Antropolog

Antropolog

Antropologier studerar människosläktet och människan som en gruppvarelse. Antropologernas vanliga studieområden är dels ursprunget och utvecklingen av människosläktet genom historien, samt människans egenskaper och anpassning till olika livsmiljöer, dels mänskligt liv, beteende och relationer, ofta betraktade utifrån ett socialt eller kulturellt perspektiv.

Antropologi är nära relaterad till många andra vetenskapsområden och intresseområden och arbetsuppgifterna som en antropolog har kan delvis flyta in i andra yrken som bl a evolutionsbiolog och arkeolog med flera.

Antropologer kan specialisera sig inom olika områden, några av de möjliga specialiseringsområden är fysisk antropology och facial anatomy (ansiktsanatomi).

Det finns olika inriktningar inom antropologin t.ex fysisk antropologi och paleoantropologi. De flesta antropologer som söker sig utanför den akademiska världen, arbetar oftast med PR och marknadsföring eller biståndsutveckling för antingen myndigheter eller biståndsorganisationer, med organisationsutveckling av företag, med hälsofrågor, integration, stadsplanering och administrativa arbetsuppgifter.

Utbildning

Antropologi är tvärvetenskapligt, så en bra grund kan vara genom gymnasieskolans humanistiska programmet, samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet.

Vidareutbildning finns inom högskola och universitet.

Arbetsplats

Det finns även de antropologer som driver egna företag där den antropologiska metoden ligger i centrum av företaget verksamhet.

Visste du att...?

... förutom homo sapiens och neandertalare, fanns det fler människotyper? En av dem fick namnet "denisovan". Denisovans, som levde för ca 80 tusen år sedan och har, precis som neandertalare, dött ut. Den andra är homo floresienses och det är oklart när den arten dog ut. Men man tror att homo sapiens varit den enda levande människoarten de senaste 30 tusen åren.

Visa mer
Visa mindre

5 Lediga jobb

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.