb. En fortsatt hård konkurrens förutspås av Statistiska Centralbyrån.

Inom Musei- och kulturmiljöyrken ryms en mängd olika yrken, med delvis skiftande förutsättningar.

Arbetsplats

Många arkeologer är anställda vid museer men arkeologer kan också arbeta på länsstyrelser, riksantikvarieämbetet eller privata företag.

Visste du att...?

... förutom homo sapiens och neandertalare, fanns det fler människotyper? En av dem fick namnet "denisovan". Denisovans, som levde för ca 80 tusen år sedan och har, precis som neandertalare, dött ut. Den andra är homo floresienses och det är oklart när den arten dog ut. Men man tror att homo sapiens varit den enda levande människoarten de senaste 30 tusen åren.

Visa mer
Visa mindre

4 Lediga jobb

Junior handläggare Arkeologi

Arbetsgivare / Ort: Länsstyrelsen i Norrbottens län
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 13 december (6 dagar kvar)
Publicerad: 2021-11-25
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Arkeolog

Om jobbet
Vill du växa och utvecklas tillsammans med oss? Då kan du det vara dig som vi söker som vår nya kollega. Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Det vi gör skapar samhällsnytta, och vi ser till att nationella mål och beslut får genomslag i länet. Vi har stor kunskap och många specialister. Vi kan och förstår Norrbottens olika intressen. Med vår bredd och sakkunskap kan vi göra samlade bedömningar för Norrbottens bästa. Tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling. Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig: • meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter • möjlighet att bidra till samhällsnytta • kompetenta och engagerade kollegor • goda utvecklingsmöjligheter och en hållbar arbetsmiljö • individanpassade anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter Du kommer att arbeta på enheten för Samhällsplanering och kulturmiljö, som idag består av cirka 20 medarbetare och är en av tre enheter inom avdelningen Näringsliv. Vi som arbetar med kulturmiljöfrågor har en viktig roll för att hänsyn tas till kulturmiljöer i samhällsutvecklingen och vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. ARBETSUPPGIFTER I uppgifterna ingår särskilt att arbeta för att vårt kulturarv och våra kulturmiljöer vårdas, bevaras och utvecklas. Inom enheten verkar vi därutöver tillsammans för långsiktiga och hållbara lösningar och för att skapa attraktiva livsmiljöer. Enheten ansvarar förutom för kulturmiljö även för samordningen av statliga intressen, riksintressen och allmänna intressen enligt miljöbalken samt plan och bygglagen, tillsyn inom plan- och byggområdet, samråd och prövning av beslut om kommunala översikts- och detaljplaner samt statliga stöd till bostadssektorn inklusive energi- och radonbidrag. Vi vill att de två områdena samhällsplanering och kulturmiljö utvecklas tillsammans och vi tror att hänsyn i tidiga skeden kan skapa stora mervärden i slutresultatet. I arbetet ingår: • att du ansvarar för/deltar i ärendehandläggningen inom arkeologiområdet (bl.a. hantering av tillståndsansökningar, tillstånd till metallsökare, skogsärenden). • att du ansvarar för att ta fram underlag inför upphandlingar av arkeologiska utredningar och undersökningar • internsamråd rörande tillståndsprövningar enligt kulturmiljölagen, plan- och bygglagen samt miljöbalken m.m. • registrering av inkomna handlingar, ajourhålla register med flera administrativa moment. • bereda beslut i ärenden. • ge råd och anvisningar till sökande inom ditt ansvarsområde • att genomföra/delta i besiktningar och tillsyn av arkeologiska beslut och granskning av rapporter. Arbetet innebär tidiga kontakter och samråd med verksamhetsutövare, kommuner och myndigheter samt med andra verksamheter internt på Länsstyrelsen. En viktig del av arbetet är även samverkan med arkeologiska undersökare och institutioner. Det kommer att finnas möjlighet att få handledning i att utföra arbetsuppgifterna. Arbetet är i ständig utveckling och utifrån Länsstyrelsen uppdrag kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid. Du behöver därför kunna hantera förändringar och vara öppen för nya arbetsuppgifter. Det ger dig samtidigt också möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss. Tjänsten innebär resor i länet främst under barmarksperioden. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har: • akademisk kandidat eller magisterexamen, med inriktning på arkeologi eller annan utbildning samt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. • kännedom om kulturmiljölagen inklusive förordningar och kunskap om det uppdragsarkeologiska systemet. • erfarenhet av arkeologiskt fältarbete • erfarenhet av att arbeta med GIS verktyget. • god förmåga att kommunicera och informera vårdat, enkelt och begripligt både skriftligt och muntligt på svenska • körkort för personbil Arbetet ställer krav på förmåga att arbeta självständigt efter instruktion eller med handledning och du har lätt för att samarbeta och bygga goda relationer. Vidare är du driven, flexibel och strukturerad och har förmåga att slutföra de uppgifter du tar dig an. Det en fördel om du har: • erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet t.ex. länsstyrelse och museum. • erfarenhet av inventeringar och/eller undersökningar i norrländska miljöer eller liknande miljöer. • erfarenhet av att arbeta med uppdragsarkeologi som utförare eller beställare. Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Då vissa tjänster hos Länsstyrelsen i Norrbotten ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning behöva genomgå en säkerhetsprövning som bland annat innebär samtal och registerkontroll. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. . ÖVRIGT Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län. I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.
Arbetsgivare
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Ansökan
Ansök senast 13 december (6 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Arkeolog, handläggare solcellsstöd

Arbetsgivare / Ort: Länsstyrelsen i Örebro län
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 3 månader – upp till 6 månader
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 3 januari (27 dagar kvar)
Publicerad: 2021-12-06
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Arkeolog

Om jobbet
Länsstyrelsen - Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Länsstyrelsen är en viktig länk från regering, riksdag och centrala myndigheter till medborgare och kommuner. Vi arbetar aktivt för länets utveckling och samordnar olika samhällssektorer. Vi ska tillsammans arbeta för en hållbar utveckling och vår värdegrund bygger på att vi ska vara serviceinriktade, samverkande, rättssäkra och drivande. Vi som jobbar på Länsstyrelsen har många olika arbetsuppgifter inom områden som samhällsplanering, social hållbarhet, vatten-, natur- och kulturmiljöer, landsbygdsutveckling och krisberedskap. Arbetsplatsen ligger centralt i Örebro och vi är idag drygt 190 anställda. Vi söker nu en arkeolog och handläggare av solcellstöd till enheten Plan och Kultur. Länsstyrelsens uppdrag är att se till att beslut som fattas av regering och riksdag får så bra effekt som möjligt i länet. Vi ska väga samman olika intressen där handläggning av fornminnesärenden och handläggning av solcellstöd är två av många verksamhetsområden som länsstyrelserna har ett ansvar för. Arbetsbeskrivning Som arkeolog och handläggare av solcellstöd kommer du arbeta med fornlämningsärenden enligt kulturmiljölagen, samråd enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, väglagen med flera lagar. Arbete med utveckling av kulturmiljöinformation på Länsstyrelsens webb kan också förekomma. Du kommer också arbeta med handläggning av ansökningar om stöd för solcellsanläggningar. Samtliga arbetsuppgifter innebär många interna kontakter samt kommunikation med en stor bredd av externa parter, kommuner, andra statliga myndigheter, företag och privatpersoner.  Kvalifikationer Du har en akademisk utbildning inom arkeologi eller annan utbildning som Länsstyrelsen bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har: • erfarenhet av myndighetsutövning och arkeologiskt arbete inom offentlig verksamhet såsom arbete inom i första hand länsstyrelse men även annan statlig myndighet eller kommun • erfarenhet av arbete inom museer eller som konsult, särskilt inom kulturmiljöområdet, exempelvis som fältarkeolog • erfarenhet av webbredigering • erfarenhet av arbete med planeringsunderlag inom kulturmiljöområdet • kunskaper i kulturmiljölagen och relevanta delar av plan- och bygglagen samt miljöbalken • erfarenhet av handläggning av bidrag Som person är du självgående, strukturerad och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har god samarbetsförmåga och du kommunicerar lätt med andra. Du har också gott omdöme och förmåga att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden. Du har en hög personlig mognad och kan arbeta självständigt mot uppsatta mål samt driva processer i vilka delaktighet, samverkan och samarbete är viktiga för resultatet. Du uttrycker dig väl i tal och skrift. Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Körkort för bil krävs. Anställningen Anställningsform: Tidsbegränsad anställning  Omfattning: Heltid Tillträde: Snarast  Tidsbegränsad till och med: 30 juni 2022 Ansökan Välkommen med din ansökan senast den 3 januari 2022. Vi har rökfri arbetstid och arbetsplats. Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.
Ansökan
Ansök senast 3 januari (27 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Postdoktoral forskare till projekt om Illuminerade handskrifter

Arbetsgivare / Ort: Nationalmuseum
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 9 januari (1 månad 2 dagar kvar)
Publicerad: 2021-11-01
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Forskare
  • historia

Om jobbet
Visstidsanställning på heltid under tiden 220901 dock längst intill 230731. Sista ansökningsdag: 09 januari 2022. (NM2021/402 ) Nationalmuseum i Stockholm erbjuder en tjänst som postdoktoral forskare inom området illuminerade handskrifter från medeltid och renässans under det akademiska året 2022–2023 . Nationalmuseums samling av handskrifter är liten men håller hög kvalitet. Samlingen byggdes upp under 1900-talet, med särskilt fokus på illuminationer. Den består av 20 bundna volymer med sammanlagt ca 4000 blad och 90 lösa blad och fragment, med föremål från 1000-talet fram till början av 1500-talet. Bland handskrifterna finns olika kategorier av bibliska texter, liturgiska texter, uppbyggelsetexter och juridiska texter. De är framställda på olika platser i Europa och andra delar av kristenheten: Italien, Frankrike, Konstantinopel, Etiopien, England, Spanien, Tyskland och Nederländerna. Under 2022 och 2023 kommer handskrifterna att inventeras fullständigt, fotograferas och genomgå förebyggande konservering i ett projekt ägnat åt samlingen. Ett urval från samlingen kommer att presenteras för allmänheten på Nationalmuseums webbplats, samtidigt som mer detaljerad information om varje föremål kommer att registreras i museets databas. Forskaren kommer att vara knuten till projektet och förväntas ge råd och bistå med arbetet , främst uppdatering av kataloginformationen. Den befintliga vetenskapliga katalogen publicerades i Sverige 1979 av Carl Nordenfalk (Bokmålningar från medeltid och renässans i Nationalmusei samlingar) och utgör en utgångspunkt, inklusive bibliografiska referenser. Under året förväntas forskaren vidare planera och skriva en vetenskaplig artikel på engelska om ett ämne med koppling till illuminerade handskrifter från medeltid och renässans. Artikelns tyngdpunkt ska ligga på illustrationerna och/eller andra visuella egenskaper men kan även behandla andra aspekter. Någon typ av samband med en eller flera av handskrifterna i Nationalmuseums samling är en styrka. Ett utkast till föreslagen forskning ska bifogas ansökan (högst 4000 tecken med blanksteg). Forskaren kommer att vara anställd vid Nationalmuseums forskningsavdelning, med tillgång till biblioteket och arkivet samt en arbetsplats på forskningsavdelningen/konstbiblioteket på Skeppsholmen i centrala Stockholm. I Nationalmuseums arkiv finns Carl Nordenfalks personliga arkiv, med hans anteckningar, korrespondens och samling av fotografier, som kan vara av intresse för den planerade forskningen. Ett visst resebidrag för forskning kommer att finnas tillgängligt. Kvalifikationer • FD i konstvetenskap eller angränsande ämne, relaterad till någon aspekt av illuminerade handskrifter från 500–1500. • Obehindrad muntlig och skriftlig kommunikation på engelska samt färdigheter i andra språk i den utsträckning som krävs för forskningsarbetet. Kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk är en fördel. • Lämpliga personliga egenskaper och motivation för uppgiften. • Utmärkt samarbetsförmåga och förmåga att arbeta i ett tvärdisciplinärt team. • Erfarenhet av arbete på bibliotek eller museum med handskriftssamlingar är en fördel. • Den sökande ska helst vara i början av sin akademiska karriär. Ansökan ska innehålla: • CV (med utbildning, forskning, administrativ erfarenhet och andra relevanta aktiviteter). • Kopia av bevis på doktorsexamen. • Ansökningsbrev med beskrivning av kvalifikationer och motivering för att söka tjänsten. • Fullständig förteckning över publikationer. • Den fullständiga texten till upp till tre utvalda publikationer, med en kort motivering (upp till 1000 tecken) för varje. • Utkast till en vetenskaplig artikel på engelska (upp till 4000 tecken med mellanslag). Alla dokument (utom publikationerna) måste vara på engelska eller ett skandinaviskt språk. Vår verksamhet har stor synlighet i samhället och angår många människor. Vi strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. För att trivas hos oss bör du ha ett stort intresse för konst och design samt vara lyhörd och villig att bjuda in kollegorna i din arbetsprocess – allt enligt våra värderingar Tillsammans, Fokus, Inspiration och Mod. Mer information: Information om tjänsten kan fås från Martin Olin, chef för avdelningen forskning, [email protected], tel +46 8 5195 4310. Fackliga företrädare är Audrey Lebioda, SACO; tfn 08 – 519 543 78, Joakim Werning, ST, tfn 08 – 519 544 73 och Bo Gustavsson, SEKO, tfn 0703-78 44 42.
Arbetsgivare
Nationalmuseum
Ansökan
Ansök senast 9 januari (1 månad 2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Arkeolog/projektledare vikariat

Arbetsgivare / Ort: Statens Historiska Museer
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 16 januari (1 månad 9 dagar kvar)
Publicerad: 2021-12-03
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Arkeolog

Om jobbet
Statens historiska museers uppgift är att främja intresset för historia och sprida kunskap om kulturarvet som myndigheten förvaltar och bevarar. I myndigheten ingår Historiska museet, Livrustkammaren, Ekonomiska museet, Skoklosters slott, Stiftelsen Hallwylska museet, Tumba bruksmuseum samt uppdragsverksamheten Arkeologerna. Vi ska vara attraktiva, angelägna och finnas lättillgängliga både i våra museilokaler, på våra utgrävningar samt digitalt. Arkeologerna är en ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljö med kunskapsuppbyggnad i fokus. Vår verksamhet finansieras genom externa uppdrag och idag är vi ca 100 anställda. Under den arkeologiska fältsäsongen har vi även säsongsanställd personal. Vår målsättning är att bedriva en effektiv uppdragsarkeologisk kunskapsuppbyggnad till gagn för kulturmiljövården, samhällsplaneringen, forskningen och allmänheten. Arkeologerna har kontor i Linköping, Lund, Mölndal, Stockholm och Uppsala. Vi söker nu en Arkeolog/Projketledare - vikariat Arbetsuppgifter Som arkeolog kommer du att delta i alla delar av den uppdragsarkeologiska processen. I samarbete med arkeologer och naturvetenskapliga specialister kommer du att bidra till vetenskaplig publicering och metodutveckling. Arbetsuppgifterna omfattar handläggning och projektplanering, anbudskrivande, fältarbete, rapportering och publicering. Därtill ingår ledning, eller att biträda med ledning, av arkeologiska projekt, så att uppsatta mål nås. Projekten kan komma att beröra alla arkeologiska tidsperioder, men huvudinriktningen är järnålder och historisk tid. Tjänsten innebär kontakter med uppdragsgivare och myndigheter. Samordning, lösningsinriktning, effektivitet och tydlighet kommer vara avgörande för att lyckas med tjänsten. Arbetet är regionövergripande. Kvalifikationer Du ska ha examen i arkeologi inom förhistoria eller medeltid/historisk tid. Det är meriterande om du har varit projektledare eller biträdande projektledare i arkeologiska KML-projekt, och om du har författat arkeologiska rapporter för sådana uppdrag. Erfarenhet av förmedling och utåtriktad programverksamhet i museimiljö är meriterande. Flerårig erfarenhet av arkeologiskt fältarbete är ett krav. Erfarenhet av arkeologiska utredningar är meriterande. Erfarenhet av att arbeta med Intrasis är meriterande. Körkort för personbil är ett krav. Erfarenhet av arkeologisk provtagning, provhantering och laborativt arbete är meriterande. Personliga egenskaper Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.  Arbetet innebär nära kontakt med medarbetare och regionchef i projekt, som måste skötas affärsmässigt. Du ska ha ett självständigt och strukturerat arbetssätt, samt ha god förmåga att organisera ditt arbete. Du ska ha dokumenterad förmåga att uttrycka dig i skriven text på svenska. Du måste vara ansvarskännande, lyhörd, noggrann, och ha mycket god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du ska ha ett övergripande synsätt och arbetssätt, men även kunna ta dig an detaljfrågor. Anställningsvillkor Tjänsten är på heltid och är ett vikariat under ett år, eventuellt med möjlighet till förlängning. Vikariatet påbörjas i februari 2022, eller med start efter överenskommelse. Placeringsort är vid Arkeologernas kontor i Stockholm (Hägersten). Tjänsteresor med övernattningar inom Svealand och nedre Norrland är vanligt förekommande, och även tjänsteresor till Götaland kommer att förekomma. Vi vill ha din ansökan senast 2022-01-16 och du ansöker genom att klicka på knappen "Ansök". Välkommen med din ansökan!
Arbetsgivare
Statens Historiska Museer
Hemsida: http://shm.se/
Ansökan
Ansök senast 16 januari (1 månad 9 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.